De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

 Inleiding  Achtergrond  Twee verweven processen  Van een zorgrelatie naar een psychotherapeutische relatie: van containment naar creëren van psychische.

Verwante presentaties


Presentatie over: " Inleiding  Achtergrond  Twee verweven processen  Van een zorgrelatie naar een psychotherapeutische relatie: van containment naar creëren van psychische."— Transcript van de presentatie:

1

2  Inleiding  Achtergrond  Twee verweven processen  Van een zorgrelatie naar een psychotherapeutische relatie: van containment naar creëren van psychische ruimte  Conclusie  Bronnen

3 Er wordt gedacht en gewerkt vanuit: › Contextueel denkkader › Systeemtheorie › De maatzorgmethodiek › Empowerment-concept  cliënt vs. therapeut?  mogelijkheden van de psychotherapeut  Creëren van mentale ruimte bij cliënt

4  ‘hechtingsarmoede’  Kansarmoede is geen psychiatrische problematiek  2 psychologische realiteiten › Stress  psychische problemen › Psychologische onzekerheid en onveiligheid  kunnen er geen betekenis geven

5  Gemis aan psychologische bagage ‘Missing Link’ (vs. hulpverlener) gedoemd om te mislukken te hoge hulpverleningsdrempel, wantrouwen of uitputting hulpverlener  Soepele en flexibele aanpak  Kansarmoede: niet enkel zichtbaar en financieel

6  Een driefasen-proces (model) › Materieel, financieel, pedagogisch en/of relationeel geen vooruitgang › Multipreblem-gezinnen  Fase 1: vertrouwen-op-maat  Fase 2: hier-en-nu  Fase 3: herstructureren en heropbouwen

7  Het containingsproces als psychotherapeutische attitude › Belangrijk: beschikbaarheid bieden aan kind › Voorwaarde: zelf voldoende containment in kindertijd ontvangen hebben  Probleem bij kansarmen: - zelf geen beschikbare ouder gehad - emotionele crisis - intense, gevaarlijke, onverteerde gevoelens - gebrek aan containment - afvuren van innerlijke chaos, gevoelens, paniek, agressie, machteloosheid…

8  Toestand van chaos:  ‘Op zoek naar een denker’  anticommunicatieve, defensieve en destructieve bedoeling  = uitlokken van emoties bij anderen, met als bedoeling reacties te ontvangen

9  Containen, een veilig kader bieden en handelen › Psychotherapeut:  aankunnen/verdragen van onverwerkte gevoelens, fantasieën en gedachten  Niet: afstandelijk, zichzelf beschermend, bestraffend  Niet: onnodig structureren  Geen angsten tonen tot betrokkenheid  Niet interpreteren  Structuur aanbrengen in buitenwereld  Supervisie en teamondersteuning  Rollen bv: rol van de ‘redder’  Continuïteit bieden  Rode draad bijhouden

10 › De tijd:  Verleden  Toekomst  NU! › Thinking under fire  Onverteerde gevoelens/ervaringen in je opnemen  Exploratie van negatieve gevoelens en hun onderliggende betekenissen

11  Van afreageren naar verdragen van psychische pijn › Cliënt neemt attitudes op › Stilstaan bij verleden, angsen, gevoelens… › Niet enkel verzorgen en containen  Ook verbanden leggen  Betekenis geven  exploreren › Emoties, gedachten, herinneringen in relatie brengen › Nieuwe gevoelens, andere gedragingen › Zelfvertrouwen Casus MARIE

12 › Methodiek in psychologisch denkkader › Containen: tweeledige functie  Inzicht in methodiek  Zich staande houden tijden emotionele chaos en crisissen  Psychische ruimte helpen creëren  Denken over onverteerde gevoelens › Geen te hoge verwachtingen koesteren › Respectvolle en geduldige houding › Moed en wil om door te gaan

13  Bosmans, E. (2006). Psychotherapeutisch werken met kansarmen: een pleidooi voor een respectvol omgaan met psychisch lijden, Cliëntgerichte Psychotherapie, 44, 260-273.


Download ppt " Inleiding  Achtergrond  Twee verweven processen  Van een zorgrelatie naar een psychotherapeutische relatie: van containment naar creëren van psychische."

Verwante presentaties


Ads door Google