De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Protestantse Gemeente te Huissen Hartelijk Welkom in deze Kerstnachtdienst 24 december 2015 m.m.v. gospelkoor Promises o.l.v. Marieke Peters voorganger:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Protestantse Gemeente te Huissen Hartelijk Welkom in deze Kerstnachtdienst 24 december 2015 m.m.v. gospelkoor Promises o.l.v. Marieke Peters voorganger:"— Transcript van de presentatie:

1 Protestantse Gemeente te Huissen Hartelijk Welkom in deze Kerstnachtdienst 24 december 2015 m.m.v. gospelkoor Promises o.l.v. Marieke Peters voorganger: ds. Matthijs Glastra organist: Herman Schimmel

2

3

4 Onze lasten zal Hij dragen onze onmacht totterdood geeft als antwoord op ons vragen ons Zichzelf als levensbrood: nieuwe vrede zal er dagen liefde straalt als morgenrood.

5 Tot de groten zal Hij spreken even weerloos als een lam het geknakte riet niet breken Hij bewaakt de kleine vlam: hoort en ziet het levend teken van een God die tot ons kwam.

6 “Komt allen tezamen” (477: 1, 2 en 4)

7

8

9

10 Promises zingt: “There’s a light acomin’

11 There`s a light a comin` Een licht zal komen in onze duisternis. Een licht zal verschijnen op ons pad. Een licht zal verschijnen in onze duisternis. Kom licht en schijn vandaag. Een Koning zal komen in zijn koninkrijk. Een Koning die blijven zal. Een Koning zal komen in zijn koninkrijk. Kom Koning en leid ons de weg.

12 Helderder dan de opgaande zon. De Zoon van God is dichtbij. Bevrijd ons van onze zonden. We wachten op een heldere nacht. Er zal vreugde komen vanuit de hemel. Er zal vreugde komen op aarde. Er zal vreugde komen vanuit de hemel. Kom vreugde, wij verheugen ons op Uw geboorte.

13 Helderder dan de opgaande zon. De Zoon van God is dichtbij. Bevrijd ons van onze zonden. We wachten op een heldere nacht. Een licht zal komen in onze duisternis. Een licht zal verschijnen op ons pad. Een licht zal verschijnen in onze duisternis. Kom licht en schijn vandaag.

14 Promises zingt: “Bethlehem”

15 Bethlehem Een klein, pretentieloos stadje dat van de één op de andere dag veranderde in een plek van grote betekenis. God kan onverwachte dingen kan doen en zelfs het kleinste, nietsbetekenende tot iets groots kan maken. God heeft het kleine stadje Bethlehem uitgekozen als kribbe voor Zijn Zoon. Hij zal onze vrede zijn, komen in de kracht van de Heer en zal eeuwig regeren!

16

17 Stilte

18

19 Zingen: “Kom tot ons o Heer” (3x)

20 Welkom

21 Begroeting v. Wij zijn hier bij elkaar in de naam van God die licht brengt in de duisternis DAT ER LICHT MAG ZIJN VOOR ONS ALLEN v. In de naam van God die mensen raakt met de warmte van zijn liefde DAT LIEFDE ONS LEVEN MAG VERVULLEN

22 v. In de naam van God die mensen draagt op de vleugels van zijn vrede VREDE OP AARDE VOOR ALLE MENSEN v. Vrede voor ons allen van God de Vader die ons aankijkt door de ogen van een kind. AMEN

23 Zingen: “Vanwaar zijt Gij gekomen” (494: 1,2 en 3)

24

25

26

27

28 “De verjaardag van egel”, Toon Tellegen

29 Zingen: “Kindje van vrede” (509: 1 t/m 4)

30

31

32

33

34

35

36 Promises : “The power of your name”

37 The power of Your name Kijk eens om je heen en zie de gebrokenheid en ellende in deze wereld. Dit is niet hoe God het bedoeld heeft. Hij daagt ons uit met alles wat in ons is, Gods handen en voeten op deze aarde te zijn. Het is heerlijk om God te aanbidden en in Zijn aanwezigheid te zijn, maar het moet ook de plek zijn waar we toegerust worden om een verschil te maken in deze wereld. Jezus, Uw naam is een schuilplaats voor hen die pijn hebben, een toevlucht voor de zwakken. Ik wil in mijn leven Uw mededogen uitdragen naar een gebroken wereld. Ik zet mijn leven in, zodat de wereld zal veranderen door de kracht van Uw naam.

38

39 Lezen: Lucas 2: 1- 7 De geboorte van Jezus

40 Promises : “Song of peace “

41

42 Lezen Lucas 2: 8 – 14 Herders horen het goede nieuws.

43 Promises: “Glorify thy name”

44 Glorify Thy name Vader, wij houden van U. Wij aanbidden en prijzen U. Verheerlijk Uw naam over heel de aarde. Jezus, wij houden van U. Wij aanbidden en prijzen U. Verheerlijk Uw naam over heel de aarde. Geest, wij houden van U. Wij aanbidden en prijzen U. Verheerlijk Uw naam over heel de aarde.

45 Lezen Lucas 2: 15 – 20 De herders gaan naar Betlehem

46 Promises: “Coventry Carol”

47

48 Overweging

49 Zingen: “Stille nacht” (483: 1, 2 en 3)

50

51

52

53

54 Promises zingt: “This child Emmanuel” “Agnus Dei”

55 This child Emmanuel Eindelijk is Hij gekomen! Met kerst vieren wij dat God bij ons op aarde gewoond heeft en zich voor ons heeft opgeofferd. Hij heeft ons vrij gemaakt van zonden en schuld. Hij gaf zichzelf als geschenk. We uiten we onze dankbaarheid hiervoor en onze verwondering daarover.

56

57 Agnus Dei Halleluja, halleluja Want de Heer Almachtig regeert Heilig, heilig bent U, God Almachtig Waardig is het Lam Waardig is het Lam Heilig, heilig bent U, God Almachtig Waardig is het Lam Waardig is het Lam Amen

58

59

60 Stilte

61 Onze Vader die in de hemel zijt, Uw naam worde geheiligd. Uw koninkrijk kome, Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid, Amen

62 Collecte

63

64 Vredegroet

65 Slotlied: “Ere zij God”

66 ERE ZIJ GOD Ere zij God, ere zij God. In den hoge, in den hoge, in den hoge. Vrede op aarde, vrede op aarde. in de mensen een welbehagen. Vrede op aarde, vrede op aarde. Vrede op aarde, vrede op aarde. In de mensen, in de mensen, een welbehagen. In de mensen een welbehagen, een welbehagen. Ere zij God, ere zij God. In den hoge, in den hoge, in den hoge. Amen, amen.

67

68 Zending en Zegen AMEN

69 In de hal staat een glaasje Glühwein voor u klaar


Download ppt "Protestantse Gemeente te Huissen Hartelijk Welkom in deze Kerstnachtdienst 24 december 2015 m.m.v. gospelkoor Promises o.l.v. Marieke Peters voorganger:"

Verwante presentaties


Ads door Google