De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Mijn antwoord op Gods zegeningen! Sabbat 2 januari 2016 Abraham plantte in Berseba een tamarisk en riep er de naam van de HEER, de eeuwige God, aan (Genesis.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Mijn antwoord op Gods zegeningen! Sabbat 2 januari 2016 Abraham plantte in Berseba een tamarisk en riep er de naam van de HEER, de eeuwige God, aan (Genesis."— Transcript van de presentatie:

1 Mijn antwoord op Gods zegeningen! Sabbat 2 januari 2016 Abraham plantte in Berseba een tamarisk en riep er de naam van de HEER, de eeuwige God, aan (Genesis 21:33). Laten wij tonen dat we om de aarde geven, door een boom te planten of op andere manieren onze zorg te tonen. Laten we ook vriendelijk zijn voor elkaar. Hiermee eren wij God, net zoals Abraham deed. “Dank u Heer, dat u de aarde geschapen heeft. Help ons om voor de aarde en elkaar te zorgen.”

2 Mijn antwoord op Gods zegeningen Sabbat 9 januari 2016 De profetes Mirjam, Aärons zuster, pakte haar tamboerijn, en alle vrouwen volgden haar, dansend en op de tamboerijn spelend (Exodus 15:20). Laten we onze blijdschap over Gods verlossing laten zien, net zoals Mirjam dat deed. Laat uw giften vandaag gegeven zijn vanuit een dankbaar hart. “Open onze ogen Heer, zodat wij de wonderen die u in ons leven tot stand brengt, kunnen zien.”

3 Mijn antwoord op Gods zegeningen. Sabbat 16 januari 2016 Van de opbrengst van het land, zowel de gewassen op de akkers als de vruchten aan de bomen, is een tiende als heilige gave voor de HEER bestemd (Leviticus 27:30). Bedenk wat u allemaal van de Heer heeft ontvangen. Heb ik de gevraagde tien procent al aan de Eigenaar teruggegeven? “Dank u Heer, voor de zegeningen die u schenkt. Help ons om het kleine percentage dat u van ons vraagt, van alles wat u toebehoort, aan u terug te geven.”

4 Mijn antwoord op Gods zegeningen! Sabbat 23 januari 2016 Ze begonnen zich allemaal te beklagen. ‘Waren we maar in Egypte gestorven,’ zeiden ze tegen Mozes en Aäron, ‘of hier in de woestijn (Numeri 14:2). Laten we in onze gemeenten een dankbare houding aannemen en niet over alles ons beklag doen. Richt u op de zegeningen van de Heer. “Wij vertrouwen erop dat uw wegen de beste zijn, Heer. Leid ons door dit leven op een manier die goed is voor ons en help ons te stoppen met klagen.”

5 Mijn antwoord op Gods zegeningen. Sabbat 30 januari 2016 Armen zullen er altijd zijn bij u. Daarom druk ik u op het hart om vrijgevig te zijn tegenover iedereen in uw land die in armoede leeft of er slecht aan toe is (Deuteronomium 15:11). Kijk om u heen en ontdek of er iemand is die uw hulp kan gebruiken vandaag. “Heer, dank u voor uw vrijgevigheid. Help ons ook om blijmoedig te geven.”

6 Mijn antwoord op Gods zegeningen. Sabbat 6 februari 2016 Welnu, de HEER heeft mijn leven gespaard, zoals hij had beloofd. Het is nu vijfenveertig jaar geleden dat hij Mozes die belofte gaf, toen Israël nog door de woestijn trok. Ik ben nu vijfentachtig jaar oud, maar nog altijd even sterk als op de dag dat Mozes me op verkenning stuurde. Ik ben nog even goed als toen in staat te vechten en het bevel te voeren (Jozua 14:10, 11). Laten we de Heer ook met ons lichaam eren door er goed op te passen. “Schepper, dank u voor het lichaam dat u ons gegeven heeft. Help ons om onze dankbaarheid te tonen in onze giften. Help ons om goed voor onszelf te zorgen, tot eer van u en als voorbeeld voor de mensen om ons heen.”

7 Mijn antwoord op Gods zegeningen. Sabbat 13 februari 2016 Toen ook zijn leeftijdsgenoten met hun voorouders waren verenigd, kwam er een volgende generatie, die niet vertrouwd was met de HEER en wat hij voor Israël had gedaan (Rechters 2:10). Laten degenen die gevorderd zijn in het geloof, hun ervaringen delen met de jongere generaties, zodat het geloof en de kennis niet verloren gaan. “Lieve Heer, help ons om de fouten uit het verleden niet te blijven herhalen, maar u te blijven aanbidden, ook in toekomstige generaties.”

8 Mijn antwoord op Gods zegeningen. Sabbat 20 februari 2016 Daarop zei Samuel: ‘Schept de HEER meer behagen in offers dan in gehoorzaamheid? Nee! Gehoorzaamheid is beter dan offers, volgzaamheid is beter dan het vet van rammen. Weerspannigheid is even erg als toverij, en eigenzinnigheid is even slecht als afgodendienst. U hebt de opdracht van de HEER verworpen; daarom verwerpt hij u als koning!’ (1 Samuël 15:22, 23). Laten we ons onderwerpen aan de wil van God in plaats van steeds onze eigen wil te doen. “Mogen onze harten altijd op u gericht zijn om naar uw stem te luisteren, Heer, om te gehoorzamen en te geven.”

9 Mijn antwoord op Gods zegeningen. Sabbat 27 februari 2016 David en de Israëlieten speelden voor de HEER op allerlei muziekinstrumenten van hout en op lieren en harpen, op tamboerijnen, rinkelbellen en cimbalen (2 Samuël 6:5). Laten we de goedheid van God vieren en hem en elkaar gaven geven met een blijmoedig hart. “Heer, we willen deze dag vieren. We vieren uw goedheid ten opzichte van ons en de verlossing die we in u mogen ontvangen.”

10 Mijn antwoord op Gods zegeningen. Sabbat 5 maart 2016 Ik zal je wens vervullen. Ik zal je zo veel wijsheid en onderscheidingsvermogen schenken dat je iedereen vóór jou en na jou overtreft. Ook waar je niet om gevraagd hebt zal ik je geven: zo veel rijkdom en roem dat geen enkele andere koning je tijdens je leven zal evenaren (1 Koningen 3:12, 13). Wees alert op de zegeningen die de Heer schenkt en toon uw dankbaarheid. “Dank u, Heer, voor de vele zegeningen die u schenkt. Dank u voor het beantwoorden van onze gebeden en dat u ons meer schenkt dan waar we om vragen.”

11 Mijn antwoord op Gods zegeningen. Sabbat 12 maart 2016 Voor het evangeliewerk van de kerk zijn talloze mensen in de weer die hun talenten en energie besteden aan de verspreiding van Gods boodschap. Adventist World Radio zend uit in gebieden waar mensen geen toegang hebben. Ze doen dat in meer dan 100 talen. Laten we de diverse vormen van evangeliewerk met onze gaven blijven ondersteunen, zodat de boodschap zijn weg kan vinden naar de meest afgelegen en ontoegankelijke delen van de wereld. “Goede God, help ons uw werk te blijven ondersteunen met onze gaven en onze talenten. Help ons een licht te zijn in deze wereld.”

12 Mijn antwoord op Gods zegeningen. Sabbat 19 maart 2016 De hogepriester Jojada nam een kist, boorde een gat in het deksel en zette de kist bij het altaar, rechts bij de ingang van de tempel. Daarin deden de priesters die de ingang bewaakten al het zilver dat voor de tempel van de HEER werd afgedragen (2 Koningen 12:10). Laten we creatief zijn in het zoeken van manieren om fondsen bij elkaar te krijgen. Laten we openstaan voor nieuwe manieren die op ons pad komen. “Dank u Vader, dat u oneindig bent. Help ons om uw creativiteit tot de onze te maken om uw werk vooruit te helpen.”

13 Mijn antwoord op Gods zegeningen. Sabbat 26 maart 2016 Nee,’ antwoordde koning David, ‘ik wil er de volle prijs voor betalen. Ik ga niet iets dat van u is aan de HEER opdragen, en geen brandoffer brengen dat me niets heeft gekost.’ (1 Kronieken 21:24). Laten we God eren door een eerlijke prijs te betalen voor de dingen en diensten die we ontvangen. Laten we ook de Heer een offer brengen dat ons werkelijk iets kost. “Alles wat wij bezitten is van u, goede God. Wij eren u door op een eerlijke manier zaken te doen met anderen. We brengen onze gaven aan u omdat wij van u houden.”


Download ppt "Mijn antwoord op Gods zegeningen! Sabbat 2 januari 2016 Abraham plantte in Berseba een tamarisk en riep er de naam van de HEER, de eeuwige God, aan (Genesis."

Verwante presentaties


Ads door Google