De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ruth wat goed zou zijn voor Ruth, gaf ze op voor het welzijn van Noemi. Een vrouw van sterk geloof. Ruth is een vrouw van sterk geloof omdat ze gelooft.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ruth wat goed zou zijn voor Ruth, gaf ze op voor het welzijn van Noemi. Een vrouw van sterk geloof. Ruth is een vrouw van sterk geloof omdat ze gelooft."— Transcript van de presentatie:

1 Ruth wat goed zou zijn voor Ruth, gaf ze op voor het welzijn van Noemi. Een vrouw van sterk geloof. Ruth is een vrouw van sterk geloof omdat ze gelooft               dat de God van Noemi de Ware God is. Een vrouw die zich onderdanig toonde in het bijzijn van mannen. Een ijverige vrouw, die niet moe werd van het vele werk. Een vrouw die in alles de wil van God zocht zonder de menselijke wil te        verkiezen. Een vrouw die God gebruikte om de Reddende Boodschap te verkondigen door       de Mesias

2 Wat goed zou zijn voor haar eigen gaf Ruth op voor het welzijn van Noemi.
1 Kor 13: 4-7

3 Ruth 1:14 Opnieuw begonnen zij te huilen. Orpa kuste haar schoonmoeder vaarwel, maar Ruth week niet van haar zijde.

4 1 Kor 13: 4-7 De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze.

5 Een vrouw van sterk geloof
Een vrouw van sterk geloof. Ruth is een vrouw van sterk geloof omdat ze gelooft dat de God van Noemi de Ware God is. Ruth 1:16

6 Ruth 1:16 Maar Ruth antwoordde: ‘Vraag me toch niet langer u te verlaten en terug te gaan, weg van u. Waar u gaat, zal ik gaan, waar u slaapt, zal ik slapen; uw volk is mijn volk en uw God is mijn God.

7 Een vrouw die zich onderdanig toonde in het bijzijn van mannen en ze was een ijverige vrouw, die niet moe werd van het vele werk. Ruth 2: 5-7

8 Ruth 2:5-7 Boaz vroeg de voorman van zijn maaiers: ‘Bij wie hoort die jonge vrouw daar?’ De man antwoordde: 'Dat is de Moabitische vrouw die met Noömi is teruggekeerd. Toen ze hier aankwam zei ze: “Ik zou graag achter de maaiers aan willen gaan om aren te lezen bij de schoven,” en nu is ze hier al de hele dag, vanaf de vroege ochtend – ze heeft maar even gezeten.’

9 Een vrouw die in alles de wil van God zocht zonder de menselijke wil te verkiezen.
Ruth 3:10

10 Ruth 3:10  ‘Moge de HEER je zegenen, mijn dochter,’ zei hij. ‘Dit getuigt van nog meer trouw dan wat je voorheen al hebt gedaan. Je hebt niet omgekeken naar jongere mannen, arm of rijk.

11 Een vrouw die God gebruikte om de Reddende Boodschap te verkondigen door de Mesias
Ruth 4: 13-22 Mat 1:5

12 Ruth 4:13-22 13 Daarna nam Boaz Ruth bij zich, zij werd zijn vrouw, en hij sliep met haar. De HEER liet haar zwanger worden en ze baarde een zoon. 14 De vrouwen zeiden tegen Noömi: ‘Geprezen zij de HEER, die jou vandaag iemand gegeven heeft die voor je zorgen zal. Moge zijn naam in Israël blijven voortbestaan! 15 Hij zal je je levensvreugde teruggeven en je onderhouden als je oud bent, want je schoondochter, die je liefheeft en die meer waard is dan zeven zonen, heeft hem gebaard.’ 16 Noömi nam de jongen op haar schoot en bleef hem vanaf dat moment verzorgen. 17 De buurvrouwen gaven hem zijn naam. ‘Noömi heeft een zoon gekregen,’ zeiden ze, en ze noemden hem Obed. Hij is de vader van Isaï, die de vader is van David. 18 Dit zijn de nakomelingen van Peres: Peres verwekte Chesron, 19 Chesron verwekte Ram, Ram verwekte Amminadab,20 Amminadab verwekte Nachson, Nachson verwekte Salmon, 21 Salmon verwekte Boaz, Boaz verwekte Obed, 22 Obed verwekte Isaï, en Isaï verwekte David.

13 Mat 1:5 Salmon verwekte Boaz bij Rachab, Boaz verwekte Obed bij Ruth, Obed verwekte Isaï,


Download ppt "Ruth wat goed zou zijn voor Ruth, gaf ze op voor het welzijn van Noemi. Een vrouw van sterk geloof. Ruth is een vrouw van sterk geloof omdat ze gelooft."

Verwante presentaties


Ads door Google