De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Med.hro.nl/schpa.  CS8VooY&feature=related CS8VooY&feature=related.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Med.hro.nl/schpa.  CS8VooY&feature=related CS8VooY&feature=related."— Transcript van de presentatie:

1 p.van.schajik@hr.nl Med.hro.nl/schpa

2  http://www.youtube.com/watch?v=L94y CS8VooY&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=L94y CS8VooY&feature=related

3  God bekeek deze nijvere lieden en oordeelde dat ze te ambitieus waren: ze probeerden gelijk te zijn aan hem. Hij besloot de mensheid te straffen met de Babylonische spraakverwarring. Hierdoor konden de mensen elkaar niet meer verstaan, en raakten ze alsnog verspreid over de aarde. De plek waar dit allemaal gebeurde, noemde men voortaan Babel, hetgeen 'verwarring' zou betekenen.

4  Kennismaking  Introductie  Logboek  Vormen van subgroepen  Theoretisch intermezzo  Feiteninterview  http://www.youtube.com/watch?v=xSdA aSsdCk0&feature=fvsr http://www.youtube.com/watch?v=xSdA aSsdCk0&feature=fvsr

5  Wie ben je en wat verwacht je te leren van deze module?  Heb je voorafgaand al leerdoelen? Denk hierbij aan bv leerdoelen vanuit SLC en/of kijken naar kinderen.  Soort gesprekspartner

6  1: Introductie en feiteninterview  2: Feiteninterview/Attitude-interview  3: Attitude-interview  4: Probleemverhelderend gesprek  5: Probleemverhelderend gesprek  6: Slechtnieuws gesprek

7  In deze module worden de kenmerken van het professioneel gesprek in het algemeen besproken en de hantering van gespreksmodellen in het bijzonder.  In het kwartaalprogramma zijn deze gespreksmodellen terug te vinden.

8  Donders, W. (2007). Praktische gespreksvoering. Den Haag: Uitgeverij Boom (ISBN 978 90 473 0012 0)  De aanbevolen literatuur is de verplichte literatuur uit de eerdere modulen communicatie

9  Feiteninterview  Attitude-interview  Probleemverhelderend gesprek  Slechtnieuwsgesprek

10  De student heeft alle lessen gevolgd  Actieve deelname tijdens de oefeningen  Tenminste twee gesprekken heeft getoond tijdens de lessen  Een logboek heeft bijgehouden  De toetsopdracht met een voldoende heeft afgerond.

11  Een gemiste les betekent een extra inhaalopdracht in overleg met de docent. Bij het missen van 2 of meer lessen kan geen toetsing plaatsvinden in het desbetreffende kwartaal. Het moduul moet dan in het geheel opnieuw worden gevolgd op een later tijdstip.

12  In het logboek zijn de volgende onderdelen opgenomen: - Het begindocument (met daarin omschreven de beginsituatie van de student, dus ervaringen en leermomenten uit eerdere modulen) - De leerdoelen - De feedback op de oefeningen in de les en het huiswerk

13  Formuleer tenminste drie nieuwe leerdoelen zoals op pagina 19 van Donders staat beschreven  oefening

14  Naam:   Week:   Met welke leerdoel(en) ben je bezig?   Wat heb je geleerd van het boek?   Wat heb je geleerd van de les(sen)?   Welke opdrachten of oefeningen heb je gedaan?   Wat heb je daarvan geleerd?   Denk terug aan een gesprek dat je deze week gevoerd hebt. Wat viel op?   Vragen en opmerkingen 

15  Probeer zoveel mogelijk te weten welke ervaring je medestudent heeft opgedaan met communicatie tijdens studie. (Lessen, literatuur, leerdoelen etc.)

16  Formuleer subgroepen (3 studenten)  Demonstreren van gesprekstechnieken voor klas

17  Je laat de ander over feiten vertellen  Dit is wat anders doen hoe de ander erover denkt, voelt etc.  Wat is het doel van het gesprek?  Kies een paar onderwerpen  Kies de openingsvraag

18 1. Het doel wordt er in genoemd. 2. Het is een open vraag 3. Het is een enkelvoudige vraag 4. Er komt geen vaktaal in voor 5. Begin van een gesprek, niet van een vragenlijst 6. Geen onnodige stopwoordjes

19  Open; vraag waarin de ander ruimte heeft om antwoord te geven  Gesloten; een bepaald antwoord mogelijk  Suggestief; vragen waarin een mededeling zit  Doorvragen (E-in); vraag volgt op antwoord van ander  Nieuwe vragen (E-ex);ander onderwerp aan snijden  Dubbele vragen; 2vragen in 1  Waarom vragen;vraag naar verantwoording

20  Kapstok;aanwijzingen die de ander geeft  Passen ze bij het doel van het gesprek?  Inhoudelijk vs ontwijkend

21  Kort  Hoofdzaken  Vragend  Overzicht, rust, structuur, hulpmiddel voor jezelf.

22  Externe ruis=storing van buitenaf  Oplossing: benoemen en oplossen ruis  Interne ruis=storing binnen in het gesprek  Oplossing: benoemen,oplossen en verplaatsen  Stilte..gun de ander de tijd, herhaal de vraag, vat samen, benoemen

23  7% verbaal  38% toon  55% lichaamshouding  http://www.youtube.com/watch?v=owGy kVbfgUE http://www.youtube.com/watch?v=owGy kVbfgUE  Oefening 7 /oefening 8

24 Pagina 48

25 Bereid feiteninterview voor

26  Oefening 2 blz. 49  http://www.youtube.com/watch?v=JcCO ktdsz-0 http://www.youtube.com/watch?v=JcCO ktdsz-0

27  Lezen studiehandleiding  Lezen H 1, 2 en 3  Voorbereiden feiteninterview in subgroep  Opstellen leerdoelen  Maken opdracht 4 t/m 6 uit H 3

28

29

30

31

32


Download ppt "Med.hro.nl/schpa.  CS8VooY&feature=related CS8VooY&feature=related."

Verwante presentaties


Ads door Google