De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

7 e nationale conferentie (12 nov 2015) School Wide Positive Behavior Support De School en de Straat DR. JAN DIRK DE JONG, CRIMINOLOOG LECTOR AANPAK JEUGDCRIMINALITEIT,

Verwante presentaties


Presentatie over: "7 e nationale conferentie (12 nov 2015) School Wide Positive Behavior Support De School en de Straat DR. JAN DIRK DE JONG, CRIMINOLOOG LECTOR AANPAK JEUGDCRIMINALITEIT,"— Transcript van de presentatie:

1 7 e nationale conferentie (12 nov 2015) School Wide Positive Behavior Support De School en de Straat DR. JAN DIRK DE JONG, CRIMINOLOOG LECTOR AANPAK JEUGDCRIMINALITEIT, HOGESCHOOL LEIDEN

2 Inleiding  Mijn achtergrond (Kapot Moeilijk, 2007; MinV&J; straat en systeem)  Mijn eigen beleving op straat (angst en handelingsverlegenheid) Voorbeeld ‘pbs’: Redouan en Ali…  Onderwerp: de straat die in bijzondere vorm de school binnenkomt  De beleving van bijzondere groep leerlingen (VSV-ers/drop outs)  De beleving van de professionals (bijzonder docentschap vereist?)  Rolmodellen als passionados (‘what works?’ of ‘who works?’) Wat kun je bieden, wat wil je bereiken en wat heb je nodig?

3 Een bijzondere groep mensen  De ‘sociaal onveilige’ omgeving op straat, school en thuis  Relatief ‘achtergesteld’ (kans-arm), ‘allochtoon’ en ook ‘anders’  3 versterkende A’s in persoonlijke identiteitsproblemen en groepsdynamiek op straat (uitsluiting, afstoting, niet goed genoeg)  Diffuse en dynamische buurtnetwerken (social media), straatcultuur en sterke groepsdruk  Risicovolle groepen als kapers op de kust (ook radicale en M.C.’s)  Bijzonder sterke beïnvloedbaarheid… (waar doe je er echt toe?)  Algemene wens: gezien worden, erbij horen en van betekenis zijn

4 Wat leeft er onder zulke leerlingen?  Hoe zou jij dat uitdrukken? (signalen van de straat en LVB)  Soort problemen: middelengebruik, misbruik, criminaliteit, wapens…  Wat is bijzonder aan deze leerlingen? (uiterlijk, gedrag, bezittingen)  Hoe zou je aansluiten bij hun bijzondere situatie/behoeften?  Hoe kom je in contact met de leerling en hoe behoud je het?  Wat wil je bereiken vanuit dat contact? (wat is onderwijs bieden?)  Hoe hoog zijn de verwachtingen?  Waar ligt teleurstelling om de hoek?  Voorbeelden uit mijn ‘praktijk’… contact dubbeltjes ‘young leaderz’

5 Rolmodellen en passionados  Vakmensen met singuliere vaardigheden? (identificatie cliënt?)  Aansluiten: contact leggen, vertrouwen en voortgang boeken…  Het gevoel geven: jij ziet me, jij begrijpt me en je gelooft in me…  Ik mag fouten maken, ik ben een mens (die ook maar zijn best doet)  ‘Levellen’ als mens zonder gezag te verliezen (niet uit autoriteit)  Sterke beïnvloedbaarheid in voordeel laten werken… (zingeving)  Werkzame persoonlijkheden naast werkzame bestanddelen  Werkzame factoren zoals aanpak middelengebruik, dagbesteding, contact ouders/wijkagent, zelfkennis en netwerk (deels methodiek)  Maar hoe word je die werkzame persoonlijkheid? (‘goud’ in jezelf)

6 Wat leeft er onder professionals?  Soms ook angst en handelingsverlegenheid? (moeilijke gesprekken)  Hoe beleef jij die situaties? (eigen voorbeelden van situaties)  Individueel: hoe ver ga je in grenzen privé en professie (netwerk)  In samenwerking: ook de overdracht van vertrouwen (de ‘klik’)  Is het zaak jezelf daarin te versterken? En hoe dan? (streetwise)  Is het van belang elkaar daarin te ondersteunen? En hoe dan?  Wat hebben professionals daarvoor nodig van hun organisatie?  Uitgangspunt van ‘alliantie’: eerst connectie dan correctie  Focus op ‘succeservaringen’ bieden of ‘targets halen’?

7 Resultaten boeken bij leerlingen  Voorbeeld uit de garage en voorbeeld van school…  Wat kan je als autoriteit (#764) bijdragen?  Welke resultaten wil je als docent boeken bij deze groep?  Te hoge verwachtingen? Verkeerde verwachtingen?  Bewust van beperking positief? (“A man should know his limitations”)  Gedrag anders duiden: glas halfvol qua zelfcontrole… (SWPBS)  Medeleven i.p.v. medelijden (‘anders’ = vaak ‘niet goed genoeg’)  Aantal succeservaringen vergroten en faalervaringen verminderen  Normaliseren en de gevolgen voor empathie en vaardigheden

8 Discussiepunten  Wat kun je bieden aan deze bijzondere groep? Wat wil je bereiken? En wat heb je daarvoor nodig? (Wat wel…)  Hoe is dat te plaatsen binnen het ‘framework’ van Positive Behavior Support?  Hoe samenwerken met andere organisaties? (informatieuitwisseling)  Want waar loop je tegenaan? (Wat niet…) (organisatorisch, vakmanschap en persoonlijk)


Download ppt "7 e nationale conferentie (12 nov 2015) School Wide Positive Behavior Support De School en de Straat DR. JAN DIRK DE JONG, CRIMINOLOOG LECTOR AANPAK JEUGDCRIMINALITEIT,"

Verwante presentaties


Ads door Google