De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

H6 Risicomanagement. Risicpmanagement stap 1 Factoren inventariseren die projectresultaat beïnvloeden Gevolg bedrijfsresultaat (externe projecten): –Financieel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "H6 Risicomanagement. Risicpmanagement stap 1 Factoren inventariseren die projectresultaat beïnvloeden Gevolg bedrijfsresultaat (externe projecten): –Financieel."— Transcript van de presentatie:

1 H6 Risicomanagement

2 Risicpmanagement stap 1 Factoren inventariseren die projectresultaat beïnvloeden Gevolg bedrijfsresultaat (externe projecten): –Financieel resultaat is onderdeel bedrijfsresultaat –Slechte kwaliteit beïnvloed vervolgopdrachten –Investering voor project maakt deel uit van werkkapitaal Gevolg bedrijfsresulaat (interne projecten): –Uitloop project invloed op productie –Projectmedewerkers vaak intern personeel, eigen werk blijft liggen –Budgetoverschrijding invloed op bedrijfsresultaat –Slechte kwaliteit beïnvloed keuze voor nieuwe projecten

3 Risicomanagement stap 1 (2) –Risico’s kunnen projectresultaat negatief beïnvloeden: Op tijd, te laat opleveren Op kosten, meer geld besteed dan begroot Op inkomsten, opdrachtgever betaald niet Op kwaliteit, kwaliteit wordt niet goed bevonden Op veiligheid, er kunnen ongelukken plaatsvinden –Inventariseren vergt inbeeldingsvermogen –Vanuit WBS en activiteiten risico’s in kaart brengen

4 Risicomanagement stap 2 Oorzaken van elk risico inventariseren –Elk risico heeft een oorzaak –Elk risico kan meerder oorzaken hebben –Schrijf alle oorzaken op voor latere analyse Gevolgen van elk risico inventariseren –Elk risico heeft een gevolg –Elk risico kan meerdere gevlgen hebben –Uit gevolgen kunnen voorzorgsmaatregelen bepaald worden –Vanuit gevolgen kunnen gevolgen voor tijd, kosten, kwaliteit en veiligheid bepaald en berekend worden –Gevolgen behoeven niet de dezelfde eenheid te worden uitgedrukt –Bij kosten en tijd wel dezelfde eenheid aanhouden voor de optelling

5 Risicomanagement stap 3 Kans van risico’s bepalen Door risicomanagement wordt de kans gereduceerd dat een risico zich voordoet Risico’s indelen in hoog- laag- en middenniveau Door alle gevolgen van risico’s op te tellen wordt worst case scenario bepaald Door alleen de hoge risico’s op te tellen wordt het best case scenario bepaald Door alle hoge en middenniveau risico’s op te tellen wordt het middle case scenario bepaald Prioriteiten stellen door risico´s met grootste gevolgen eerst aan te pakken.

6 Risicomanagement stap 4 Voorkomen van risico´s Voorzorgsmaatregelen bepalen per risico Om risico´s te voorkomen moet oorzaak worden weggenomen Alle risico´s doorlopen omdat veel risico´s vrij eenvoudig te voorkomen zijn (voorkomen is beter dan genezen) Het kost meer tijd, geld en moeite om risico’s te bestrijden dan te voorkomen Als een risico zich dreigt voor te doen moet je de voorzorgsmaatregel uitvoeren

7 Risicomanagement stap 5 Tegenmaatregelen bepalen Voorbereiden welke maatregelen moeten worden genomen bij het plotseling voordoen van een risico Weten wat de gevolgen zijn als wordt besloten de tegenmaatregel niet uit te voeren

8 Risicomanagement stap 6 Bij een risico met grote gevolgen en een grote kans op optreden, alternatieve scenario’s bepalen Scenario’s vooraf bespreken met projectteam

9 Risicomanagement stap 7 Omstandigheden veranderen, nieuwe risico’s doen zich dan ook voor Alert blijven en vel overleggen met uitvoerende medewerkers Door voortschrijdend inzicht kan steeds zekerder worden bepaald of een risico zich voordoet of niet De status en kans moet moet continu worden bewaakt en aangepast

10 Risicoanalyse bij haalbaarheidsstudie Voorafgaand aan het project moet een risico analyse worden gedaan Bij te grote risico’s, project niet door laten gaan of mee budgeteren Als de risico’s te groot zijn naar jouw mening, blijf bij je standpunt en bedank je voor het project

11 Valkuilen Niet te lang stilstaan bij het inventariseren van de risico’s, anders overschat je de risico’s Niet alleen stilstaan bij risico’s in het begin, anders vinden ineens andere risico’s plaats tijdens het project Focus niet alleen risico’s met de grote kansen en grote effecten Pas op voor prestigieuze projecten Jij bent verantwoordelijk voor het eindresultaat dus jij neemt het besluit om projectleider te worden over de ingeschatte risico’s


Download ppt "H6 Risicomanagement. Risicpmanagement stap 1 Factoren inventariseren die projectresultaat beïnvloeden Gevolg bedrijfsresultaat (externe projecten): –Financieel."

Verwante presentaties


Ads door Google