De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Geschiedenis van het Christendom: de Reformatie Keuzemodule Hogeschool Rotterdam.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Geschiedenis van het Christendom: de Reformatie Keuzemodule Hogeschool Rotterdam."— Transcript van de presentatie:

1 Geschiedenis van het Christendom: de Reformatie Keuzemodule Hogeschool Rotterdam

2 De reformatie Over het ontstaan van de protestantse kerken: gereformeerd, hervormd, luthers, remonstrants, enz.

3 De reformatie Politieke situatie Oorzaken Luther Avondmaalsstrijd Lutheranisme en Calvinisme

4 Poltieke situatie Het Habsburgse Rijk was enorm uitgebreid door huwelijkspolitiek (Spanje, Duitsland Oostenrijk-Hongarije)► Oorlogen met Frankrijk Dreiging van de Turken  1453 verovering van Constantinopel

5 Het Rijk van Karel V

6 Oorzaken Reformatie Verval in RK Opkomst burgerij en steden in standenmaatschappij Opkomst nationale staten, machtsverlies paus Verruiming wereldbeeld  Wetenschap  Ontdekkingsreizen  Humanisme Veroudering scholastiek

7 Luther Geinspireerd door:  Paulus►  Occam  Augustinus 95 stellingen tegen de aflaat disputaties, Wartburg Boerenoorlog Avondmaalsstrijd►

8 Luther Romeinen 1:16,17 Want ik schaam mij het evangelie niet; want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. Want gerechtigheid Gods wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof gelijk geschreven staat: De rechtvaardige zal uit het geloof leven.

9 Avondmaalsstrijd Rooms-katholiek: transsubstantiatie Zwingli: symbolisch Calvijn: Christus alleen geestelijk aanwezig Luther:  Consubstantiatie: Christus lichamelijk aanwezig in/met/onder de elementen  Ubiquiteit  Communicatio idiomatum

10 Lutheranisme Sola fide De wereld is in zonde Arbeidsethos “innerweltliche Askese” Sola scriptura

11 Calvinisme Predestinatie  “dubbel”  Supra-lapsaristisch (in tegenstelling tot de remonstranten)

12 Anglicaanse kerk  Hendrik VIII onttrekt zich aan het gezag van de paus Wederdopers (Radicale Reformatie)  Volwassenendoop  Munster 1535  Menno Simonsz Contra-reformatie  Societas Jesu, o.l.v. Ignatius van Loyola


Download ppt "Geschiedenis van het Christendom: de Reformatie Keuzemodule Hogeschool Rotterdam."

Verwante presentaties


Ads door Google