De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Geschiedenis van het Christendom: de Reformatie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Geschiedenis van het Christendom: de Reformatie"— Transcript van de presentatie:

1 Geschiedenis van het Christendom: de Reformatie
Keuzemodule Hogeschool Rotterdam

2 De reformatie Over het ontstaan van de protestantse kerken: gereformeerd, hervormd, luthers, remonstrants, enz.

3 De reformatie Politieke situatie Oorzaken Luther Avondmaalsstrijd
Lutheranisme en Calvinisme

4 Poltieke situatie Het Habsburgse Rijk was enorm uitgebreid door huwelijkspolitiek (Spanje, Duitsland Oostenrijk-Hongarije) ► Oorlogen met Frankrijk Dreiging van de Turken 1453 verovering van Constantinopel

5 Het Rijk van Karel V

6 Oorzaken Reformatie Verval in RK
Opkomst burgerij en steden in standenmaatschappij Opkomst nationale staten, machtsverlies paus Verruiming wereldbeeld Wetenschap Ontdekkingsreizen Humanisme Veroudering scholastiek

7 Luther Geinspireerd door: 95 stellingen tegen de aflaat
Paulus ► Occam Augustinus 95 stellingen tegen de aflaat disputaties, Wartburg Boerenoorlog Avondmaalsstrijd ►

8 Luther Romeinen 1:16,17 Want ik schaam mij het evangelie niet; want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. Want gerechtigheid Gods wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof gelijk geschreven staat: De rechtvaardige zal uit het geloof leven.

9 Avondmaalsstrijd Rooms-katholiek: transsubstantiatie
Zwingli: symbolisch Calvijn: Christus alleen geestelijk aanwezig Luther: Consubstantiatie: Christus lichamelijk aanwezig in/met/onder de elementen Ubiquiteit Communicatio idiomatum

10 Lutheranisme Sola fide De wereld is in zonde
Arbeidsethos “innerweltliche Askese” Sola scriptura

11 Calvinisme Predestinatie “dubbel” Supra-lapsaristisch
(in tegenstelling tot de remonstranten)

12 Wederdopers (Radicale Reformatie)
Anglicaanse kerk Hendrik VIII onttrekt zich aan het gezag van de paus Wederdopers (Radicale Reformatie) Volwassenendoop Munster 1535 Menno Simonsz Contra-reformatie Societas Jesu, o.l.v. Ignatius van Loyola


Download ppt "Geschiedenis van het Christendom: de Reformatie"

Verwante presentaties


Ads door Google