De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom Gezamelijke avonddienst, zondag 13 december 2015 Voorganger: Ds. H. J. H. Pap Ouderling van dienst: Egbert Duurkoop Organist: H. Snel Lezing: Psalm.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom Gezamelijke avonddienst, zondag 13 december 2015 Voorganger: Ds. H. J. H. Pap Ouderling van dienst: Egbert Duurkoop Organist: H. Snel Lezing: Psalm."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom Gezamelijke avonddienst, zondag 13 december 2015 Voorganger: Ds. H. J. H. Pap Ouderling van dienst: Egbert Duurkoop Organist: H. Snel Lezing: Psalm 131 Lucas 1: 26 t/m 38 Collecte: Kerk

2 Liedboek 439

3

4

5

6 Welkom Gezamelijke avonddienst, zondag 13 december 2015 Voorganger: Ds. H. J. H. Pap Ouderling van dienst: Egbert Duurkoop Organist: H. Snel Lezing: Psalm 131 Lucas 1: 26 t/m 38 Collecte: Kerk

7 Afkondigingen

8 Liedboek 80

9

10

11

12 Stil gebed, Bemoediging, Groet

13 Aanvangstekst Fil. 4: 4 t/m 4 4 Verblijd u altijd in de Heere; ik zeg het opnieuw: Verblijd u. Uw welwillendheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij.

14 Liedboek 433

15 Geloofsbelijdenis

16 Liedboek 433

17

18 Gebed

19 Schriftlezing Ps. 131: 1 t/m 3 (NBV) 1 Een pelgrimslied van David. HEER, niet trots is mijn hart, niet hoogmoedig mijn blik, ik zoek niet wat te groot is voor mij en te hoog gegrepen. 2 Nee, ik ben stil geworden, ik heb mijn ziel tot rust gebracht. Als een kind op de arm van zijn moeder, als een kind is mijn ziel in mij.

20 Schriftlezing Ps. 131: 1 t/m 3 (NBV) 3 Israël, hoop op de HEER, van nu tot in eeuwigheid.

21 Schriftlezing Luc. 1: 26 t/m 38 (NBV) 26 In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazaret in Galilea, 27 Naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David. Het meisje heette Maria. 28 Gabriël ging haar huis binnen en zei: 'Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je.'

22 Schriftlezing Luc. 1: 26 t/m 38 (NBV) 29 Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. 30 Maar de engel zei tegen haar: 'Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. 31 Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem Jezus noemen.

23 Schriftlezing Luc. 1: 26 t/m 38 (NBV) 32 Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven. 33 Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.'

24 Schriftlezing Luc. 1: 26 t/m 38 (NBV) 34 Maria vroeg aan de engel: 'Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog nooit gemeenschap met een man gehad.' 35 De engel antwoordde: 'De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God.

25 Schriftlezing Luc. 1: 26 t/m 38 (NBV) 36 Luister, ook je familielid Elisabet is zwanger van een zoon, ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar, in de zesde maand van haar zwangerschap, 37 Want voor God is niets onmogelijk.'

26 Schriftlezing Luc. 1: 26 t/m 38 (NBV) 38 Maria zei: 'De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.' Daarna liet de engel haar weer alleen.

27 Liedboek 433

28

29 Preek

30 Liedboek 157a

31

32

33

34

35

36

37

38 Gebeden

39 Inzameling gaven

40 Liedboek 440

41

42

43

44 3.

45 Liedboek 440

46 4.

47 Liedboek 440

48 Wegzending en zegen


Download ppt "Welkom Gezamelijke avonddienst, zondag 13 december 2015 Voorganger: Ds. H. J. H. Pap Ouderling van dienst: Egbert Duurkoop Organist: H. Snel Lezing: Psalm."

Verwante presentaties


Ads door Google