De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatiemiddag 2 december 2016 Programma 2 december 2015 Programma leerlingen: 14.10 – 15.25 uur: met VIA-leerlingen aan de slag (rondleiding, miniprestatie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatiemiddag 2 december 2016 Programma 2 december 2015 Programma leerlingen: 14.10 – 15.25 uur: met VIA-leerlingen aan de slag (rondleiding, miniprestatie."— Transcript van de presentatie:

1

2 Informatiemiddag 2 december 2016

3 Programma 2 december 2015 Programma leerlingen: 14.10 – 15.25 uur: met VIA-leerlingen aan de slag (rondleiding, miniprestatie en uitleg over VIA-werkwijze). Programma ouders: 14.10 – 15.25 uur: toelichting concept, werkwijze praktische zaken VIA door Jiska de Steur en Ronald Haak. 15.25 -15.30 uur: Iedereen verzamelt op leerplein voor (hele) korte uitwisseling eindresultaat leerlingen-ouders.

4 DE HOOGBEGAAFDE LEERLING denkt snel brede interesse onthoudt makkelijk denkt door intelligente humor denkt buiten kaders creatief Eigenwijs denkt en … denkt en … denkt en … denkt en … denkt en … denkt en … denkt en … denkt en … denkt en … denkt en … denkt en … denkt en … denkt en … denkt en … denkt en … denkt en … denkt en … De hoogbegaafde leerling denkt en … denkt autonoom denkt onderzoeksgericht denkt TOP DOWN: (geheel  deel)

5 Uitgangspunten VIA Hageveld TOP DOWN: zoveel mogelijk uit de echte wereld, geen overbodige herhaling AUTONOMIE: optimale differentiatie (b.v. tempo, aanpak) ONDERZOEKEN EN ONTWERPEN HB-THEMA’S: peers, motivatie en mindset, studie- vaardigheden OPTIMAAL LEERRENDEMENT KADERS, GRENZEN EN EISEN: gedrag, regels, wettelijke eisen

6 Regulier: jaarlaag/klas VIA: individuele progressie VWO regulier Eindexamen -------------------- Klas 6 Klas 5 Klas 4 Onderbouw -------------------- Klas 3 Klas 2 Klas 1 VIA Eindexamen -------------------- ------------------------- OB/ BB Nl En Fa Wi Bi Na Sk Ak Ge

7 Het onderwijs in VIA Hageveld PRESTATIES Kennis: -Prestaties -Voortgangstoetsen -Lessen/workshops -Excursies Vaardigheden: -Prestaties -Workshops -Stage -Reflectie met ontwikkellijnen Portfolio

8 Prestatie alfa

9 Prestatie Bèta

10 Prestatie gamma

11 Prestatie delta

12 Weekritme onderbouw in dagdelen Maandag 8.30 – 14.20 Dinsdag 8.30 – 14.20 Woensdag 8.30 – 16.10 Donderdag 8.30 – 14.20 Vrijdag 8.30 – 14.20 1/2MentortijdPrestatietijd of Informatica Studievaardig- heden of filosofie Workshop Engels Delta major workshop: Tekenen/hv of Muziek of Drama. Lichamelijke opvoeding 3/4Gamma (AK) workshop Workshops alfa Workshop Nederlands Delta minor Workshop Frans Prestatietijd leerplein Workshop wiskunde 5/6Prestatietijd op leerplein Workshop wiskunde Workshop gamma Voer van Buiten: Gastsprekers e.d. Prestatietijd op leerplein Workshop Engels Mentortijd

13 Weekritme onderbouw in dagdelen Maandag 8.30 – 14.20 Dinsdag 8.30 – 14.20 Woensdag 8.30 – 16.10 Donderdag 8.30 – 14.20 Vrijdag 8.30 – 14.20 1/2MentortijdPrestatietijd of Informatica Studievaardig- heden of filosofie Workshop Engels Delta major workshop: Tekenen/hv of Muziek of Drama. Lichamelijke opvoeding 3/4Gamma (AK) workshop Workshops alfa Workshop Nederlands Delta minor Workshop Frans Prestatietijd leerplein Workshop wiskunde 5/6Prestatietijd op leerplein Workshop wiskunde Workshop gamma Voer van Buiten: Gastsprekers e.d. Prestatietijd op leerplein Workshop Engels Mentortijd

14 Weekritme onderbouw in dagdelen Maandag 8.30 – 14.20 Dinsdag 8.30 – 14.20 Woensdag 8.30 – 16.10 Donderdag 8.30 – 14.20 Vrijdag 8.30 – 14.20 1/2MentortijdPrestatietijd of Informatica Studievaardig- heden of filosofie Workshop Engels Delta major workshop: Tekenen/hv of Muziek of Drama. Lichamelijke opvoeding 3/4Gamma (AK) workshop Workshops alfa Workshop Nederlands Delta minor Workshop Frans Prestatietijd leerplein Workshop wiskunde 5/6Prestatietijd op leerplein Workshop wiskunde Workshop gamma Voer van Buiten: Gastsprekers e.d. Prestatietijd op leerplein Workshop Engels Mentortijd

15 Leerplein

16 Weekritme onderbouw in dagdelen Maandag 8.30 – 14.20 Dinsdag 8.30 – 14.20 Woensdag 8.30 – 16.10 Donderdag 8.30 – 14.20 Vrijdag 8.30 – 14.20 1/2MentortijdPrestatietijd of Informatica Studievaardig- heden of filosofie Workshop Engels Delta major workshop: Tekenen/hv of Muziek of Drama. Lichamelijke opvoeding 3/4Gamma (AK) workshop Workshops alfa Workshop Nederlands Delta minor Workshop Frans Prestatietijd leerplein Workshop wiskunde 5/6Prestatietijd op leerplein Workshop wiskunde Workshop gamma (GS) Voer van Buiten: Gastsprekers e.d. Prestatietijd op leerplein Workshop Engels Mentortijd

17 Weekritme onderbouw in dagdelen Maandag 8.30 – 14.20 Dinsdag 8.30 – 14.20 Woensdag 8.30 – 16.10 Donderdag 8.30 – 14.20 Vrijdag 8.30 – 14.20 1/2MentortijdPrestatietijd of Informatica Studievaardig- heden of filosofie Workshop Engels Delta major workshop: Tekenen/hv of Muziek of Drama. Lichamelijke opvoeding 3/4Gamma (AK) workshop Workshops alfa Workshop Nederlands Delta minor Workshop Frans Prestatietijd leerplein Workshop wiskunde 5/6Prestatietijd op leerplein Workshop wiskunde Workshop gamma Voer van Buiten: Gastsprekers e.d. Prestatietijd op leerplein Workshop Engels Mentortijd

18 Weekritme onderbouw in dagdelen Maandag 8.30 – 14.20 Dinsdag 8.30 – 14.20 Woensdag 8.30 – 16.10 Donderdag 8.30 – 14.20 Vrijdag 8.30 – 14.20 1/2MentortijdPrestatietijd of Informatica Studievaardig- heden of filosofie Workshop Engels Delta major workshop: Tekenen/hv of Muziek of Drama. Lichamelijke opvoeding 3/4Gamma (AK) workshop Workshops alfa Workshop Nederlands Delta minor Workshop Frans Prestatietijd leerplein Workshop wiskunde 5/6Prestatietijd op leerplein Workshop wiskunde Workshop gamma Voer van Buiten: Gastsprekers e.d. Prestatietijd op leerplein Workshop Engels Mentortijd

19

20 Voorbeeld ontwikkellijn STARTER X X X X X KUNNER Wacht af, wacht op instructie, aansturing, straf. Neemt het heft in eigen hand, neemt initiatief, stelt vragen, laat zich helpen. Kiest maar wat (workshops, prestaties). Kiest bewust voor prestaties en workshops. Kiest de makkelijke weg. Verlegt grenzen. Denkt niet vooruit, maakt geen planning. Denkt vooruit, maakt een concrete planning. Laat de planning snel los, stelt uit. Houdt zich zoveelmogelijk aan de planning, pakt aan. Haalt deadlines niet of negeert ze. Haalt deadlines. Haakt af. Zet door. Gebruikt de prestatietijd om niet te werken. Gebruikt de prestatietijd om flink door te werken. Laat de inhoud van workshopsover zich heenkomen. Weet waarom hij of zij in de workshop zit en doet actief mee. Zoekt geen hulp bij een vraag of probleem (bij medeleerling, expert of mentor). Zoekt hulp zodra hij of zij ergens zelf niet uit komt (bij medeleerling, expertof mentor). Zietvrijheid en keuzemogelijkheden in VIA als een bedreiging. Ziet vrijheid en keuzemogelijkheden in VIA als een kans.

21 VIA, een leergemeenschap Samen met de leerlingen en de ouders zoeken we naar evenwicht tussen individuele behoeftes en gezamenlijke doelen behalen eigen aanpak en vereiste kwaliteit wat je als docent gewend was en wat nu nodig is respect voor de autonomie van de leerling en een zekere mate van aansturing

22 Onze ervaringen met VIA Er is al veel ontwikkeld; er moet nog veel meer Leerlingen komen met plezier naar school, “peer”groep werkt Veel variatie in het aanbod, o.a. Voer Van Buiten doet het goed We komen ogen en handen tekort Een deel van de ouders vinden het moeilijk om regulier los te laten We zijn op de goede weg naar onderwijs op maat

23 Toelatingseisen VWO (+)-advies IQ: richtlijn > 130 Alle stof van de basisschool is (aantoonbaar) afgerond Schoolse vaardigheden beheersen Leeftijd op 1 augustus 2016: 10 jaar Zelfsturing Met ons willen groeien, fouten durven maken.

24 Wat vraagt VIA van leerlingen (en ouders)? Bereidheid zich een groeimindset eigen te maken (fouten zijn niet erg). Zelfstandigheid, zelfsturend vermogen. Bereidheid daar waar nodig externe hulp in te schakelen.

25 Vervolg - orientatie Meer informatie verzamelen over (VIA) Hageveld? 6 februari 2016 (8.30 – 13.00): Open Dag

26 Aanmelden voor VIA? 1. Digitaal intakeformulier VIA invullen (binnenkort op Hageveld-site) 2. Leerling aanmelden voor een kennismakingsmiddag op 27 januari óf 10 februari 3. Daarna: intakegesprek en overleg basisschool 4. Dan: besluit toelaatbaar op VIA of niet 5. (Daarna) inschrijven op Hageveld, na half februari.

27 Leerlingen met extra zorgbehoefte De intensieve begeleiding door mentoren en vakdocenten is nodig voor élke VIA-leerling om aan hun individuele leerbehoeften te voldoen en komt voort uit de werkwijze. Daarbij is er voor een beperkt aantal leerlingen (Passend Onderwijs) extra ondersteuning. Basisschool vraagt zo snel mogelijk een MDO (multidisciplinair overleg) aan bij een beroep op Passend Onderwijs.

28 Toelating in hoger leerjaar Beperkt aantal plekken, pas in april meer bekend over hoeveel beschikbaar. Wachtlijst, interne overstappers gaan voor, daarna extern op volgorde van aanmelding.

29 Extra (vrijwillige) ouderbijdrage Nodig om te kunnen werken met kleinere groepen dan waarvoor we een Rijksbijdrage ontvangen. Richtbedrag: 1.500,- euro.


Download ppt "Informatiemiddag 2 december 2016 Programma 2 december 2015 Programma leerlingen: 14.10 – 15.25 uur: met VIA-leerlingen aan de slag (rondleiding, miniprestatie."

Verwante presentaties


Ads door Google