De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Software Ontwikkeling Voorbereiding Visitatie ZAP vergadering donderdag 7/2/2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Software Ontwikkeling Voorbereiding Visitatie ZAP vergadering donderdag 7/2/2008."— Transcript van de presentatie:

1 Software Ontwikkeling Voorbereiding Visitatie ZAP vergadering donderdag 7/2/2008

2 2/15 Overzicht Bachelor Inleiding Programmeren Inl. Software Engineering Inl. C++ Computer Graphics Gevorderd Programmeren … 1BAC Software Engineering 2BAC 3BAC MASTER 1 e Semester2 e Semester Project Gedistribueerd Programmeren Programmeerparadigmas Gevorderde Programmeertechnieken Formele Technieken Softw. Eng.

3 3/15 Situatie Inleiding Programmeren Inleiding Programmeren 6sp Inl. Software Engineering Inl. C++ Computer Graphics Gevorderd Programmeren … 1BAC Software Engineering 2BAC 3BAC MASTER 1 e Semester2 e Semester Project Gedistribueerd Programmeren Programmeerparadigmas Gevorderde Programmeertechnieken Formele Technieken Softw. Eng. Klassiek ex-cathedra basisvak Oberon-2 Basisprincipes programmeren

4 4/15 WeekTheorie “Portfolio” 1 (2u) Intro - Voorbeeld 2 (4u) Design - Starterset - Syntax 3 (4u) Types - ARRAY - Sorts 4 (4u) Lus - Procedure – Strings Spoorweg In 5 (4u) Compatibiliteit - I/O - Modules – RECORD Spoorweg Out 6 (4u) POINTER - Lists - Recursie InsertSort In 7 (2u) Discussie - Files - Abstractie InsertSort Out 8 Eventuele bijscholing door AAP 9 (2u) OO: Extensie - Polymorfisme DoubleList In 10 Proefexamen 11 (2u) ASSERT - LowLevel – Runtime stack DoubleList Out 12 Herhalingen 13 Discussie Inhoud & planning 2007-2008

5 5/15 Werkvorm en Examen Werkvormen -Theorie: Hoorcolleges Cursusnota's en begeleidende slides Facultatief: "Into the Realm of Oberon,...", E. Nikitin, Springer Verlag, 1998, ISBN 0- 387-98279-5 -Practica: Opdrachten: Individueel in Computerlabo Portfolio: Individuele opdrachten Evaluatievormen -Examen: Theorie Schriftelijk zonder mondelinge toelichting Mondeling zonder schriftelijke voorbereiding Gesloten boek Open vragen -Examen: Practicum Opdracht in computerlabom (8/10) Portfolio: 1 (laatste...) opdracht (2/10) Opmerking -Discussiesessies stimuleren informele communicatievaardigheden

6 6/15 Doelstellingen Basiskennis en –inzicht verwerven in de gangbare programmeerparadigma’s -Procedureel programmeren -Expliciete pointersyntax -Object-gericht programmeren De bijhorende programmeervaardigheden beheersen Nadruk ligt op abstractie! Oberon-2 is “middel”, geen “doel” -Volledige syntax in 1 semester te vatten

7 7/15 Kerncompetenties KC1: Analyse en ontwerp++ KC2: Implementatie++ KC3: Onderhoud KC4: Databank KC5: Lokaal netwerk beheer KC6: Support en advies KC7: Communicatievaardigheden KCD1: Formeel denken KCD2: Wetenschappelijk verwerken van data KCD3: Opvolgen technologische ontwikkelingen KCD4: Eigen maken nieuwe technieken KCD5: Autonoom en creatief functioneren++ KCD6: Wetenschappelijke basis

8 8/15 Volgtijdelijkheid Enkel NAAR andere opleidingsonderdelen...

9 9/15 Situatie Inleiding C++ Inleiding Programmeren 6sp Inl. Software Engineering Inl. C++ (wordt 3 sp!) Computer Graphics Gevorderd Programmeren … 1BAC Software Engineering 2BAC 3BAC MASTER 1 e Semester2 e Semester Project Gedistribueerd Programmeren Programmeerparadigmas Gevorderde Programmeertechnieken Formele Technieken Softw. Eng. Brugvak naar 2e Ba Gevorderd Programmeren C++ concepten vanuit Oberon-2 toelichten

10 10/15 Intro tot C++ -Zelfde programmeerparadigma, andere syntactische vorm Redenen -Voldoende duidelijk begrip van Syntactische overeenkomsten Syntactische verschillen -Basissyntax C++ beheersen Wordt bij start 2e Ba “als (g)(b)ekend verondersteld” Wijze -Vanuit expliciete/impliciete vergelijking met Oberon-2 Inhoud (voorlopig)

11 11/15 Werkvorm en Examen (voorlopig) Werkvormen -Theorie: Hoorcolleges Cursusnota's en begeleidende slides -Practica: Opdrachten: Individueel in Computerlabo, analoog aan Oberon-2 opdrachten Evaluatievormen -Examen: Theorie Schriftelijk (beperkt) zonder mondelinge toelichting -Practicum Permanente evaluatie

12 12/15 Doelstellingen De in Inleiding Programmeren verworven competenties overdragen naar een andere programmeertaal, ter voorbereiding van 2e Ba

13 13/15 Kerncompetenties KC1: Analyse en ontwerp++ KC2: Implementatie++ KC3: Onderhoud KC4: Databank KC5: Lokaal netwerk beheer KC6: Support en advies KC7: Communicatievaardigheden KCD1: Formeel denken KCD2: Wetenschappelijk verwerken van data KCD3: Opvolgen technologische ontwikkelingen KCD4: Eigen maken nieuwe technieken KCD5: Autonoom en creatief functioneren+ KCD6: Wetenschappelijke basis

14 14/15 Volgtijdelijkheid Vanuit: -Zelfde jaar, ander semester Inleiding Programmeren

15 15/15 Situatie Computer Graphics Inleiding Programmeren 6sp Inl. Software Engineering Inl. C++ Computer Graphics Gevorderd Programmeren … 1BAC Software Engineering 2BAC 3BAC MASTER 1 e Semester2 e Semester Project Gedistribueerd Programmeren Programmeerparadigmas Gevorderde Programmeertechnieken Formele Technieken Softw. Eng. Verbredend vak samenhang opleiding aantonen in een “interessante” context practicum “gelinkt” met Inleiding Software Engineering

16 16/15 WeekTheorie “Portfolio” 1 (3u) Wiskundige principes (lineaire algebra) 2 (3u) Transformaties – raster-scan primitieven 3 (3u) Viewing - projectie 4 (3u) Clipping - (MOFF) – Backface cull 5 (3u) Triangulatie - HiddenLine ruimtelijk 6 (3u) Projectie-inversie - HiddenLine in ‘t vlakHL in projectievlak PAASRECES 7 (3u) Discussie HL eval 1/Feedback 8 (3u) Z-buffer - RaycastHL eval 2 9 (3u) Belichting 10 (3u) (Raytracing principes?) 11 (3u) Discussie 12 Pinkstermaandag 13 Eval rendering Inhoud & planning 2007-2008

17 17/15 Werkvorm en Examen Werkvormen -Theorie: Hoorcolleges Cursusnota's en begeleidende slides Facultatief: "Computer Graphics using OpenGl", F. S. Hill Jr., Prentice Hall 2001, ISBN 0- 02-354856-8 -Practica: Opdrachten: Individueel (samenhangend geheel) in Computerlabo Portfolio: Individuele opdracht Evaluatievormen -Examen: Theorie Schriftelijk zonder mondelinge toelichting Mondeling zonder schriftelijke voorbereiding Gesloten boek Open vragen -Examen: Practicum Permanente evaluatie (incl portfolio) + eindevaluatie renderer Opmerking -Discussiesessies stimuleren informele communicatievaardigheden -Eindevaluatie practicum stimuleert presentatievaardigheden

18 18/15 Doelstellingen De basistechnieken voor 3D-graphics beheersen, en daarmee een eenvoudige 3D- renderer programmeren in Oberon-2, als voorbeeld van samenhang van informatica aspecten -Samenhang met Wiskunde (Inl. lineaire algebra) -Samenhang met Numerieke Wiskunde Rekenen met Floating-Point -Samenhang met Inleiding Programmeren Abstractie – Polymorfisme -Samenhang met Inleiding Software Engingeering Testen - Samenhang met Gegevensstructuren

19 19/15 Kerncompetenties KC1: Analyse en ontwerp++ KC2: Implementatie KC3: Onderhoud KC4: Databank KC5: Lokaal netwerk beheer KC6: Support en advies KC7: Communicatievaardigheden KCD1: Formeel denken KCD2: Wetenschappelijk verwerken van data KCD3: Opvolgen technologische ontwikkelingen KCD4: Eigen maken nieuwe technieken KCD5: Autonoom en creatief functioneren++ KCD6: Wetenschappelijke basis

20 20/15 Volgtijdelijkheid Vanuit: -Zelfde jaar, ander semester Inleiding Programmeren


Download ppt "Software Ontwikkeling Voorbereiding Visitatie ZAP vergadering donderdag 7/2/2008."

Verwante presentaties


Ads door Google