De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Les 11 voor 12 december 2015. “Ik maak Mijn verbond met u, dat niet meer alle vlees door het water van een vloed zal worden uitgeroeid, en dat er geen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Les 11 voor 12 december 2015. “Ik maak Mijn verbond met u, dat niet meer alle vlees door het water van een vloed zal worden uitgeroeid, en dat er geen."— Transcript van de presentatie:

1 Les 11 voor 12 december 2015

2 “Ik maak Mijn verbond met u, dat niet meer alle vlees door het water van een vloed zal worden uitgeroeid, en dat er geen vloed meer zal zijn om de aarde te gronde te richten.” (Genesis 9:11) God heeft door de Bijbelse geschiedenis heen verschillende verbonden gesloten met mensen, met naties en met de gehele mensheid. Het verbond in Genesis 9:8-17 is de meest universele van allemaal. Het omvat Noach, zijn kinderen, zijn nakomelingen en "de vogels, het vee en alle wilde dieren.” Dat is een unilateraal (= eenzijdig) verbond. God beloofde iets en Hij verwachtte niets van onze kant. Daarnaast plaatste hij een teken—de regenboog—dat nog steeds overal op aarde kan worden gezien. Het is een gedenkteken van Zijn verbond.

3 “Ik zal Mijn verbond maken tussen Mij, u en uw nageslacht na u, al hun generaties door, tot een eeuwig verbond, om voor u tot een God te zijn, en voor uw nageslacht na u.” (Genesis 17:7) GOD’S TOEWIJDING Zegen. Genesis 12:3 Persoonlijk. Universeel. Erfenis. Fysiek Genesis 17:8 Eeuwig. Hebreeën 11:10 ABRAHAM’S TOEWIJDING Geloof Genesis 15:6 Gehoorzaamheid. Genesis 17:1 Het teken van het verbond. Genesis 17:11

4 Ten slotte; de verzoening houdt een levensverandering in; een leven die Gods wil navolgt: “U ziet wel dat het geloof samenwerkte met zijn werken en dat door de werken het geloof volmaakt is geworden.” (Jakobus 2:22).

5 GOD’S TOEWIJDING Zegen. Persoonlijk. Deuteronomium 4:6 Universeel. Jesaja 2:3 Erfenis. Fysiek. Deuteronomium 27:3 Eeuwig. Hebreeën 12:22 ISRAEL’S TOEWIJDING ISRAEL’S TOEWIJDING Geloof. Hebreeën 4:2 Gehoorzaamheid. Exodus 24:3 Het teken van het verbond. Exodus 31:13 Het verbond op Sanaϊ is Gods eeuwig verbond op grond van Jezus’ bloed. Israël moest zich daarvan doordrongen voelen bij elke offer die zij opofferden. Niettemin, hun gebrek aan geloof maakte het verbond ongeldig (Hebreeën 4:2).

6 Israël hield zich niet aan haar deel van het verbond, maar God was toch getrouw. (Jeremia 31:32) God gebruikte Jeremia om te midden van die nationale afvalligheid een nieuw verbond aan te kondigen. Dat was een beter verbond, “vastgelegd in betere beloften.” (Hebreeën 8:6) Dat verbond is in feite hetzelfde eeuwige verbond, gebaseerd op Jezus’ bloed. De wet die op stenen tafelen was geschreven, staat nu geschreven in degenen die door geloof het goddelijk verbond hebben aangenomen, en vergeving hebben ontvangen van hun zonden. (Jeremia 31:34) Israël hield zich niet aan haar deel van het verbond, maar God was toch getrouw. (Jeremia 31:32) God gebruikte Jeremia om te midden van die nationale afvalligheid een nieuw verbond aan te kondigen. Dat was een beter verbond, “vastgelegd in betere beloften.” (Hebreeën 8:6) Dat verbond is in feite hetzelfde eeuwige verbond, gebaseerd op Jezus’ bloed. De wet die op stenen tafelen was geschreven, staat nu geschreven in degenen die door geloof het goddelijk verbond hebben aangenomen, en vergeving hebben ontvangen van hun zonden. (Jeremia 31:34)

7 GOD’S TOEWIJDING Zegen. 1 Petrus 3:9 Erfenis. 2 Petrus 3:13 ONZE TOEWIJDING Geloof. Hebreeën 11:6 Gehoorzaamheid. 1 Petrus 1:2 Het teken van het verbond. 1 Korinte 11:24-25

8 "Onder het nieuwe verbond zijn de voorwaarden waaronder het eeuwige leven kan worden verkregen dezelfde als onder de oude - volmaakte gehoorzaamheid... In het nieuwe en betere verbond heeft Christus de wet vervuld voor de overtreders van de wet als zij Hem, door het geloof, als een persoonlijke Redder ontvangen... De kracht ligt in Christus' gratis geschenk, een belofte, die alleen gewaardeerd door degenen die gevoelig zijn voor hun zonden, en hun zonden verzaken en hun hulpeloze zielen op Christus werpen, de zonde vergevende Redder." E.G.W. (That I may know Him, October 20)


Download ppt "Les 11 voor 12 december 2015. “Ik maak Mijn verbond met u, dat niet meer alle vlees door het water van een vloed zal worden uitgeroeid, en dat er geen."

Verwante presentaties


Ads door Google