De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Retourlogistiek 1e bijeenkomst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Retourlogistiek 1e bijeenkomst."— Transcript van de presentatie:

1 Retourlogistiek 1e bijeenkomst

2

3 Agenda Module Geschiedenis van duurzaamheid op de maatschappelijke agenda Retourlogistieke thema’s Afvalladder van Lansink Cradle 2 Cradle Opdrachten volgende week

4 Module Planning Onderwerp Voorbereiding Week 1 Intro (retour)logistiek Context: Cradle2Cradle Afvalladder van Lansink Vooruitblik naar eindverslag Geen Week 2 Kennisoverdracht logistiek 1 Bespreken onderwerpen van keuze 5 minuten presentatie over het onderwerp van jullie keuze (kijk vast vooruit naar veld- en literatuur onderzoek). Week 3 Kennisoverdracht Logistiek 2 Bespreken onderwerpen van keuze en aanpak literatuuronderzoek 5 minuten presentaties onderwerpen en aanpak literatuuronderzoek Week 4 Resultaten literatuuronderzoek voorbereiding veldonderzoek 5 min presentaties literatuuronderzoek Week 5 Gastcollege Pim de Vries AVR Ter voorbereiding vragenlijst m.b.t. afvalstromen Everything You Always Wanted to Know About Waste* (*But Were Afraid to Ask) Week 6 Presentaties processchema’s Presentatie: Processen in kaart Week 7 Ontwikkeling beleidsopties 5 min presentaties beleidsopties Week 8

5 Module Deelopdrachten
Specificaties Beoordelingscriteria Keuze en motivatie Introductie onderwerp Globale afbakening Motivatie Belang Terrein van onderzoek en afbakening worden in grote lijnen duidelijk. Student kan uitleggen waarom hij/zij dit onderwerp wil onderzoeken. Student kan aangeven wat het belang is van het onderwerp (bv. met de afvalladder.van Lansink) Literatuuronderzoek D.m.v. deskresearch wordt verkend in vakliteratuur, (verwante) wetenschaps-terreinen en in (overheids) beleidsstukken wat de actuele kennis en ontwikkelingen zijn. Verkenning levert kennis van: hoeveelheden/aantallen (grond) stoffen en producten in omloop, energieverbruik, ontwikkelde modellen, initiatieven en (overheids)beleid Veldonderzoek Interviews met twee betrokkenen die kennis van het proces en ontwikkelingen hebben Goede voorbereiding d.m.v. opstellen vragenlijsten, selectie te interviewen personen, interviews en verslagen Proces in kaart en gekwantificeerd Procesbeschrijving mbv B.P.M.N. en visio Kwantiteiten in beeld Effecten van huidig proces in kaart bv. Aan de hand van : Grondstoffen balans e/o energiebalans e/o CO2-footprint Proces wordt duidelijk aan de hand van een gestandaardiseerde methode Studenten ontwikkelen besef van orde van grootte en hoeveelheden Studenten kunnen aangeven wat de effecten zijn van de huidige situatie. Ontwikkeling beleidsopties en initiatieven Meerdere opties om het onderwerp van je keuze (verder) te verduurzamen: maatregelen beschreven gevolgen in kaart (berekeningen) tenminste drie verschillende maatregelen uitgewerkt, gevolgen, voordelen en nadelen, in kaart gebracht. Eigen mening; wat is het beste voor de wereld/maatschappij/ bedrijf m.b.t. dit onderwerp Eigen mening, en vooral: Onderbouwing eigen mening / advies (over wat je zou willen doen als je het voor het zeggen zou hebben). Meningsvorming Onderbouwing

6 Module Eindopdracht; specificaties
Keuze en motivatie Introductie onderwerp Globale afbakening Motivatie Belang Literatuuronderzoek D.m.v. deskresearch wordt verkend in vakliteratuur, (verwante) wetenschaps-terreinen en in (overheids) beleidsstukken wat de actuele kennis en ontwikkelingen zijn. Veldonderzoek Interviews met twee betrokkenen met kennis van het proces en ontwikkelingen hebben Proces in kaart en gekwantificeerd Procesbeschrijving mbv B.P.M.N. en visio Kwantiteiten in beeld Effecten van huidig proces in kaart bv. Aan de hand van : Grondstoffen balans e/o energiebalans e/o CO2-footprint Ontwikkeling beleidsopties en initiatieven Meerdere opties om het onderwerp van je keuze (verder) te verduurzamen: maatregelen beschreven gevolgen in kaart (berekeningen, voor- en nadelen) Eigen mening (wat is het beste voor de wereld/maatschappij/ bedrijf m.b.t. dit onderwerp Onderbouwing eigen mening / advies over wat je zou willen doen als je het voor het zeggen zou hebben. Het op te leveren rapport moet voldoen aan de volgende vormeisen: Er is gewerkt volgens de principes zoals beschreven in de boeken over Zakelijke Communicatie. Overzichtelijk opgebouwd en goed leesbaar. Het eindrapport is maximaal 8 A4 bij lettertype Arial 10pt, regelafstand 1,5.

7 Contactinfo Peter van der Schaaf MP H 5.39 Med.hr.nl/schpv/retourlogistiek

8 Wat verwacht jij van dit keuzevak?
One-minute-paper: Wat hoop je te leren? Wat verwacht je van dit keuzevak? Wat heb jij nodig om straks een mooi eindrapport te maken?

9 Foto: Foto van een opkomende Aarde gemaakt in 1966 door de Lunar Orbiter 1 (Credits: NASA).

10

11 Geschiedenis van duurzaamheid

12 Man-made environmental disasters
Dakota Oklahoma Kansas Texas Deze uittocht was het onderwerp van de roman The Grapes of Wrath van John Steinbeck en van de foto's van Dorothea Lange. Dust Bowl (1930 – 1940)

13 Aral- meer

14 Great Pacific Garbage Patch

15 Company made environmental disasters

16 Deep water Horizon

17

18 Bhopal (1984 Union Carbide)

19

20

21

22 Geschiedenis van duurzaamheid
Thomas Malthus, 1798, An Essay on the Principle of Population. Club van Rome, 1972, The Limits to growth: a global challenge, Dennis Meadows e.a.. 1970-:Gat in de ozon-laag; 1978 Stop op CFK’s; 2003; vaststelling dat afbraak Ozon-laag vertraagd 1987 WCED: “Our common future” (Bruntland-rapport) 2006: An Inconvenient Truth, Al Gore In 1798 publiceerde Malthus het pamflet An Essay on the Principle of Population, waarin hij stelde dat de bevolkingsgroei de economische groei voor zou blijven; hij voorspelde op basis van een eenvoudig model hongersnood op grote schaal. De bevolkingsgroei zou exponentieel zijn, die van de voedselproductie lineair. Dit is bekend geworden als het malthusiaans plafond voor de maximale omvang die de bevolking kan bereiken in verhouding tot de beschikbare grond, en malthusiaanse catastrofe voor de situatie waarin een overbevolkte samenleving zichzelf weer in evenwicht brengt door middel van een verhoogde mortaliteit. Malthus dacht dat de 'positive checks', de 'natuurlijke' zaken waardoor de 'menselijke stapel' in toom wordt gehouden, zoals epidemieën en oorlog, onvoldoende waren om de exponentiële groei van de bevolking ten opzichte van de lineaire groei van de voedselproductie te corrigeren. Daarom zag Malthus als enige oplossing voor de overbevolking 'moral restraint'; arme mensen die wisten dat ze geen gezin zouden kunnen ondersteunen, moesten volgens hem ook geen gezin stichten. In het geschrift De grenzen aan de groei (“The Limits to growth: a global challenge”) van Dennis Meadows (1972) voor de Club van Rome staat de uitputtingsproblematiek centraal. In deze studie wordt uitgegaan van de actuele groeitrend in de wereldbevolking, industrialisatie, vervuiling, voedselproductie en uitputting van natuurlijke hulpbronnen. Van deze variabelen werd de ontwikkeling van 1900 tot 1970 vastgesteld. Vervolgens werden de trends voortgezet, ervan uitgaande dat geen belangrijke veranderingen plaatsvinden in de fysieke, economische en sociale relaties. De uitkomst van deze extrapolatie was schokkend. De natuurlijke hulpbronnen zouden binnen afzienbare tijd zo zijn uitgeput, dat die industriële groei werd afgeremd. De bevolkingsomvang en vervuiling zouden nog enige tijd toenemen, maar de verslechtering van de voedselvoorziening en de gezondheidszorg leidden in eerste instantie tot stilstand en later tot terugloop in de bevolkingsgroei. Overigens waren dergelijke berichten niet nieuw: ook Thomas Malthus (1766 – 1834) had iets soortgelijks al gemeld in “Essays on the principles of population” uit 1798 namelijk het Malthusiaans plafond. Hoewel de prognoses op vrijwel geen enkel punt zijn uitgekomen heeft het rapport er wel voor gezorgd dat het milieu wereldwijd op de politieke agenda is komen te staan. Critici van het rapport gaven aan dat het rapport onvoldoende aandacht gaf aan de mogelijkheid om met behulp van nieuwe technologieën het doemscenario af te wenden. Ook meenden critici dat onvoldoende rekening werd gehouden met lokale verschillen. Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen. (Our common future, 1987)

23 Max 1200 ppm voor binnenklimaat

24

25

26

27 Retourlogistieke thema’s
Kapotte, gebruikte of afgeschreven producten/componenten Reparatie, vernietiging of doorverkoop Sortering, herverpakking en herdistributie Klachtenafhandeling Foutieve leveringen (bijv. webshop) Transportschade Statiegeld verpakkingen en transportmiddelen

28 Wat is retourlogistiek:
“Retourlogistiek behelst het ontwerp en de ontwikkeling van logistieke systemen voor het efficiënt en effectief verzamelen en transporteren van producten en verpakkingen om ze op de een of andere manier te hergebruiken.”

29 Ladder van Lansink The Waste Hierarchy

30 Context: cradle to cradle
Afval =voedsel https://www.youtube.com/watch?v=cqVjYLE-fas&list=PLFAB33ABAB2BD1E4C Voorbeelden in film : Textiel Composteerbaar T-shirt Boek (recycling vs downcycling) https://www.youtube.com/watch?v=cqVjYLE-fas&list=PLFAB33ABAB2BD1E4C 0-3:15 intro 3-9: textiel 11:50-14:28 T-shirt, boek en uitleg downcycle 14:28-19: Nike 19-21:30: afval=voedsel+ verpakking ijsje 20-40: meubilair, auto 40-…: huizen China

31 Voor volgende week Verdiep in C2C Bekijk “Matrassen-case”
Kies onderwerp dat jullie aanspreekt en bereidt een korte presentatie voor over: Onderwerp motivatie (why) aanknopingspunten voor onderzoek (how) (what,) het eindrapport, komt later aan de orde.


Download ppt "Retourlogistiek 1e bijeenkomst."

Verwante presentaties


Ads door Google