De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Retourlogistiek 1 e bijeenkomst. Agenda Module Geschiedenis van duurzaamheid op de maatschappelijke agenda Retourlogistieke thema’s Afvalladder van.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Retourlogistiek 1 e bijeenkomst. Agenda Module Geschiedenis van duurzaamheid op de maatschappelijke agenda Retourlogistieke thema’s Afvalladder van."— Transcript van de presentatie:

1 Retourlogistiek 1 e bijeenkomst

2

3 Agenda Module Geschiedenis van duurzaamheid op de maatschappelijke agenda Retourlogistieke thema’s Afvalladder van Lansink Cradle 2 Cradle Opdrachten volgende week

4 Module Planning OnderwerpVoorbereiding Week 1 Intro (retour)logistiek Context: Cradle2Cradle Afvalladder van Lansink Vooruitblik naar eindverslag Geen Week 2 Kennisoverdracht logistiek 1 Bespreken onderwerpen van keuze 5 minuten presentatie over het onderwerp van jullie keuze (kijk vast vooruit naar veld- en literatuur onderzoek). Week 3 Kennisoverdracht Logistiek 2 Bespreken onderwerpen van keuze en aanpak literatuuronderzoek 5 minuten presentaties onderwerpen en aanpak literatuuronderzoek Week 4 Resultaten literatuuronderzoek voorbereiding veldonderzoek 5 min presentaties literatuuronderzoek Week 5Gastcollege Pim de Vries AVR Ter voorbereiding vragenlijst m.b.t. afvalstromen Everything You Always Wanted to Know About Waste* (*But Were Afraid to Ask) Week 6Presentaties processchema’s Presentatie: Processen in kaart Week 7 Ontwikkeling beleidsopties 5 min presentaties beleidsopties Week 8

5 Module Deelopdrachten DeelopdrachtSpecificatiesBeoordelingscriteria Keuze en motivatie Introductie onderwerp Globale afbakening Motivatie Belang Terrein van onderzoek en afbakening worden in grote lijnen duidelijk. Student kan uitleggen waarom hij/zij dit onderwerp wil onderzoeken. Student kan aangeven wat het belang is van het onderwerp (bv. met de afvalladder.van Lansink) Literatuuronderzoek D.m.v. deskresearch wordt verkend in vakliteratuur, (verwante) wetenschaps-terreinen en in (overheids) beleidsstukken wat de actuele kennis en ontwikkelingen zijn. Verkenning levert kennis van: hoeveelheden/aantallen (grond) stoffen en producten in omloop, energieverbruik, ontwikkelde modellen, initiatieven en (overheids)beleid Veldonderzoek Interviews met twee betrokkenen die kennis van het proces en ontwikkelingen hebben Goede voorbereiding d.m.v. opstellen vragenlijsten, selectie te interviewen personen, interviews en verslagen Proces in kaart en gekwantificeerd Procesbeschrijving mbv B.P.M.N. en visio Kwantiteiten in beeld Effecten van huidig proces in kaart bv. Aan de hand van : Grondstoffen balans e/o energiebalans e/o CO 2 - footprint Proces wordt duidelijk aan de hand van een gestandaardiseerde methode Studenten ontwikkelen besef van orde van grootte en hoeveelheden Studenten kunnen aangeven wat de effecten zijn van de huidige situatie. Ontwikkeling beleidsopties en initiatieven Meerdere opties om het onderwerp van je keuze (verder) te verduurzamen: maatregelen beschreven gevolgen in kaart (berekeningen) tenminste drie verschillende maatregelen uitgewerkt, gevolgen, voordelen en nadelen, in kaart gebracht. Eigen mening; wat is het beste voor de wereld/maatschappij/ bedrijf m.b.t. dit onderwerp Eigen mening, en vooral: Onderbouwing eigen mening / advies (over wat je zou willen doen als je het voor het zeggen zou hebben). Meningsvorming Onderbouwing

6 Module Eindopdracht; specificaties  Keuze en motivatie o Introductie onderwerp o Globale afbakening o Motivatie o Belang  Literatuuronderzoek o D.m.v. deskresearch wordt verkend in vakliteratuur, o (verwante) wetenschaps-terreinen en in o (overheids) beleidsstukken wat o de actuele kennis en ontwikkelingen zijn.  Veldonderzoek o Interviews met twee betrokkenen met o kennis van het proces en ontwikkelingen hebben  Proces in kaart en gekwantificeerd o Procesbeschrijving mbv o B.P.M.N. en visio o Kwantiteiten in beeld o Effecten van huidig proces in kaart bv. Aan de hand van : o Grondstoffen balans e/o energiebalans e/o CO 2 -footprint  Ontwikkeling beleidsopties en initiatieven o Meerdere opties om het onderwerp van je keuze (verder) te verduurzamen: o maatregelen beschreven o gevolgen in kaart (berekeningen, voor- en nadelen)  Eigen mening (wat is het beste voor de wereld/maatschappij/ bedrijf m.b.t. dit onderwerp o Onderbouwing eigen mening / advies o over wat je zou willen doen als je het voor het zeggen zou hebben. Het op te leveren rapport moet voldoen aan de volgende vormeisen:  Er is gewerkt volgens de principes zoals beschreven in de boeken over Zakelijke Communicatie. Overzichtelijk opgebouwd en goed leesbaar.  Het eindrapport is maximaal 8 A4 bij lettertype Arial 10pt, regelafstand 1,5.

7 Peter van der Schaaf ► schpv@hr.nl ► MP H 5.39 ► 010-794 5617 ► Med.hr.nl/schpv/retourlogistiek Contactinfo

8 One-minute-paper: Wat hoop je te leren? Wat verwacht je van dit keuzevak? Wat heb jij nodig om straks een mooi eindrapport te maken? Wat verwacht jij van dit keuzevak?

9 Foto: Foto van een opkomende Aarde gemaakt in 1966 door de Lunar Orbiter 1 (Credits: NASA).

10

11 Geschiedenis van duurzaamheid

12 Man-made environmental disasters Dust Bowl (1930 – 1940)

13 Aral- meer

14 Great Pacific Garbage Patch

15 Company made environmental disasters

16 Deep water Horizon

17

18 Bhopal (1984 Union Carbide)

19

20

21 http://www.youtube.com/watch?v=Jxi-OlkmxZ4

22 Geschiedenis van duurzaamheid Thomas Malthus, 1798, An Essay on the Principle of Population. Club van Rome, 1972, The Limits to growth: a global challenge, Dennis Meadows e.a.. 1970-:Gat in de ozon-laag; 1978 Stop op CFK’s; – 2003; vaststelling dat afbraak Ozon-laag vertraagd 1987 WCED: “Our common future” (Bruntland-rapport) 2006: An Inconvenient Truth, Al Gore Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen. (Our common future, 1987) http://www.youtube.com/watch?v=Jxi-OlkmxZ4

23

24

25

26

27 Kapotte, gebruikte of afgeschreven producten/componenten Reparatie, vernietiging of doorverkoop Sortering, herverpakking en herdistributie Klachtenafhandeling Foutieve leveringen (bijv. webshop) Transportschade Statiegeld verpakkingen en transportmiddelen Retourlogistieke thema’s

28 Wat is retourlogistiek: “Retourlogistiek behelst het ontwerp en de ontwikkeling van logistieke systemen voor het efficiënt en effectief verzamelen en transporteren van producten en verpakkingen om ze op de een of andere manier te hergebruiken.”

29 Ladder van Lansink The Waste Hierarchy

30 Context: cradle to cradle Afval =voedsel https://www.youtube.com/watch?v=cqVjYLE-fas&list=PLFAB33ABAB2BD1E4C Voorbeelden in film : Textiel Composteerbaar T-shirt Boek (recycling vs downcycling)

31 Voor volgende week Verdiep in C2C Bekijk “Matrassen-case” Kies onderwerp dat jullie aanspreekt en bereidt een korte presentatie voor over: – Onderwerp – motivatie (why) – aanknopingspunten voor onderzoek (how) – (what,) het eindrapport, komt later aan de orde.


Download ppt "Retourlogistiek 1 e bijeenkomst. Agenda Module Geschiedenis van duurzaamheid op de maatschappelijke agenda Retourlogistieke thema’s Afvalladder van."

Verwante presentaties


Ads door Google