De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samen kunnen we meer … Partindag 28 november. Samen kunnen we meer … Uw dagvoorzitter, Peter Heintze Werkveld: het publieke en politieke debat. NCDO,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samen kunnen we meer … Partindag 28 november. Samen kunnen we meer … Uw dagvoorzitter, Peter Heintze Werkveld: het publieke en politieke debat. NCDO,"— Transcript van de presentatie:

1 Samen kunnen we meer … Partindag 28 november

2 Samen kunnen we meer … Uw dagvoorzitter, Peter Heintze Werkveld: het publieke en politieke debat. NCDO, Worldconnectors, PvdA (huidig) Evert Vermeer Stichting, Partos, NOS (eerder) Peter.heintze@yahoo.com

3 Samen kunnen we meer … Agenda Ochtend 10.00u Stand van Zaken 10.30u Oprichtings ALV 11.05u Ofoundation 11.15u Sneak Preview – Met de beste bedoelingen 11.25u Keynote – professor Lucas Meijs 12.00u Lunch

4 Samen kunnen we meer … Stand van zaken Partin Lucy Engelen Voorzitter

5 Samen kunnen we meer … Bestuursleden Lucy Engelen, voorzitter Koen Vliegenthart, penningmeester Mathieu Beurskens, vice-voorzitter Ria van Hoewijk, algemeen best. Vacant: secretaris

6 Samen kunnen we meer … Directeur Erik Boerrigter

7 Samen kunnen we meer … Vrijwilligers Henk van Apeldoorn (algemeen) Frits Brouwer (algemeen) Yvonne van Driel (Twitter KGD&Partin, PR) Jo Koster (meelezer nieuwsbrieven) Annie Manders (blogger KGD, FB KGD) Yvonne Zomerdijk (FB Partin) Peter vd Berg (assistentie secretariaat) Trudeke Vuijk (ass. secretariaat, organisatie)

8 Samen kunnen we meer … Status 285 deelnemers 460 Lezers nieuwsbrief 808 Twittervolgers (635 + 173) 284 volgers Facebook (221 + 63)

9 Samen kunnen we meer … Wat doen we? contacten onderhouden, gesprekken, en samenwerken waar mogelijk & gewenst Wilde Ganzen, Cordaid, NCDO (MyWorld) CIDIN, Idleaks, Bureau Wyser, ASN PWC, CBF, SBF, VFI, Partos Commerciële partijen

10 Samen kunnen we meer … Onderzoek leerbehoefte Partin, Wilde Ganzen, One World, Impulsis, PIF World, 1%Club, FIN (belangenver Vermogensfondsen). 300 respondenten Vooral behoefte aan cursussen fondsenwerven. Wie denkt mee? Opgeven: partin.nl

11 Samen kunnen we meer … Wat doen we? In 2014 – 94 bezoeken In 2015 eerste halfjaar – 38 bezoeken

12 Samen kunnen we meer … Wat doen we? Twee hoofdpunten 1. website KleineGoedeDoelen geheel vernieuwd 2. -Intensief overleg nw erkennings- stelsel (CBF) -Werkzaamheden zelf jaarrek. maken (PWC)

13 Samen kunnen we meer … Wat doen we? Kleine goede doelen.nl Website voor de gehele PI sector Doel:  Bekendheid voor het PI als actor in OS  De verenigingskas (advertenties)  Fondsenwerving

14 Samen kunnen we meer … Wat doen we? KleineGoedeDoelen.nl Gezamenlijke fondsenwerving met verhalen KGD Meer advertentie-inkomsten Meer voordeel Vraag & Aanbod Meer gezamenlijke publiciteit Meer publiciteit voor individueel PI NB met meer inkomsten kunnen we zelf advertentieruimte kopen

15 Samen kunnen we meer … Wat doen we? Kleine Goede Doelen- Resultaten tot nu: 2500 E advertenties 1500 E sponsoring ASN 7000 bezichtingen Best gelezen verhaal: “Uit het dagboek van Estefania”

16 Samen kunnen we meer … Wat doen we? Kleine Goede Doelen Partin Prijs gesponsord via ASN, 1500 euro Geselecteerde verhalen krijgen exposure via ASN, gedrukte media en website

17 Samen kunnen we meer … Wat doen we? KleineGoedeDoelen.nl Grote gevers onderzoek 2015: “meer dan de helft van de grote gevers gaat zelf op zoek naar non-profit organisaties die passen bij hun wensen en behoeften”.

18 Samen kunnen we meer … Wat doen we? KleineGoedeDoelen.nl Korte demo van KGD.nl Veel verkeer is in ons aller belang!!! 1. Publiceer een verhaal, kijk op de Toolkit 2. Vernieuw bestaand verhaal tijdig 3. Meld de plaatsing op website/FB/twitter/uw nieuwsbrief. 4. Gebruik Vraag en Aanbod 5. Gun onze adverteerders uw klandizie.

19 Samen kunnen we meer … Wat doen we? Erkenningsstelsel & jaarrekening CBF toezichthouder nieuwe landelijke erkenningsregeling Samenwerking met PWC over zelf jaarrekening en jaarverslag maken. Beide onderwerpen in het middagprogramma.

20 Samen kunnen we meer … Korte demo

21 Samen kunnen we meer … Gezamenlijke fondsenwerving Postcodeloterij Vermogensfondsen – KGD Rabo Charity desk? - KGD Service clubs - KGD Wilde Ganzen Commerciële partijen?

22 Samen kunnen we meer … Financieel verslag 2015 Koen Vliegenthart, penningmeester Partin

23 Samen kunnen we meer … Resultatenrekening 2014 BATEN20142013 Deelnemersbijdragen13.22811.396 Giften0475 Inkomsten externe projecten4.00018.750 Rente inkomsten207269 TOTAAL BATEN17.43530.890

24 Samen kunnen we meer … Resultatenrekening 2014

25 Samen kunnen we meer … Resultatenrekening 2014 LASTEN20142013 Uitgaven externe projecten10.58218.150 Kosten directeur4.5220 Promotiekosten1.9332.688 Algemene kosten4.2333.773 TOTAAL LASTEN21.17024.611

26 Samen kunnen we meer … Resultatenrekening 2014 Resultaat20142013 Baten17.43537.927 Lasten21.17030.787 RESULTAAT-3.7357.140

27 Samen kunnen we meer … Resultatenrekening 2014 Resultaatsbestemming20142013 Naar algemene reserve6.7475.679 Naar bestemmingsfonds ondersteuning externe projecten0600 Onttrokken van bestemmingsfonds Online Samenwerking-10.4820 RESULTAAT-3.7356.279

28 Samen kunnen we meer … Balans 2014 ACTIVA20142013 Liquide middelen28.41332.208 TOTAAL ACTIVA28.41332.208

29 Samen kunnen we meer … Balans 2014 PASSIVA20142013 Reserves21.58314.836 Bestemmingsfonds: - Website ontwikkeling5.990 - Ondersteuning externe projecten010.482 Kortlopende schulden840900 TOTAAL PASSIVA28.41332.208

30 Samen kunnen we meer … Verwachting 2015-2016 Resultaat20162015 Deelnemersbijdragen15.50014.500 Overige inkomsten2.500 Af: kosten directeur-14.500 Af: overige kosten-5.000 RESULTAAT t.l.v. algemene reserve-1.500-3.000

31 Samen kunnen we meer … Dank voor uw aandacht! Vragen?

32 Samen kunnen we meer … 1e ALV vereniging Partin Waarom een vereniging? Peter Heintze in gesprek met Partin-voorzitter Lucy Engelen.

33 Samen kunnen we meer … Overige punten ALV Per 1-1-2016: -worden alle deelnemers leden, -gaan alle middelen over, -stichting blijft bestaan, -3 verenigingsbestuursleden, -nwe bestuursleden, voordracht: Yvonne van Driel en Trudeke Vuijk

34 Samen kunnen we meer … Stemming & Rondvraag

35 Samen kunnen we meer … Ofoundation Victor Sint Nicolaas

36 Samen kunnen we meer … Met de beste bedoelingen

37 Samen kunnen we meer … Professor Lucas Meijs “Ik ga heel ver in het recht van de civil society om haar eigen dingen te doen.”

38 Samen kunnen we meer … Agenda Middag 13.20u Parallelsessies (1 e ronde) 14.20u Parallelsessies (2 e ronde) 15.10u Jaarverslaglegging & erkenningsregeling (Dedan Schmidt) 15.25u Samenwerking PI's met bedrijven & instellingen (Anne van Opijnen) 16.00u Prijsuitreiking Fietsenscoort 16.10u Borrel

39 Samen kunnen we meer … Lunch Met veel gezellige gesprekken en nuttige contacten, en… A. Breaking the mould: bringing African Universities into development A. Nature’s wealth: Chained to charcoal B. TED: Danger of a single story & Hole in the Wall D. Met de beste bedoelingen E. Napraten met OFoundation F. film van Wilde Ganzen En….

40 Samen kunnen we meer … Verantwoording en transparantie Huidige stand van zaken Voor ANBI’s jaarverslag publiceren Voor alle stichtingen jaarverslag deponeren KvK (wetsvoorstel) Voor die dat willen: erkenning in kader landelijk validatiestelsel

41 Samen kunnen we meer … Samenwerking Partin&PWC PWC maakt spreadsheet die aan alle eisen voldoet Partin maakt handleiding zodat iedereen hiermee overweg kan In overleg met CBF wordt erkenningsregeling meegenomen Februari een instructiedag.

42 Samen kunnen we meer … Dedan Schmidt

43 Samen kunnen we meer … Anne van Opijnen Samenwerking PI’s met bedrijven en instellingen

44 Samen kunnen we meer … Fietsen scoort prijsuitreiking

45 Samen kunnen we meer … Dank voor uw komst !


Download ppt "Samen kunnen we meer … Partindag 28 november. Samen kunnen we meer … Uw dagvoorzitter, Peter Heintze Werkveld: het publieke en politieke debat. NCDO,"

Verwante presentaties


Ads door Google