De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samen kunnen we meer … Partindag 30 november 2013 Lucy Engelen, voorzitter.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samen kunnen we meer … Partindag 30 november 2013 Lucy Engelen, voorzitter."— Transcript van de presentatie:

1 Samen kunnen we meer … Partindag 30 november 2013 Lucy Engelen, voorzitter

2 Samen kunnen we meer … Bestuursleden Partin Mathieu Beurskens, vice-voorzitter Koen Vliegenthart, penningmeester Chris Maas Geesteranus, secr. Ria van Hoewijk, projecten Piet IJben, projecten Lou Pinckaers, aspirant b.l./werving

3 Samen kunnen we meer … Consultant Erik Boerrigter

4 Samen kunnen we meer … Status 246 deelnemers – 30% groei Ruim 315 lezers nieuwsbrief 158 Twitter volgers 91 volgers op Facebook Schatting 25 miljoen omzet in 2012 (samen zijn we hiermee een van grootste in OS)

5 Samen kunnen we meer … Wat doen we? Contact partners Wilde Ganzen Voortgangsgesprekken Gezamenlijk optrekken waar mogelijk en waar nuttig. Trainingen Wilde Ganzen 20%

6 Samen kunnen we meer … Contact partners: NCDO Voortgangsgesprekken Gebruikersplatform MyWorld NCDO trainingen 20% korting Bekijk het trainingsaanbod (NCDO én WG) in de pauze : MyWorld stand - Adriaan Kauffman

7 Samen kunnen we meer … Bezoek bijeenkomsten Landendagen Discussiebijeenkomsten Informatieve bijeenkomsten Dagen van NCDO, WG, Cordaid Etc.

8 Samen kunnen we meer … Belangenbehartiging ANBI regels per 1 januari 2014 – maar: het landelijke keurmerkstelsel is nog niet van tafel. Contacten SBF*. *Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie

9 Samen kunnen we meer … Belangenbehartiging Verhoogde eisen aan transparantie Met name voor grotere PI’s (wat is groot, wat is klein) Ook hebben we nog niet de uiteindelijke ANBI eisen gezien voor de kleinere PI’s (competenties, prestatiemetingen, indicatoren etc)

10 Samen kunnen we meer … Belangenbehartiging Oprichting werkgroep Politieke Lobby: Watchdogfunctie Twitteren MyWorld berichten Brieven/acties!!

11 Samen kunnen we meer … Belangenbehartiging Politieke lobby (vervolg) Meedoen: Melden bij Yvonne van Driel Iedereen: Onze contacten kunnen nuttig zijn!!

12 Samen kunnen we meer … Belangenbehartiging ”Ik wil graag organisaties steunen die maatschappelijk geworteld zijn en die een bijdrage leveren aan mijn agenda van hulp, handel en investeringen”. (Minister Ploumen op Facebook) Brief aan minister samen met migrantenorganisaties.

13 Samen kunnen we meer … Belangenbehartiging: de pers De pers:

14 Samen kunnen we meer … Belangenbehartiging Kleine Goede Doelen: gezamenlijke publiciteit

15 Samen kunnen we meer … Samenwerking Sommige aanvragen kunnen gezamenlijk wel: Postcodeloterij (Volume eigen werving) Vermogensfondsen (beoogde kwaliteit) PPP’s? Er wordt samengewerkt via Worknets

16 Samen kunnen we meer … 90 samenwerkende Partinners

17 Samen kunnen we meer … Hebben we een kans? Onze kracht:

18 Samen kunnen we meer … Hebben we een kans? Onze kracht:

19 Samen kunnen we meer … Kennisdeling PCL aanvraag Vermogensfondsaanvraag Model Staat van baten & lasten Model Beleidsplan schrijven Model financieel Jaarverslag En alles wat we samen nog meer willen

20 Samen kunnen we meer … Samen staan we sterk!!

21 Samen kunnen we meer … Jaarrekening 2012 Koen Vliegenthart, penningmeester Partin

22 Samen kunnen we meer … Resultatenrekening 2012 BATEN20122011 Contributie8.3157.550 Giften0500 Subsidies29.31092 Rente inkomsten302266 TOTAAL BATEN37.9278.408

23 Samen kunnen we meer … Resultatenrekening 2012 LASTEN20122011 Project progr. Online Samenwerking19.4280 Ontwikkeling website6.1341.142 Promotiekosten2.2501.304 Algemene kosten2.9753.941 TOTAAL LASTEN30.7876.387

24 Samen kunnen we meer … Resultatenrekening 2012 Resultaat20122011 Baten37.9278.408 Lasten-30.787-6.387 RESULTAAT7.1402.021

25 Samen kunnen we meer … Resultatenrekening 2012 Resultaatsbestemming20122011 Naar algemene reserve3.3923.163 Naar bestemmingsfonds: - Online samenwerking9.882 Onttrokken van bestemmingsfonds:-6.134-1.142 - Ontwikkeling website- RESULTAAT7.1402.021

26 Samen kunnen we meer … Balans 2012 ACTIVA20122011 Nog te ontvangen baten0300 Liquide middelen25.77818.338 TOTAAL ACTIVA25.77818.638

27 Samen kunnen we meer … Balans 2012 PASSIVA20122011 Reserves9.1565.764 Bestemmingsfonds: - Website ontwikkeling5.99012.124 - Online samenwerking9.8820 Kortlopende schulden750 TOTAAL PASSIVA25.77818.638

28 Samen kunnen we meer … Dank voor uw aandacht! Vragen?


Download ppt "Samen kunnen we meer … Partindag 30 november 2013 Lucy Engelen, voorzitter."

Verwante presentaties


Ads door Google