De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

 - Inleiding  - Monotheisme  - Twee Naturen  - Als Rechter  - Als Verlosser  - Als Mens, Leraar en Vriend  - Als Idool.

Verwante presentaties


Presentatie over: " - Inleiding  - Monotheisme  - Twee Naturen  - Als Rechter  - Als Verlosser  - Als Mens, Leraar en Vriend  - Als Idool."— Transcript van de presentatie:

1

2  - Inleiding  - Monotheisme  - Twee Naturen  - Als Rechter  - Als Verlosser  - Als Mens, Leraar en Vriend  - Als Idool

3  Jezus Christus is de stichter van het Christendom. Het was niet zijn bedoeling een nieuwe godsdienst te stichten maar toch gebeurde dit.  Net als over bijvoorbeeld Mozes, Boeddha en Mohammed weten we over Jezus niet zo veel met zekerheid.  Het gevolg is dat de beelden van Jezus meer iets zeggen over jezelf en je eigen tijd, dan over Jezus zelf. Er ligt een levensbeschouwing in opgesloten en daardoor zie je de beelden die Jezus weergeven ook regelmatig veranderen.

4  Monotheïsme houdt in dat je slechts één god vereert: Christendom, Jodendom, Islam.  Jezus is voor: - Jodendom een joodse rabbi of leermeester - Islamieten een profeet of afgezant van Allah - Christenen de zoon van God, die niet zozeer de boodschap van God brengt, als wel is.  De christelijke opvatting wijkt hier essentieel af van de joodse en islamitische.

5  Jezus was zowel menselijk als goddelijk.  De Joden erkennen Jezus niet als Messias, omdat deze volgens hen nog moet komen.  Voor de Islamieten is Allah de absolute eenheid, dus is niet op te delen.  Voor de Christenen bestaat er nog een derde natuur: De Heilige geest.  De Heilige Geest zorgt voor geestelijke steun en verlichting. Dit zie je vaak terug in het Kruis. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

6  Jezus zetelt aan de rechterhand van zijn Vader.  Hij oordeelt naar hun verdiensten over hemel, vagevuur en hel.  Vagevuur is een tussenstadium, wiens misstappen te erg zijn voor de hemel maar niet erg genoeg voor de hel.  Dit beeld van Jezus bevestigt het gevoel van rechtvaardigheid.

7  Jezus wordt ook voorgesteld als lijdend voor de zonden van de mensen, en als overwinnaar van de zonden door zijn lijden.  Zijn dood is zijn overwinning. Hij verlost de mensen van hun zonden.  Door in hem te geloven krijg je eeuwig leven.  Het krachtige symbool hiervan is Jezus aan het kruis.  Dit leidt bij andere godsdiensten tot veel onbegrip, om een God vol agressie en pijn uit te beelden.

8  Zijn menselijke natuur wordt al meer benadrukt wanneer hij vooral wordt voorgesteld als “boodschapper van God”, als leraar of profeet.  Zijn wijsheid plaatst hem nog wel boven gewone mensen.  Hij wordt voorgesteld als vriend van de zwakken, onderdrukten, de zieken en de uitgestotenen.  Jezus wordt ook gezien als een feminist. Hij komt op voor de bevrijding van vrouwen.

9  Hij wordt als een idool, zoals een pop- of filmheld gezien.  Zijn goddelijkheid werd die van een vergoddelijkte ster, “Jesus Christ, Superstar”  Het bijzondere en exclusive karakter van Jezus als “gezalfde”, “Messias”, of “verlosser”van de mensheid, gaat hierbij verloren.  De Bijbel is nog altijd het meest verkochte boek ter wereld.

10  “Johannes: 3 vers 16” …Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verderven maar eeuwig leven heeft…


Download ppt " - Inleiding  - Monotheisme  - Twee Naturen  - Als Rechter  - Als Verlosser  - Als Mens, Leraar en Vriend  - Als Idool."

Verwante presentaties


Ads door Google