De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Campylobacter op kipkarkassen uit detailhandel Introductie Campylobacter is een pathogene bacterie die voorkomt op karkassen van verschillende dieren,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Campylobacter op kipkarkassen uit detailhandel Introductie Campylobacter is een pathogene bacterie die voorkomt op karkassen van verschillende dieren,"— Transcript van de presentatie:

1 Campylobacter op kipkarkassen uit detailhandel Introductie Campylobacter is een pathogene bacterie die voorkomt op karkassen van verschillende dieren, rauwe groenten, niet gepasteuriseerde melk en schelpdieren; maar voornamelijk op kippen. De belangrijkste humane pathogene zijn C. jejuni, en C. coli. Besmetting met Campylobacter kan Campylobacteriose, gastro-enteritis en Guillain Barré-syndroom veroorzaken. Bij behandeling van Campylobacteriose is de eerste antibioticum keuze Ciprofloxacine. In 2006 bleek 31% tot 57 % van de kippen in Nederland Campylobacter resistent te zijn tegen Ciprofloxacine. Onderzoek/doel Dit onderzoek bestaat uit 2 delen, A en B. A) Onderzoeksvragen: -Wat is de optimale concentratie Ciprofloxacine waarbij onderscheid gemaakt kan worden tussen wel en niet resistente Campylobacter op modified Charcoal Cefoperazone Deoxycholate Agar (CCDA)? -Welk ophopingsmedium is het meest optimaal voor de selectieve groei van Campylobacter, modified Charcoal Cefoperazone Deoxycholate Broth (CCDB) of Preston Broth ? Doel: Het optimaliseren van de detectie methode voor Ciprofloxacine -resistente Campylobacter. B) Onderzoeksvraag: -Wat is het effect van het bewaren van monsters bij 4 ˚C voor 24 uur op aantallen Campylobacter en E.coli? Doel: Het effect van het bewaren van de monsters bij 4 ˚C voor 24 uur op E.coli en Campylobacter aantallen onderzoeken. Methode Voor de bemonstering werd de spoelmethode gebruikt. A) Naam: Ayse Demir (0865375) Opleiding: Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek Differentiatierichting: Research Stageplaats: Universisteit Utrecht faculteit Diergeneeskunde, afdeling Veterinary Public Health Stagebegeleidster: Ewa Pacholowicz MSc Stage periode: september 2014 - februari 2015 De methode werd eerst getest met resistente en niet-resistente Campylobacter stam, en vervolgens met kipkarkassen. B) Voor het kwantitatief onderzoek van Campylobacter werden Campy Food Agar platen gebruikt. Om E.coli aan te tonen werd gebruik gemaakt van 3 M TM Petrifilm. Figuur 3 E.coli : blauwe kolonies met gasvorming op Petrifilm Resultaten A) Hieronder weergegeven zijn de resultaten van het onderzoek naar de meest optimale detectiemethode voor resistente Campylobacter. Tabel 1 Detectiemethode test met resistente en niet-resistente stam Tabel 2 Detectiemethode test met kipkarkassen Alleen kip 3 blijkt Campylobacter positief te zijn. B) Er werden 7 kippen getest. Figuur 4 Het effect van het bewaren van de monsters weergegeven in LOG kve/ml Conclusie A)Uit de resultaten van het Campylobacter resistentie onderzoek blijkt dat met CCDB ophoping een resistente stam geïdentificeerd kan worden vanaf 1 µg/ml Ciprofloxacine concentratie. Uit resultaten van het onderzoek op kipkarkassen blijkt 1 van de 3 kippen Campylobacter resistent te zijn. Uit tabel 2 kan geconcludeerd worden dat de meest optimale ophoping voor de groei van Campylobacter Preston is, omdat in CCDB een niet- Campylobacter bacterie ook kan groeien. B)Bewaren van de monsters bij 4 °C voor 24 uur geeft geen verandering van het aantal E.coli. Er is er wel een duidelijk verschil in het aantal Campylobacter, door het bewaren van de monsters vindt reductie plaats. Discussie Uit de resultaten van de Campylobacter stammen blijkt dat er iets misgegaan is met ophoping Preston. Dit kan men concluderen doordat de resistente stam niet gegroeid is en de niet-resistente wel gegroeid is met Preston ophoping. Hierdoor kunnen CCDB en Preston resultaten niet met elkaar vergeleken worden. Voor de bepaling van de resistentie zijn de remmingzone referentiewaarden (EUCAST) van C.jejuni gebruikt. Er is in dit onderzoek niet rekening gehouden welke soort Campylobacter er voorkwam. De resultaten kunnen licht verschillen voor verschillende Campylobacter stammen. Voor het vervolg onderzoek is aan te bevelen om te bepalen welke Campylobacter soort wordt onderzocht, en de remmingzone referentiewaarden van die soort daarbij te gebruiken. Aangezien er te weinig monsters waren, kon er geen statistiek worden toegepast. De conclusies kunnen dus niet met significante zekerheid worden onderbouwd. Literatuur anon., Eucast Disk Diffusion Method for Antimicrobiol susceptibility Testing, Appendix A “Disk diffusion testing of Campylobacter jejuni and coli”, Versie 3.0 (April 2013). Ir. R. Dijk en A. Grootenhuis, 2007, Microbiologie van voedingsmiddelen, Noordervliet Media BV, vierde druk, Uitgever± P.T. Both, Blz. 362 hfd 9.4 http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Professi oneel_Praktisch/Richtlijnen/Infectieziekten/LCI_richtlijnen /LCI_richtlijn_Campylobacterinfectieshttp://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Professi oneel_Praktisch/Richtlijnen/Infectieziekten/LCI_richtlijnen /LCI_richtlijn_Campylobacterinfecties Figuur 1 Campylobacter jejuni (CCDA ) Figuur 2 disk diffusie op MH-F plaat CCDA platen met [Ciprofloxacine] in µg/ml ophoping: Preston00,512 kip1xxxx kip2xxxx kip3groei CCDA platen met [Ciprofloxacine] in µg/ml ophoping: CCDB00,512 kip1groei x kip2groei kip3groei Resistente stamNiet-resistente stam CCDA platen met [Ciprofloxacine] in µg/ml ophoping 00,512 ophoping00,512 Prestonxxxx groeixxx CCDBgroei goei CCDBgroei xx


Download ppt "Campylobacter op kipkarkassen uit detailhandel Introductie Campylobacter is een pathogene bacterie die voorkomt op karkassen van verschillende dieren,"

Verwante presentaties


Ads door Google