De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Geschiedenis van het Christendom Keuzemodule Hogeschool Rotterdam.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Geschiedenis van het Christendom Keuzemodule Hogeschool Rotterdam."— Transcript van de presentatie:

1 Geschiedenis van het Christendom Keuzemodule Hogeschool Rotterdam

2 Het ontstaan van het Christendom Het Romeinse Rijk Jezus van Nazareth Van oergemeente tot vroege kerk

3 Palestina in het Romeinse Rijk Palestina v.a. 63 v. Chr. opgenomen in het Romeinse Rijk Herodes de Grote Joodse religie was ‘religio licita’

4 Palestina ten tijde van Jezus

5 Palestina in het Romeinse Rijk Partijen binnen het jodendom  Farizeeën  Sadduceeën  Zeloten  Essenen diaspora

6 Palestina in het Romeinse Rijk De omstandigheden in het RI waren zodanig dat snelle verbreiding van een religie mogelijk was: Materieel Politiek Cultureel Geestelijk:  Wegvallen traditionele verbanden  Syncretisme  Zedelijk verval  Twijfel aan officiële cultus

7 Palestina in het Romeinse Rijk Antwoorden op de religieuze crisis: Stoicijnen Oosterse mysterie-religies  Kybele  Isis en Osiris  Mithras Filosofie  tendens naar monotheisme  Neoplatonisme Isis en Horus

8 Jezus van Nazareth Voornaamste bronnen: 4 canonieke evangeliën Vele apocriefe evangelieën Een historisch verantwoord “Leben Jesu” is niet te schrijven De evangeliën zijn sterk kerygmatisch Ooggetuigenis of gemeentetheologie?

9 Jezus van Nazareth Geboorte (maagdelijk volgens Matth. 1 en Koran 3:47 sqq.) Besnijdenis (alleen Lucas), jeugd Doop, verzoeking in de woestijn Roeping 12 discipelen (mathetai=leerlingen) Jezus als rondreizend leraar ► Jeruzalem ► Opstanding en hemelvaart

10 Jezus als rondreizend leraar Wonderen, meestal genezingen Redevoeringen en twistgesprekken Gelijkenissen Essentie van Jezus’ verkondiging:  Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is (nabij) gekomen  Radikalisering en relativering van de wet  Overschrijding van de grenzen van het zuivere jodendom

11 Jeruzalem Aankondiging van het lijden en de opstanding (de zoon des mensen moet lijden) Intocht in Jeruzalem op een ezel Tempelreiniging Paasmaaltijd ► Verraad en terechtstelling

12 Leonardo da Vinci: Het laatste Avondmaal

13 Van oergemeente tot vroege kerk Zendingsbevel Matth. 28:16-20 Pinksteren Kern van de boodschap: De profetieën zijn vervuld De opstanding

14 Van oergemeente tot vroege kerk De gemeente in Jeruzalem  Gemeenschappelijk bezit  Conflict met de Sadduceeën  Raad van Gamaliël Stephanus eerste martelaar Cornelius geen jood, gedoopt door Petrus Paulus “Apostelconvent”

15 Van oergemeente tot vroege kerk IChThUS Iesous =Jozua=Jehosjua’=God zal redden Christos =Masjiach=Messias=gezalfde Theou hUios = Gods Zoon Soter = Redder, Verlosser, Heiland Jezus gebruikt ook de titel “Zoon des mensen”, maar in de derde persoon

16 Van oergemeente tot vroege kerk Uiteengroeien van jodendom en christendom: Niet joden werden de meerderheid Herinterpretatie joodse gebruiken Nieuwe elementen: zondag, doop Christenen waren afzijdig bij de joods opstanden Verwoesting tempel (70) ► Vervloeking van de christenen in 18-gebed Joodse (ebionitische) christologie als ketters bestempeld

17 De triomfboog van Titus

18 Van oergemeente tot vroege kerk Ontstaan van eigen christelijke vormen: Zondagsviering Eucharistie Doop Feesten Christelijke moraal Kerkgebouwen Begraafplaatsen Heiligenverering


Download ppt "Geschiedenis van het Christendom Keuzemodule Hogeschool Rotterdam."

Verwante presentaties


Ads door Google