De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Thema 8. SSchooljaar, burgerlijk jaar... BBegin en einde van een schooljaar? BBijzondere gebeurtenissen? BBegin en einde van het burgerlijk jaar?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Thema 8. SSchooljaar, burgerlijk jaar... BBegin en einde van een schooljaar? BBijzondere gebeurtenissen? BBegin en einde van het burgerlijk jaar?"— Transcript van de presentatie:

1 Thema 8

2 SSchooljaar, burgerlijk jaar... BBegin en einde van een schooljaar? BBijzondere gebeurtenissen? BBegin en einde van het burgerlijk jaar? BBelangrijke gebeurtenissen? DDe loop van de seizoenen WWelke seizoenen? Hoe zie je de wisseling? WWelke invloed heeft de seizoenen op de mens? OOorsprong van heidense en voorchristelijke feesten o.a. verering van de doden in de herfst... WB 25: tekeningen aanvullen: huistaak

3 = kring = cyclisch = komt elk jaar terug

4 • voorbereiding = Advent • 4 zondagen •1•1 ste zondag = start kerkelijk jaar • Kersttijd met Feest van de Openbaring (Driekoningen) WB 24 aanvullen

5  V Voorbereiding = veertigdagentijd = de vasten  start = Aswoensdag  einde = Goede Week PPalmzondag WWitte Donderdag GGoede Vrijdag SStille Zaterdag  paastijd met Hemel- vaart en Pinksteren WB 25 aanvullen

6  Paars, wit (geel), rood, groen  Eigen gevoelsbetekenis  Priester: kazuifel en/of stola in die kleur tijdens gepaste periode  Altaar en lezenaar aangekleed in passend kleur

7 BBoete: TTijdens de voorbereiding op feesten AAdvent VVasten RRouw: AAllerzielen bbegrafenissen

8  Feest en vreugde  Alle feesten en tijd van navieren:  Kerstmis  Pasen  Allerheiligen  Tenhemelopneming van Maria

9  Gods liefde, vuur van de Heilige Geest  Pinksteren  Goede Vrijdag  Martelarenfeesten (rood = kleur van bloed)

10  Hoop en verlangen  ‘tijd door het jaar’

11

12  Start = Jezus’s lijden en dood, Zijn verrijzenis en het pinkstergebeuren  Jezus’ lijden, dood, verrijzenis = kern christelijk geloof  geloof in een levende Jezus, de verrezen Jezus  Pinksteren = Jezus zendt Zijn geest  Door de kracht van de Geest gaan de mensen in Jezus’ voetstappen  = ontstaan eerste gemeenschap van christenen  hieruit groeit de Kerk van Jezus.

13 Aswoensdag Vasten Veertigdagen - tijd Palmzondag Witte Donderdag Goede Vrijdag Stille Zaterdag Pasen Paastijd Hemelvaart Pinksteren

14  Aswoensdag = start vasten = boete doen askruisje: as  verbrande palmtaken (vorig jaar)  Veertigdagentijd = voorbereiding: gebed, sober leven, bekering, aandacht voor medemens (Broederlijk Delen)  Goede week = laatste week voor Pasen: Jezus lijden en dood herdenken  Palmzondag: intocht van Jezus in Jeruzalem

15  Witte Donderdag: Laatste avondmaal – eucharistie  Goede Vrijdag: dood van Jezus  Stille Zaterdag: Jezus in graf, stilte en rust (sabbat)  Pasen: verrijzenis van Jezus  Paastijd (50d) : Jezus leeft! Hij leidt alle mensen op de weg van het leven  Hemelvaart (40d na Pasen) : Jezus voorgoed naar Zijn Vader, zendt apostelen, belooft Zijn Geest  Pinksteren (50d na Pasen) : apostelen ontvangen de kracht van de Heilige Geest: Jezus is verrezen, geloof in Hem.

16

17  Over Jezus verkondigen en vertellen  1 ste christenen: nadenken over betekenis van Jezus voor hun leven  Over Jezus schrijven : 4 evangelisten  Geloof in Jezus doorgeven  Mt en Lc: geboorte van Jezus: wie is Hij en waarom is Hij zo belangrijk  Kerstmis: God-wordt-mens vieren

18 Advent 4 zondagen Kerstmis Kersttijd Driekoningen

19  Advent = voorbereiding op komst van Jezus, tijd van inkeer en verwachten, zorg voor de medemens  Kerstmis: geboorte van Jezus vieren die als God- met-ons (Immanuël) onder de mensen komt  Kersttijd: nadenken over de komst van God-bij- ons  Feest van de Openbaring = Driekoningen: Jezus openbaart zich aan alle mensen, het Licht voor alle mensen

20 VVerhalen over Jezus’ leven komen aan bod 22 febr: opdracht van Jezus in de tempel (Maria Lichtmis) DDoopsel van Jezus MMariale feesten: Tenhemelopneming v Maria 15 aug CCyclus lezingen: A (04-05) –B (05-06) –C (06-07)... AAllerheiligen: nagedachtenis alle heiligen AAllerzielen: alle mensen die gestorven zijn herdenken


Download ppt "Thema 8. SSchooljaar, burgerlijk jaar... BBegin en einde van een schooljaar? BBijzondere gebeurtenissen? BBegin en einde van het burgerlijk jaar?"

Verwante presentaties


Ads door Google