De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De grote opfriskwis. De eerste ronde De eerste ronde is… De beeldronde.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De grote opfriskwis. De eerste ronde De eerste ronde is… De beeldronde."— Transcript van de presentatie:

1 De grote opfriskwis

2 De eerste ronde De eerste ronde is… De beeldronde

3 1. Wie is hier te zien (behalve Teofil) ? Lucas

4 2. Wie is hier te zien (behalve Teofil) ? Kleopas

5 3. Wie is hier te zien (behalve Teofil) ? Johanna

6 4. Wie is hier te zien (behalve Teofil) ? De synagoge- dienaar

7 5. Wie is hier te zien (behalve Teofil) ? De tempel- leraar

8 6. Waar speelt dit zich af ? Aan de Jordaan

9 7. Waar speelt dit zich af ? In Emmaüs

10 8. Waar speelt dit zich af ? In de tempel

11 9. Waar speelt dit zich af ? Aan de stadspoort (Jeruzalem)

12 10. Wat is hier te zien ? Het verhaal van de lamme

13 De tweede ronde De tweede ronde is… Kaas met gaatjes

14 1. Vul de …… in op (1): Heel het volk liet zich dopen, en toen ook Jezus was gedoopt en hij aan het bidden was, werd de hemel geopend en daalde de heilige Geest in de gedaante van een ……(1) op hem neer Meerkeuze-antwoord a) duif b) vogel c) wolk Meerkeuze-antwoord a) Duif is het juiste antwoord b) vogel c) wolk

15 2. Vul de …… in op (2): Heel het volk liet zich dopen, en toen ook Jezus was gedoopt en hij aan het bidden was, werd de hemel geopend en daalde de heilige Geest in de gedaante van een duif (1) op hem neer, en er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik …… (2).’ Meerkeuze-antwoord a) welbehagen b) vreugde c) liefde Meerkeuze-antwoord a) welbehagen b) vreugdeis het juiste antwoord c) liefde

16 3. Vul de …… in: Mozes zei: ‘Stel dat ik naar de Israëlieten ga en tegen hen zeg dat de God van hun voorouders mij gestuurd heeft, en ze vragen: “Wat is de naam van die God?” Wat moet ik dan zeggen?’ Toen antwoordde God hem: ‘ik ben......’ Meerkeuze-antwoord a) die er zijn zal b) de Heer van Israël c) God Meerkeuze-antwoord a) die er zijn zal is het juiste antwoord b) de Heer van Israël c) God

17 4. Vul de …… in: Toen Jozef en Maria Jezus niet vonden, keerden ze terug naar Jeruzalem om hem daar te zoeken. Na drie dagen vonden ze hem in de ……. Meerkeuze-antwoord a) tempel b) synagoge c) kerk Meerkeuze-antwoord a) tempel is het juiste antwoord b) synagoge c) kerk

18 5. Vul de …… in: De Geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het …… te brengen heeft hij mij gezonden Meerkeuze-antwoord a) rijke leven b) goede leven c) goede nieuws Meerkeuze-antwoord a) rijke leven b) goede leven c) goede nieuwsis het juiste antwoord

19 6. Vul de …… in: Er kwamen een paar mannen met een …… op een draagbed, die ze naar binnen wilden brengen om hem voor Jezus neer te leggen. Meerkeuze-antwoord a) verlamde b) zieke c) man Meerkeuze-antwoord a) verlamdeis het juiste antwoord b) zieke c) man

20 7. Vul de …… in: In het verhaal van de verloren zoon, zegt de vader wanneer zijn zoon terugkomt: ‘Haal vlug het mooiste gewaad en trek het hem aan, doe hem een ring aan zijn vinger en geef hem sandalen. Breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we ……, want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen, hij was verloren en is teruggevonden.’ Meerkeuze-antwoord a) eten en feestvieren b) het glas heffen en drinken c) dansen en zingen Meerkeuze-antwoord a) eten en feestvierenis het juiste antwoord b) het glas heffen en drinken c) dansen en zingen

21 8. Vul de …… in: De vrouwen die …… bezochten, waren Maria uit Magdala, Johanna, Maria de moeder van Jakobus, en nog enkele andere vrouwen die hen vergezelden. Meerkeuze-antwoord a) Maria en Jozef b) het graf c) de synagoge Meerkeuze-antwoord a) Maria en Jozef b) het grafis het juiste antwoord c) de synagoge

22 9. Vul de …… in: Uit het verhaal van de Emmaüsgangers: “De twee leerlingen vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij zich aan hen kenbaar had gemaakt door …….” Meerkeuze-antwoord a) het breken van het brood b) de Schrift uit te leggen c) zijn naam te zeggen Meerkeuze-antwoord a) het breken van het broodjuiste antwoord b) de Schrift uit te leggen c) zijn naam te zeggen

23 10. Vul de …… in: Uit het pinksterverhaal: “Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld van ……” Meerkeuze-antwoord a) enthousiasme b) talenkennis c) Heilige Geest Meerkeuze-antwoord a) enthousiasme b) talenkennis c) Heilige Geestis het juiste antwoord

24 De derde ronde De derde ronde is… De vragenronde

25 1. Hoe heet de vriend van Teofiel, waar hij het boek van gekregen heeft ? Meerkeuze-antwoord a) Ludo b) Marcus c) Lucas Meerkeuze-antwoord a) Ludo b) Marcus c) Lucasis het juiste antwoord

26 2. Wie doopte de mensen in de Jordaan ? Meerkeuze-antwoord a) Johannes de doper b) Johannes de evangelist c) Jacobus de doper Meerkeuze-antwoord a) Johannes de doper is het juiste antwoord b) Johannes de evangelist c) Jacobus de doper

27 3. Hoe oud was Jezus toen Jozef en Maria hem moesten gaan zoeken in de tempel, omdat hij niet met alle anderen mee teruggekeerd was ? Meerkeuze-antwoord a) 6 jaar b) 9 jaar c) 12 jaar Meerkeuze-antwoord a) 6 jaar b) 9 jaar c) 12 jaar is het juiste antwoord

28 4. Hoe noemt de 12-jarige Jezus de tempel in Jeruzalem ? Meerkeuze-antwoord a) het huis van God b) het huis van mijn Vader c) het huis van de Heer Meerkeuze-antwoord a) het huis van God b) het huis van mijn Vaderis het juiste antwoord c) het huis van de Heer

29 5. Hoeveel leerlingen zond Jezus uit ? Meerkeuze-antwoord a) 12 b) 72 c) eerst 12 en dan 72 Meerkeuze-antwoord a) 12 b) 72 c) eerst 12 en dan 72is het juiste antwoord

30 6. Hoe geraakte de verlamde man tot bij Jezus? Meerkeuze-antwoord a) hij werd tot bij Jezus gedragen b) ze lieten hem door een opening in het dak tot bij Jezus zakken c) hij riep zo hard tot Jezus kwam Meerkeuze-antwoord a) hij werd tot bij Jezus gedragen b) ze lieten hem door een opening in het dak tot bij Jezus zakkenis het juiste antwoord c) hij riep zo hard tot Jezus kwam

31 7. Welke woorden gebruikte Jezus om een ‘droom van een wereld’ aan te duiden ? Meerkeuze-antwoord a) ideale wereld b) Rijk der dromen c) Rijk Gods Meerkeuze-antwoord a) ideale wereld b) Rijk der dromen c) Rijk Godsis het juiste antwoord

32 8. Waarom is Jezus gestorven ? Meerkeuze-antwoord a) omdat iedereen nu eenmaal dood gaat b) omdat hij niet wou toegeven als het op de droom van God aankwam c) omdat Pilatus en Herodes hem niet mochten Meerkeuze-antwoord a) omdat iedereen nu eenmaal dood gaat b) omdat hij niet wou toegeven als het op de droom van God aankwamjuist antwoord c) omdat Pilatus en Herodes hem niet mochten

33 9. Wat gebeurt er in de eucharistie ? Meerkeuze-antwoord a) we herdenken het laatste avondmaal b) we vieren dat Jezus leeft c) we herdenken Jezus en vieren dat hij ons nabij komt Meerkeuze-antwoord a) we herdenken het laatste avondmaal b) we vieren dat Jezus leeft c) we herdenken Jezus en vieren dat hij ons nabij komtdit is het juiste antwoord

34 10. Wat kunnen we, behalve een gebouw, nog bedoelen met het woord ‘kerk’ ? Meerkeuze-antwoord a) alle mensen die samen proberen het Rijk Gods waar te maken b) alle diakens en priesters en bisschoppen c) alle mensen die ‘s zondags naar de mis gaan Meerkeuze-antwoord a) alle mensen die samen proberen het Rijk Gods waar te maken dit is het juiste antwoord b) alle diakens en priesters en bisschoppen c) alle mensen die ‘s zondags naar de mis gaan

35 De opfriskwis finale Finale !

36 Spelregels Noem om de beurt een verschillend Jezus-verhaal op. Ploegen die er geen meer kunnen opnoemen, vallen af. De laatste ploeg die een verhaal kan opnoemen, wint de finale.

37 Applaus voor jezelf


Download ppt "De grote opfriskwis. De eerste ronde De eerste ronde is… De beeldronde."

Verwante presentaties


Ads door Google