De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De grote opfriskwis.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De grote opfriskwis."— Transcript van de presentatie:

1 De grote opfriskwis

2 De eerste ronde De beeldronde De eerste ronde is…

3 Wie is hier te zien (behalve Teofil) ? Lucas

4 2. Wie is hier te zien (behalve Teofil) ? Kleopas

5 3. Wie is hier te zien (behalve Teofil) ? Johanna

6 4. Wie is hier te zien (behalve Teofil) ? De synagoge-dienaar

7 5. Wie is hier te zien (behalve Teofil) ? De tempel-leraar

8 6. Waar speelt dit zich af ? Aan de Jordaan

9 7. Waar speelt dit zich af ? In Emmaüs

10 8. Waar speelt dit zich af ? In de tempel

11 9. Waar speelt dit zich af ? Aan de stadspoort (Jeruzalem)

12 10. Wat is hier te zien ? Het verhaal van de lamme

13 De tweede ronde De tweede ronde is… Kaas met gaatjes

14 Vul de …… in op (1): Meerkeuze-antwoord Meerkeuze-antwoord
Heel het volk liet zich dopen, en toen ook Jezus was gedoopt en hij aan het bidden was, werd de hemel geopend en daalde de heilige Geest in de gedaante van een ……(1) op hem neer Meerkeuze-antwoord a) Duif is het juiste antwoord b) vogel c) wolk Meerkeuze-antwoord a) duif b) vogel c) wolk

15 2. Vul de …… in op (2): Meerkeuze-antwoord Meerkeuze-antwoord
Heel het volk liet zich dopen, en toen ook Jezus was gedoopt en hij aan het bidden was, werd de hemel geopend en daalde de heilige Geest in de gedaante van een duif (1) op hem neer, en er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik …… (2).’ Meerkeuze-antwoord welbehagen vreugde is het juiste antwoord liefde Meerkeuze-antwoord welbehagen vreugde liefde

16 3. Vul de …… in: Meerkeuze-antwoord Meerkeuze-antwoord
Mozes zei: ‘Stel dat ik naar de Israëlieten ga en tegen hen zeg dat de God van hun voorouders mij gestuurd heeft, en ze vragen: “Wat is de naam van die God?” Wat moet ik dan zeggen?’ Toen antwoordde God hem: ‘ik ben ’ Meerkeuze-antwoord die er zijn zal is het juiste antwoord de Heer van Israël God Meerkeuze-antwoord die er zijn zal de Heer van Israël God

17 4. Vul de …… in: Meerkeuze-antwoord Meerkeuze-antwoord
Toen Jozef en Maria Jezus niet vonden, keerden ze terug naar Jeruzalem om hem daar te zoeken. Na drie dagen vonden ze hem in de ……. Meerkeuze-antwoord tempel is het juiste antwoord synagoge kerk Meerkeuze-antwoord tempel synagoge kerk

18 5. Vul de …… in: Meerkeuze-antwoord Meerkeuze-antwoord
De Geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het …… te brengen heeft hij mij gezonden Meerkeuze-antwoord rijke leven goede leven goede nieuws is het juiste antwoord Meerkeuze-antwoord rijke leven goede leven goede nieuws

19 6. Vul de …… in: Meerkeuze-antwoord Meerkeuze-antwoord
Er kwamen een paar mannen met een …… op een draagbed, die ze naar binnen wilden brengen om hem voor Jezus neer te leggen. Meerkeuze-antwoord verlamde is het juiste antwoord zieke man Meerkeuze-antwoord verlamde zieke man

20 7. Vul de …… in: Meerkeuze-antwoord Meerkeuze-antwoord
In het verhaal van de verloren zoon, zegt de vader wanneer zijn zoon terugkomt: ‘Haal vlug het mooiste gewaad en trek het hem aan, doe hem een ring aan zijn vinger en geef hem sandalen. Breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we ……, want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen, hij was verloren en is teruggevonden.’ Meerkeuze-antwoord eten en feestvieren is het juiste antwoord het glas heffen en drinken dansen en zingen Meerkeuze-antwoord eten en feestvieren het glas heffen en drinken dansen en zingen

21 8. Vul de …… in: Meerkeuze-antwoord Meerkeuze-antwoord
De vrouwen die …… bezochten, waren Maria uit Magdala, Johanna, Maria de moeder van Jakobus, en nog enkele andere vrouwen die hen vergezelden. Meerkeuze-antwoord Maria en Jozef het graf is het juiste antwoord de synagoge Meerkeuze-antwoord Maria en Jozef het graf de synagoge

22 9. Vul de …… in: Meerkeuze-antwoord Meerkeuze-antwoord
Uit het verhaal van de Emmaüsgangers: “De twee leerlingen vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij zich aan hen kenbaar had gemaakt door …….” Meerkeuze-antwoord het breken van het brood juiste antwoord de Schrift uit te leggen zijn naam te zeggen Meerkeuze-antwoord het breken van het brood de Schrift uit te leggen zijn naam te zeggen

23 10. Vul de …… in: Meerkeuze-antwoord Meerkeuze-antwoord
Uit het pinksterverhaal: “Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld van ……” Meerkeuze-antwoord enthousiasme talenkennis Heilige Geest is het juiste antwoord Meerkeuze-antwoord enthousiasme talenkennis Heilige Geest

24 De derde ronde De derde ronde is… De vragenronde

25 1. Hoe heet de vriend van Teofiel, waar hij het boek van gekregen heeft ?
Meerkeuze-antwoord Ludo Marcus Lucas is het juiste antwoord Meerkeuze-antwoord Ludo Marcus Lucas

26 2. Wie doopte de mensen in de Jordaan ?
Meerkeuze-antwoord Johannes de doper is het juiste antwoord Johannes de evangelist Jacobus de doper Meerkeuze-antwoord Johannes de doper Johannes de evangelist Jacobus de doper

27 3. Hoe oud was Jezus toen Jozef en Maria hem moesten gaan zoeken in de tempel, omdat hij niet met alle anderen mee teruggekeerd was ? Meerkeuze-antwoord 6 jaar 9 jaar 12 jaar is het juiste antwoord Meerkeuze-antwoord 6 jaar 9 jaar 12 jaar

28 4. Hoe noemt de 12-jarige Jezus de tempel in Jeruzalem ?
Meerkeuze-antwoord het huis van God het huis van mijn Vader is het juiste antwoord het huis van de Heer Meerkeuze-antwoord het huis van God het huis van mijn Vader het huis van de Heer

29 5. Hoeveel leerlingen zond Jezus uit ?
Meerkeuze-antwoord 12 72 eerst 12 en dan 72 is het juiste antwoord Meerkeuze-antwoord 12 72 eerst 12 en dan 72

30 6. Hoe geraakte de verlamde man tot bij Jezus?
Meerkeuze-antwoord hij werd tot bij Jezus gedragen ze lieten hem door een opening in het dak tot bij Jezus zakken is het juiste antwoord hij riep zo hard tot Jezus kwam Meerkeuze-antwoord hij werd tot bij Jezus gedragen ze lieten hem door een opening in het dak tot bij Jezus zakken hij riep zo hard tot Jezus kwam

31 7. Welke woorden gebruikte Jezus om een ‘droom van een wereld’ aan te duiden ?
Meerkeuze-antwoord ideale wereld Rijk der dromen Rijk Gods is het juiste antwoord Meerkeuze-antwoord ideale wereld Rijk der dromen Rijk Gods

32 8. Waarom is Jezus gestorven ?
Meerkeuze-antwoord omdat iedereen nu eenmaal dood gaat omdat hij niet wou toegeven als het op de droom van God aankwam juist antwoord omdat Pilatus en Herodes hem niet mochten Meerkeuze-antwoord omdat iedereen nu eenmaal dood gaat omdat hij niet wou toegeven als het op de droom van God aankwam omdat Pilatus en Herodes hem niet mochten

33 9. Wat gebeurt er in de eucharistie ?
Meerkeuze-antwoord we herdenken het laatste avondmaal we vieren dat Jezus leeft we herdenken Jezus en vieren dat hij ons nabij komt dit is het juiste antwoord Meerkeuze-antwoord we herdenken het laatste avondmaal we vieren dat Jezus leeft we herdenken Jezus en vieren dat hij ons nabij komt

34 10. Wat kunnen we, behalve een gebouw, nog bedoelen met het woord ‘kerk’ ?
Meerkeuze-antwoord alle mensen die samen proberen het Rijk Gods waar te maken dit is het juiste antwoord alle diakens en priesters en bisschoppen alle mensen die ‘s zondags naar de mis gaan Meerkeuze-antwoord alle mensen die samen proberen het Rijk Gods waar te maken alle diakens en priesters en bisschoppen alle mensen die ‘s zondags naar de mis gaan

35 De opfriskwis Finale ! finale

36 Noem om de beurt een verschillend Jezus-verhaal op.
Spelregels Noem om de beurt een verschillend Jezus-verhaal op. Ploegen die er geen meer kunnen opnoemen, vallen af. De laatste ploeg die een verhaal kan opnoemen, wint de finale.

37 Applaus voor jezelf


Download ppt "De grote opfriskwis."

Verwante presentaties


Ads door Google