De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdstuk V: Rome Les 8: Opkomst van het Christendom.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdstuk V: Rome Les 8: Opkomst van het Christendom."— Transcript van de presentatie:

1 Hoofdstuk V: Rome Les 8: Opkomst van het Christendom

2 Ontstaan Jodendom Op zoek naar het Beloofde Land (13 e VC) – Ten tijde van farao Rames II – Mozes (in de Sinaï) – Tien Geboden Een zeer belangrijke was: Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben Waarom? De Tanach – T van Thora (Wet) Eerste vijf boeken Bijbel – N van Nevi’iem (Profeten) leefregels en wetten van de Thora in het dagelijkse leven – CH van Ketoeviem (Geschriften) zeer diverse verzameling poëzie en proza Tanach H5:§ 8:p88-9 3000 2000 1500 1000 700 400 200 1 400

3 Joodse geschiedenis Een van lange overheersing – Alleen omstreeks 1000 VC vormden de Joodse stammen een (zelfstandig) koninkrijk. Door al die overheersing wachtte men op een verlossing, een messias – Ten tijde van het Romeinse Rijk (ingelijfd vanaf 63 VC) hoopte men wederom op een verlosser – Een aantal mensen zag in Jozua uit Nazareth een messias Deze Jozua vertegenwoordigde een groep gelovigen – de Essenen – die niets wilden weten van de heersende priesterklasse in het land 3000 2000 1500 1000 700 400 200 1 400

4 Joodse Koninkrijk

5 Joodse geschiedenis en de diaspora Deze Jozua had de lastige reputatie, doordat – hij tegen het gezag (hier: de Joodse priesters en de Romeinse overheerser) aan trapte en zijn mond opentrok – de gemiddelde Jood hem niet zag als de verlosser, maar één van de velen “would be” verlossers. – zijn optreden hem het leven koste Zijn leven én dood werden echter een voorbeeld voor velen – De Joden verzette zich uiteindelijk massaal tegen de Romeinen Gevolgen: de (Joodse) Tempel werd vernietigd (71 NC) en de Joden vluchtten massaal weg uit hun Beloofde land ( de diaspora) 3000 2000 1500 1000 700 400 200 1 400

6 Diaspora 3000 2000 1500 1000 700 400 200 1 400

7 Jozua werd Jezus Het verhaal van Jozua werd op vele manieren doorverteld en werd uiteindelijk aan het papier toevertrouwd – Na een eeuwenlange discussie worden uit de tientallen evangeliën vier gekozen die tezamen – met een aantal andere geschriften – het Nieuwe Testament vormden (367 nc). De kern van een evangelie 1.Jezus was de zoon van God (door God gezonden) 2.Jezus verloste met zijn dood de mensen van hun zonde 3. Gelijkheid van alle (gelovige) mensen 4.Geloven is Jezus betekent vergeving van je zonde en verkrijgen van het eeuwige leven 5. Ongelovigen verdwijnen op de Dag des Oordeels in de hel 3000 2000 1500 1000 700 400 200 1 400

8 Van sekte tot godsdienst In eerste instantie was het Christendom een sekte in het huidige Midden-Oosten – Kleine groep fanatieke aanhangers Echter, het vroege Christendom had sterke aantrekkingskracht op – De vele armen en onderdrukten (lees: slaven) in het Romeinse Rijk Echter, het afzweren van het polytheïsme en niet meer vereren van de goddelijk geworden keizers (caesar), leidde tot volle arena’s (vervolging tot in de dood) 3000 2000 1500 1000 700 400 200 1 400

9 Verspreiding Vroege Chistendom

10 Het Vroege Christendom - Groei en acceptatie De Christelijke gemeenschap bleef tegen de onderdrukking in sterk groeien. Tot aan de komst van Constantijn de Grote (280-337 NC) was vervolging een alledaags verschijnsel Gezegd wordt dat Constantijn de avond vooraf aan een belangrijke slag een visioen had waarin hem werd getoond dat hij in het teken van de Christelijke God zou overwinnen. En zo geschiede het! – Met ver gaande gevolgen! Eind vierde eeuw werd onder keizer Theodosius de Grote het Christendom tot staatsgodsdienst (394 NC). Nu werden de niet-Christenen vervolgd 3000 2000 1500 1000 700 400 200 1 400

11 Theodosius de Grote Constantijn de Grote

12 Huiswerk Waarom werden christenen vervolgd (HB, p95) & (WB 17, p.55) 10 april PW > Rome par 1-8 (+ artikel Hannibal + behandelde verdiepingsstukjes uit HB


Download ppt "Hoofdstuk V: Rome Les 8: Opkomst van het Christendom."

Verwante presentaties


Ads door Google