De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Handelingen en de Paulinische brieven De grote opdracht.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Handelingen en de Paulinische brieven De grote opdracht."— Transcript van de presentatie:

1 1 Handelingen en de Paulinische brieven De grote opdracht

2 2 De rode lijn In het Oude Testament: In het Oude Testament: Mens geschapen naar Gods evenbeeld Mens geschapen naar Gods evenbeeld God wil een relatie met de mens: God wil een relatie met de mens: Leiding, redding Leiding, redding Na straf nieuwe kansen Na straf nieuwe kansen God geeft beloften God geeft beloften In het Nieuwe Testament: In het Nieuwe Testament: God vervult Zijn beloften in Jezus God vervult Zijn beloften in Jezus Door Jezus een nieuwe start in een nieuw verbond Door Jezus een nieuwe start in een nieuw verbond

3 3 Cultuur van het Nieuwe Testament (1) 400 jaar tussen het O.T. en het N.T. 400 jaar tussen het O.T. en het N.T. Grote culturele verandering: Grote culturele verandering: 2 eeuwen Griekse overheersing 2 eeuwen Griekse overheersing Grieken hielden van fundamentele vragen: Grieken hielden van fundamentele vragen: Filosofie, ethiek en politiek Filosofie, ethiek en politiek Grote denkers: Socrates, Plato, Aristoteles Grote denkers: Socrates, Plato, Aristoteles Grieken open voor nieuwe denkbeelden: Grieken open voor nieuwe denkbeelden: Luisteren, discussiëren en filosoferen Luisteren, discussiëren en filosoferen Open voor het evangelie Open voor het evangelie

4 4 Cultuur van het Nieuwe Testament (2) Daarna Romeinse overheersing Daarna Romeinse overheersing Romeinen: Romeinen: Zakelijk: hoge belastingheffing Zakelijk: hoge belastingheffing Bestuurlijk: Bestuurlijk: Zeer georganiseerd Zeer georganiseerd Grote veranderingen op bestuurlijk gebied Grote veranderingen op bestuurlijk gebied Militair: Militair: Overal bezettings/veiligheidstroepen Overal bezettings/veiligheidstroepen Zeer wreed bij tegenwerking Zeer wreed bij tegenwerking Technisch: Technisch: Grote veranderingen in de infrastructuur Grote veranderingen in de infrastructuur

5 5 Cultuur van het Nieuwe Testament (3) De achtergrond Jezus was een Jood Jezus was een Jood Christelijke kerk begint in Jeruzalem Christelijke kerk begint in Jeruzalem Eerste christenen zijn Joden Eerste christenen zijn Joden

6 6 Cultuur van het Nieuwe Testament (4) Joodse religie Klassieke geloof ontwikkelt zich naar het Judaïsme Klassieke geloof ontwikkelt zich naar het Judaïsme Belangrijke instellingen: Belangrijke instellingen: Tempel: Tempel: Plaats van eredienst Plaats van eredienst Symbool van de joodse identiteit en nationale trots Symbool van de joodse identiteit en nationale trots Synagoge: Lokale plaats van eredienst Synagoge: Lokale plaats van eredienst Wet en tradities: Wet en tradities: Na de ballingschap: intensieve studie van de wet Na de ballingschap: intensieve studie van de wet Joden werden ‘de mensen van het Boek’ Joden werden ‘de mensen van het Boek’ Identiteitskenmerken: Besnijdenis, houden van de sabbat en de voedselwetten Identiteitskenmerken: Besnijdenis, houden van de sabbat en de voedselwetten

7 7 Cultuur van het Nieuwe Testament (5) Belangrijke groeperingen Farizeeën: Farizeeën: Vol overgave toegewijd aan gehoorzamen van de wet Vol overgave toegewijd aan gehoorzamen van de wet Moedigden anderen aan dit ook te doen Moedigden anderen aan dit ook te doen Saduceeën: Saduceeën: Afkomstig uit families van rijke landeigenaren Afkomstig uit families van rijke landeigenaren Leverden de hoofdpriesters en de hogepriester Leverden de hoofdpriesters en de hogepriester Dominerende partij in de joodse Hoge Raad (Sanhedrin) Dominerende partij in de joodse Hoge Raad (Sanhedrin) Hadden organisatie van de tempel in handen Hadden organisatie van de tempel in handen Samaritanen: Samaritanen: Kolonisten ontstaan na de val van het Noordelijk rijk vermengd met achtergebleven Israëlitische bevolking Kolonisten ontstaan na de val van het Noordelijk rijk vermengd met achtergebleven Israëlitische bevolking Namen veel zeden en gebruiken over van de Joden Namen veel zeden en gebruiken over van de Joden

8 8 De Grote Opdracht Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’ (Mattheüs 28: 18-20) Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’ (Mattheüs 28: 18-20) Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.’ (Handelingen 1:8) Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.’ (Handelingen 1:8)

9 9 God’s volgorde Eerst vervulling met de Heilige Geest Eerst vervulling met de Heilige Geest Dan getuigen van Jezus in: Jeruzalem, Samaria en dan overal op aarde Dan getuigen van Jezus in: Jeruzalem, Samaria en dan overal op aarde Hoe: ■ Vervuld van de Heilige Geest ■ Geleid door de Heilige Geest ■ Verkondiging van ‘’Het Koninkrijk van God” Hoe: ■ Vervuld van de Heilige Geest ■ Geleid door de Heilige Geest ■ Verkondiging van ‘’Het Koninkrijk van God” Belofte van Jezus: Belofte van Jezus: Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’ Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’

10 10 Pinksteren – de nieuwe fase Joodse wekenfeest - Pinksteren Joodse wekenfeest - Pinksteren Tweede grote feest – dankdag voor de oogst Tweede grote feest – dankdag voor de oogst Van Griekse woord ‘pentekostè’ = de 50e Van Griekse woord ‘pentekostè’ = de 50e 50e dag na 2e dag van Joodse Paasfeest 50e dag na 2e dag van Joodse Paasfeest Feestdag voor God Feestdag voor God Joden vanuit het hele Romeinse rijk in Jeruzalem Joden vanuit het hele Romeinse rijk in Jeruzalem Ideale start voor God’s grote plan Ideale start voor God’s grote plan De eerste gemeente ontstaat (3000 mensen) De eerste gemeente ontstaat (3000 mensen)

11 11 Pinksteren – het publiek

12 12 Doop in de Heilige Geest Heilige Geest komt op ieder, die naar Hem uitziet Heilige Geest komt op ieder, die naar Hem uitziet Heilige Geest is de Geest van Jezus, die in de mensen komt wonen en werken Heilige Geest is de Geest van Jezus, die in de mensen komt wonen en werken Heilige Geest is een Persoon Heilige Geest is een Persoon Heilige Geest is Gods krachtgevende Aanwezigheid in ons leven (Gordon Fee) Heilige Geest is Gods krachtgevende Aanwezigheid in ons leven (Gordon Fee) Alleen geleid door de Heilige Geest kunnen we Gods werk doen in de wereld Alleen geleid door de Heilige Geest kunnen we Gods werk doen in de wereld

13 13 De inhoud van Handelingen (1) Hemelvaart en Pinksteren (Handelingen 1 en 2) Hemelvaart en Pinksteren (Handelingen 1 en 2) Jeruzalem (Handelingen 3 - 6) Jeruzalem (Handelingen 3 - 6) De eerste gemeente – problemen - oplossingen De eerste gemeente – problemen - oplossingen Vervolging (Handelingen 6 - 9) Vervolging (Handelingen 6 - 9) Stefanus Stefanus Naar Samaria en verder – Filippus Naar Samaria en verder – Filippus Saulus geroepen Saulus geroepen

14 14 De inhoud van Handelingen (2) Naar de heidenen (Handelingen 10 - 12) Naar de heidenen (Handelingen 10 - 12) Cornelius – problemen met de doop Cornelius – problemen met de doop Antiochië – Grieken komen tot geloof Antiochië – Grieken komen tot geloof Zendingsreizen van Paulus Zendingsreizen van Paulus Eerste zendingsreis (Handelingen 13 - 14) Eerste zendingsreis (Handelingen 13 - 14) Apostelenvergadering (Handelingen 15) Apostelenvergadering (Handelingen 15) Tweede zendingsreis (Handelingen 16 – 18) Tweede zendingsreis (Handelingen 16 – 18) Derde zendingsreis (Handelingen 18 – 21) Derde zendingsreis (Handelingen 18 – 21)

15 15 De inhoud van Handelingen (3) Paulus gevangenschap (Handelingen 18 – 28) Paulus gevangenschap (Handelingen 18 – 28) Paulus voor koningen Paulus voor koningen Paulus naar Rome Paulus naar Rome Verkondiging in Rome Verkondiging in Rome--------------------------------------------- Verdeling van een ‘hoofdrol’ in Handelingen: Verdeling van een ‘hoofdrol’ in Handelingen: Ca. de helft Petrus in een ‘hoofdrol’ Ca. de helft Petrus in een ‘hoofdrol’ Andere deel Paulus in een ‘hoofdrol’ Andere deel Paulus in een ‘hoofdrol’

16 16 Verspreiding van het evangelie Werd mede bevorderd door: Werd mede bevorderd door: Vrijheid van godsdienst (betrekkelijk) Vrijheid van godsdienst (betrekkelijk) Eén taal in het hele rijk: Eén taal in het hele rijk: Romeinse taal = officiële taal Romeinse taal = officiële taal In praktijk blijft het volk Grieks spreken In praktijk blijft het volk Grieks spreken Pax Romana – ‘Vrede’ onder Romeinse overheersing Pax Romana – ‘Vrede’ onder Romeinse overheersing Reizen: Reizen: Uniek en veilig wegenstelsel Uniek en veilig wegenstelsel Snelle verbindingen (in het goede seizoen) per schip Snelle verbindingen (in het goede seizoen) per schip Bij Grieken grote belangstelling voor één God en hoge moraal – geestelijke honger Bij Grieken grote belangstelling voor één God en hoge moraal – geestelijke honger

17 17 Paulus eerste zendingsreis

18 18 Paulus tweede zendingsreis

19 19 Paulus derde zendingsreis

20 20 Lucas, de schrijver van Handelingen Wie was Lucas? Heiden – de enige niet Joodse schrijver van het N.T. Heiden – de enige niet Joodse schrijver van het N.T. Goed opgeleid – dokter (medicijnenstudie onderdeel van filosofiestudie) Goed opgeleid – dokter (medicijnenstudie onderdeel van filosofiestudie) Onderzoeker/historicus – heeft alles degelijk onderzocht Onderzoeker/historicus – heeft alles degelijk onderzocht Reiziger – moest reizen om alles nauwkeurig na te gaan – medereiziger van Paulus Reiziger – moest reizen om alles nauwkeurig na te gaan – medereiziger van Paulus Schrijver – literair zeer begaafd Schrijver – literair zeer begaafd

21 21 Het belang van het boek Handelingen (1) Brugfunctie tussen Evangelieën en de Brieven Brugfunctie tussen Evangelieën en de Brieven Beschrijft het ontstaan van de gemeenten Beschrijft het ontstaan van de gemeenten Goede achtergrond voor begrip Paulinische brieven. Goede achtergrond voor begrip Paulinische brieven. Theologische informatie: Theologische informatie: Hemelvaart en pinksteren Hemelvaart en pinksteren Doop met de Heilige Geest Doop met de Heilige Geest Leiding door de Heilige Geest Leiding door de Heilige Geest Ontstaan van de kerk, Ontstaan van de kerk, Evangelie geldt voor de hele wereld Evangelie geldt voor de hele wereld Toespraken van Petrus, Stefanus, Paulus Toespraken van Petrus, Stefanus, Paulus

22 22 Het belang van het boek Handelingen (2) Zendingsactiviteiten van de vroege kerk Zendingsactiviteiten van de vroege kerk Jeruzalem (voor de Joden) Jeruzalem (voor de Joden) Samaria (voor de Samaritanen) Samaria (voor de Samaritanen) Naar de uiteinden der aarde (voor de heidenen) Naar de uiteinden der aarde (voor de heidenen) Doop van Cornelius (Handelingen 10) Doop van Cornelius (Handelingen 10) Apostelvergadering in Jeruzalem (Handelingen 15) Apostelvergadering in Jeruzalem (Handelingen 15) Geen besnijdenis voor de heidenen Geen besnijdenis voor de heidenen Geen Joodse wet voor de heidenen Geen Joodse wet voor de heidenen Onthouding van bezoedeling door afgodendienst Onthouding van bezoedeling door afgodendienst Onthouding van ontucht Onthouding van ontucht Wel rekening houden met elkaar (bloed en vlees met bloed erin) Wel rekening houden met elkaar (bloed en vlees met bloed erin)

23 23 Het belang van het boek Handelingen (3) Verdediging en verantwoording van het apostelschap van Paulus Verdediging en verantwoording van het apostelschap van Paulus 3x wordt bekering en roeping van Paulus verteld 3x wordt bekering en roeping van Paulus verteld Zonder Handelingen de vraag: Wie is Paulus? Zonder Handelingen de vraag: Wie is Paulus? Informatie over: Informatie over: Eerste christenen, gemeenteleven en de vroege kerk Eerste christenen, gemeenteleven en de vroege kerk Grote problemen en uitdagingen Grote problemen en uitdagingen Hoe de Heilige Geest leiding geeft Hoe de Heilige Geest leiding geeft

24 24 De Paulinische brieven (1) Onderverdeling: Onderverdeling: Personen: Personen: Timotheüs, Titus, Filemon Timotheüs, Titus, Filemon Individuele kerken: Individuele kerken: Rome, Korinthe, Filippi, Kolosse, Tessalonica Rome, Korinthe, Filippi, Kolosse, Tessalonica Groepen kerken: Groepen kerken: Galatië, omgeving Efeze Galatië, omgeving Efeze

25 25 Paulinische brieven (2) Inhoud sterk afhankelijk van het doel: Inhoud sterk afhankelijk van het doel: 1 en 2 Tessalonicenzen: gericht op wederkomst van Christus 1 en 2 Tessalonicenzen: gericht op wederkomst van Christus Romeinen, Galaten, 1 en 2 Korintiërs gericht op prediking Romeinen, Galaten, 1 en 2 Korintiërs gericht op prediking Brieven uit de gevangenis aan Efezieërs, Filemon, Kolossenzen en Filippenzen Brieven uit de gevangenis aan Efezieërs, Filemon, Kolossenzen en Filippenzen Herderlijke brieven schrijft hij aan Timoteüs en Titus over praktische zaken als leiderschap in de kerk en organisatie Herderlijke brieven schrijft hij aan Timoteüs en Titus over praktische zaken als leiderschap in de kerk en organisatie

26 26 Hulp bij het lezen van de brieven Handelingen kennen als basis Handelingen kennen als basis Inzicht hebben in de achtergrond (context) van de brief Inzicht hebben in de achtergrond (context) van de brief Goed naslagwerk kan enorm helpen Goed naslagwerk kan enorm helpen Aanbevolen: Aanbevolen: Handboek bij de Bijbel Handboek bij de Bijbel Korte inleiding tot de bijbelboeken Korte inleiding tot de bijbelboeken


Download ppt "1 Handelingen en de Paulinische brieven De grote opdracht."

Verwante presentaties


Ads door Google