De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Handelingen der Apostelen Een algemene introductie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Handelingen der Apostelen Een algemene introductie."— Transcript van de presentatie:

1 Handelingen der Apostelen Een algemene introductie

2 1. Titel van het boek De schrijver gaf het geen titel. Eenvoudig een vervolg op zijn ‘eerste boek’ (Hand. 1:1) ‘De Handelingen der Apostelen’ (o.a. Irenaeus) ‘De Handelingen van de Heilige Geest’ (?) Geschikte titel:

3 2. Auteur van het boek Lukas 1:1-5  Handelingen 1:1vv. Lukas en Handelingen anoniem Auteur ‘Het Evangelie naar Lukas’ = Lukas Unaniem getuigenis in de Vroege Kerk (pas betwist vanaf eind 18 e eeuw) “Wij”-passages (Hand. 16:11-17; 20:5-21:18; 27-28) – Lukas was Paulus’ medearbeider (Kol. 4:14; 2 Tim. 4:10; Filemon 24)

4 3. Datering van het boek Aanknopingspunten voor datering o.a. Edict van Claudius (Hand. 18:2) ± 49 AD en Gallio landvoogd van Achaje (Hand. 18:12) ± juli 51 AD - ± juli 52 AD Executie Paulus geschat op 64 AD Handelingen niet af. Paulus is nog niet terechtgesteld in Rome. Geschreven vòòr zijn dood (tussen 62 en 64 na Christus) Geen late datering (± 80 / ± 110 AD)

5 4. Plaats v/h boek in O.T. en N.T. ISRAËLJEZUS GEMEENTE = Joden + heidenen Oude Testament  Evangeliën  Handelingen en Brieven EVANGELIËN HANDELINGEN BRIEVEN De gemeente is er  Ontstaan van  De gemeente is er al nog niet de gemeente

6 5. Doel van het boek apologetisch (Teofilus / religieuze en politieke leiders) vervolg op het evangelie van Lukas – verkondiging van het Woord van God (Hand.) dat Jezus onderwees (Lukas) ontvouwing Gods heilsplan (evangelie voor Joden én heidenen) geschiedschrijving (verspreiding evangelie van Jeruzalem naar Rome / ontstaan en ontwikkeling van de gemeente)

7 6. Enkele karakteristieken van het boek missionair – Luk. 24:47 en Hand. 1:8 als sleutel voor de structuur van het boek de Heilige Geest is de sleutel voor het succes van de christelijke zending 2 cruciale plaatsen (Jeruzalem en Antiochië) en 2 cruciale personen (Petrus en Paulus) toespraken keren steeds terug in het boek vele wonderen gebeuren in het boek belangrijke termen: ‘apostel’, ‘Jood’, ‘heiden’, ‘gemeente’, ‘preken’, ‘getuigen’, ‘woord’, ‘geloof’, ‘dopen’

8 7. Indeling van het boek Hand. 1-12 1:1-2:40  fundament gemeente / zending 2:41-6:7  gemeente in Jeruzalem 6:8-9:31  Stefanus, Filippus (Samaria), Saulus 9:32-12:25  Petrus en de eerste bekeerling uit de heidenen Hand. 13-28 13:1-14:28  1 ste z.reis (7a) 15:1-34  apostelconvent 15:40-18:22  2 e z.reis (7b) 18:23-21:26  3 e z.reis (7c) 21:27-26:32  gevangenneming Paulus 27:1-28:31  zeereis naar en verblijf in Rome

9 7a. Paulus’ 1 ste zendingsreis

10 7b. Paulus’ 2 e zendingsreis

11 7c. Paulus’ 3 e zendingsreis

12 8. Het apostelschap van Paulus 12 apostelen (Hand. 1:12-26) Mt. 16:18 en Ef. 2:19-20 (Petrus / apostelen – apostolische kerk) Was Paulus een apostel? Een apostel heeft Jezus Christus gezien (Hand. 1:21-22; 1 Kor. 9:1; 15:5-11) Hand. 14:14 (vgl. Hand. 9:27; 13:2) De Twaalf  Joden / Paulus  heidenen (Gal. 2:8-9) Zijn er nog apostelen na Paulus en Barnabas?

13 9. Waarom het boek bestuderen? (Louis Quetel) Hand. houdt ons een spiegel uit het verleden voor Hand. legt de nadruk op de eerste taak van de gemeente – evangelisatie Hand. roept ons op tot een ervaring met de Heilige Geest die van levensbelang is Hand. geeft een nieuwe betekenis aan onze identiteit

14 Gebruikte literatuur Breman, C.M. “Chronologie van Handelingen.” 1990. http://www2.studiebijbel.nl/ (22 januari 2007). Carson, D.A., Douglas J. Moo en Leon Morris. Introduction to the New Testament. Leicester: Apollos, 1992. Harrison, E.F. Introduction to the New Testament. Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1971. Klijn, A.F.J. De wordingsgeschiedenis van het Nieuwe Testament. Utrecht/Antwerpen: Het Spectrum, 1965. Lalleman, P.J. “Handelingen: vaart achter het evangelie.” 1990. http://www2.studiebijbel.nl/ (22 januari 2007). Lalleman, P.J. “Het boek Handelingen tegen het licht van de geschiedenis.” http://www2.studiebijbel.nl/ (22 januari 2007). Le Peau, P.J. Handelingen: Gods kracht wordt zichtbaar, Bouwstenen Bijbelstudies. Culemborg: Internationale Bijbelbond, 1996. Van Eck, John. Handelingen: de wereld in het geding, CNT. Kampen: Kok, 2003. Vleugels, G. Synthese Nieuwe Testament II. Heverlee: Bijbelinstituut België, 1999.


Download ppt "Handelingen der Apostelen Een algemene introductie."

Verwante presentaties


Ads door Google