De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Achtergrondstudie Handelingen Petrus de rots  Raymond Volgers VEG ‘De Zaaier’ Hasselt 25/09/2007.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Achtergrondstudie Handelingen Petrus de rots  Raymond Volgers VEG ‘De Zaaier’ Hasselt 25/09/2007."— Transcript van de presentatie:

1 Achtergrondstudie Handelingen Petrus de rots  Raymond Volgers VEG ‘De Zaaier’ Hasselt 25/09/2007

2 Algemene info Petrus Naam: Simon (bijnaam: Petrus, Kefas) Naam: Simon (bijnaam: Petrus, Kefas) Beroepen: aanvankelijk visser in Galilea, later discipel van Jezus Christus, nog later apostel voor de Joden en daarna ook nog schrijver Beroepen: aanvankelijk visser in Galilea, later discipel van Jezus Christus, nog later apostel voor de Joden en daarna ook nog schrijver Studie: ongeletterd Studie: ongeletterd Burgerlijke staat: gehuwd Burgerlijke staat: gehuwd Erfenis: vandaag nog steeds een voorbeeld voor velen / hij speelde een voorname rol in het ontstaan van de christelijke gemeenten Erfenis: vandaag nog steeds een voorbeeld voor velen / hij speelde een voorname rol in het ontstaan van de christelijke gemeenten

3 1. Het begin: Petrus’ bekering De eerste ontmoeting: Petrus ontmoet Jezus via zijn broer Andreas (Joh. 1:35- 42) De eerste ontmoeting: Petrus ontmoet Jezus via zijn broer Andreas (Joh. 1:35- 42) De eerste actie: Jezus zorgt dat Petrus getuige is van een wonder en daarop volgt Petrus’ berouw en zijn bereidheid om Jezus te volgen (Lk. 5:1-11) De eerste actie: Jezus zorgt dat Petrus getuige is van een wonder en daarop volgt Petrus’ berouw en zijn bereidheid om Jezus te volgen (Lk. 5:1-11)

4 2. Taken van Petrus Taakomschrijving: 1. Samenzijn met Jezus in gemeenschap 2. Het goede nieuws van Gods Koninkrijk verkondigen 3. Genezing en exorcisme

5 3. Petrus als ‘waaghals’ en vragensteller Petrus is niet bang om ‘stappen in geloof’ te zetten (vb. Mt. 14:22-33) Petrus is niet bang om ‘stappen in geloof’ te zetten (vb. Mt. 14:22-33) Petrus stelt vele vragen aan Jezus (vb. Mt. 19:27) en Jezus stelt vele vragen aan Petrus (vb. Joh. 21:15- 17) Petrus stelt vele vragen aan Jezus (vb. Mt. 19:27) en Jezus stelt vele vragen aan Petrus (vb. Joh. 21:15- 17)

6 4. Petrus de rots: meer dan een naam? Wie is de rots in Mt. 16:13-22? Petrus’ getuigenis, Jezus of Petrus Wie is de rots in Mt. 16:13-22? Petrus’ getuigenis, Jezus of Petrus De sleutels van het Koninkrijk De sleutels van het Koninkrijk Petrus de stem van Satan (Mk. 8:27-33) Petrus de stem van Satan (Mk. 8:27-33) Jezus de hoeksteen; zijn volgelingen de levende stenen (1 Pe. 2:4-8; zie ook Ef. 2:20- 22) Jezus de hoeksteen; zijn volgelingen de levende stenen (1 Pe. 2:4-8; zie ook Ef. 2:20- 22) Mt. 16 als voorzegging van Petrus’ sleutelrol in het ontstaan van de gemeente Mt. 16 als voorzegging van Petrus’ sleutelrol in het ontstaan van de gemeente

7 5. Bijzondere ervaringen en trouwe dienst in het leven van Petrus Petrus’ bergtopervaring: onvergetelijk en onmisbaar (Mk. 9:2-8) Petrus’ bergtopervaring: onvergetelijk en onmisbaar (Mk. 9:2-8) Het komt erop aan om te dienen in het dagelijks leven (vb. Lk. 22:30-34) Het komt erop aan om te dienen in het dagelijks leven (vb. Lk. 22:30-34)

8 6. Petrus’ grondige misstap De grote ontkenning: Lk. 22:31-34; Joh. 18:12-27 De grote ontkenning: Lk. 22:31-34; Joh. 18:12-27 Oorzaak: teveel zelfvertrouwen Oorzaak: teveel zelfvertrouwen

9 7. Het herstel van Petrus Judas versus Petrus Judas versus Petrus Petrus’ reactie na de verloochening leidt tot herstel, doordat hij... Petrus’ reactie na de verloochening leidt tot herstel, doordat hij... 1.... duidelijk en oprecht berouw toont (Mt. 26:75) 2.... zich opnieuw toewijdt aan Jezus (Joh. 21:15-19) 3.... zijn dagelijkse dienst aan God trouw hervat (Hand. 1-12)

10 8. Petrus als evangelist en apologeet In zijn eerste brief roept Petrus op tot evangelisatie (1 Pe. 2:9) en apologetiek (1 Pe. 3:15) In zijn eerste brief roept Petrus op tot evangelisatie (1 Pe. 2:9) en apologetiek (1 Pe. 3:15) In de toespraken van Petrus in Hand. (2:14-40; 3:11-26; 4:8-20; 5:29-32; 10:34-43) zien we hoe hij dit ook in zijn eigen leven heeft waargemaakt In de toespraken van Petrus in Hand. (2:14-40; 3:11-26; 4:8-20; 5:29-32; 10:34-43) zien we hoe hij dit ook in zijn eigen leven heeft waargemaakt

11 9. Petrus als trouwe herder Hand. eindigt met 3 ervaringen van Petrus: 1. de bekering van Cornelius (Hand. 10-11) 2. gevangenneming en bevrijding (Hand. 12) 3. de vergadering te Jeruzalem (Hand. 15)

12 10. De brieven van Petrus In Petrus’ brieven vinden we een volwassen reflectie op het christelijk leven In Petrus’ brieven vinden we een volwassen reflectie op het christelijk leven 1 Petrus  HOOP in moeilijke tijden 1 Petrus  HOOP in moeilijke tijden 2 Petrus  strijden voor de WAARHEID 2 Petrus  strijden voor de WAARHEID

13 Gebruikte literatuur Brown, Raymond E., Karl P. Donfried en John Brown, Raymond E., Karl P. Donfried en John Reuman. Petrus in het geloof van de jonge kerk: Reuman. Petrus in het geloof van de jonge kerk: over theorie en praxis van een mogelijk Petrusambt over theorie en praxis van een mogelijk Petrusambt voor de ene Kerk van de toekomst. Boxtel: KBS, 1976. voor de ene Kerk van de toekomst. Boxtel: KBS, 1976. Gill, David W. Peter the Rock: Extraordinary Insights from an Gill, David W. Peter the Rock: Extraordinary Insights from an Ordinary Man. Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1986. Ordinary Man. Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1986. Le Peau, Phyllis J. Handelingen: Gods kracht wordt zichtbaar. Le Peau, Phyllis J. Handelingen: Gods kracht wordt zichtbaar. Culemborg: IBB, 1992. Culemborg: IBB, 1992. Meyer, F.B. Petrus: visscher, discipel, apostel. Den Haag: J.N. Meyer, F.B. Petrus: visscher, discipel, apostel. Den Haag: J.N. Voorhoeve, 1950. Voorhoeve, 1950. Slagter, P.A. Hoed mijn schapen: de aanstelling van Petrus in Slagter, P.A. Hoed mijn schapen: de aanstelling van Petrus in de dienst van God. Oudewater: Het Morgenrood, 1997. de dienst van God. Oudewater: Het Morgenrood, 1997.


Download ppt "Achtergrondstudie Handelingen Petrus de rots  Raymond Volgers VEG ‘De Zaaier’ Hasselt 25/09/2007."

Verwante presentaties


Ads door Google