De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Toegang Jeugdhulp Zutphen. 1. Toegang sociaal domein Plein toegangsteam : WMO en Participatiewet CJG toegangsteam: Jeugdhulp Wijkteams: lichte hulp, multiproblemen,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Toegang Jeugdhulp Zutphen. 1. Toegang sociaal domein Plein toegangsteam : WMO en Participatiewet CJG toegangsteam: Jeugdhulp Wijkteams: lichte hulp, multiproblemen,"— Transcript van de presentatie:

1 Toegang Jeugdhulp Zutphen

2 1. Toegang sociaal domein Plein toegangsteam : WMO en Participatiewet CJG toegangsteam: Jeugdhulp Wijkteams: lichte hulp, multiproblemen, normaliseren, laagdrempelig Nauwe samenwerking tussen de teams

3

4 2. CJG netwerk Kernpartners Consultatiebureau (0-4 jaar)Yunio Jeugdgezondheidszorg(4-18 jaar)GGD Sociaal werk (0-100 jaar)Perspectief Zutphen Samenwerkingsverband Primair onderwijs Ondersteuningsteams op alle scholen Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Onderwijszorgsteunpunt op alle VO scholen Onderwijszorgcentrum (OZC) Ondersteuning aan mensen met een beperkingMEE Ketenpartners o.a. :  Leerplicht  Vroeg- en voorschoolse educatie  Jongerencoaches Plein  Partners op gebied van veiligheid en jeugdbescherming Pilot Plusteam Jeugd: voor ambulante specialistische hulp Ambulante gezinsbegeleiders J- GGZ, LVB, jeugdzorg, praktische gezinsbegeleiding, verslavingszorg

5 3. Opdracht aan CJG a. Doorontwikkeling van het CJG op de bestaande taken: Als advies- en informatiepunt Versterken van de netwerkfunctie: het ‘wij’ gevoel Sterkere verbinding met preventieve veld en vroegsignalering Versterken contacten met huisartsen b. Toegang individuele voorzieningen jeugdhulp Transformatie jeugdhulp

6 4. Hoe doen we dat? CJG hoofdtoegang jeugdhulp van licht tot zwaar Informatie en advies/taxatie Adviseren over gezinsplan  eigen kracht/  algemene voorziening/  individuele voorziening Afgeven verleningsbeschikking Ambulante hulp dichtbij

7 kind en gezin Onder wijs Onder wijs Overige toeleiders: huisarts, ziekenhuis, GI’s Overige toeleiders: huisarts, ziekenhuis, GI’s Plus Team jeugd Sociale wijkteam Eigen initiatief 5. CJG netwerk Jeugdzorg- aanbieders Backoffice Schakelteam

8 6. Schakelteam = toegangsteam Voor: advies, triage, verleningsbeschikking Samenstelling: Gedragsdeskundige CJG coordinator Jeugdarts Toegangsmedewerkers en ondersteuner 1x per week casusoverleg (met coördinator risicojongeren, leerplicht, vrije stoel)

9 7. Plus Team Jeugd (PTJ) Jeugdzorgaanbieders Ambulante hulp aan huis Specialistische zorg voor gezinnen met vragen op meerdere levensgebieden Voor gezinnen met kinderen in de leeftijd van 0 tot 23 jaar Schat veiligheid in Zoekt samenwerking op 9

10 8 Transformatie opgave = Betere zorg minder kosten Anders werken: Licht waar het kan zwaar waar het nodig is. Gesprek: eigen kracht, algemene voorzieningen, individuele voorziening Afstemming 3D: één gezin, één plan. Aanpak multiprobleemhuishoudens Nabij: snelle ambulante hulp, algemene preventieve functies versterken, kijken wat we missen in Zutphen en hier naar toe halen Door meer zicht op vraag, aanbod en kosten, betere keuzes maken met gezin Betere samenwerkingsafspraken met zorgaanbieders


Download ppt "Toegang Jeugdhulp Zutphen. 1. Toegang sociaal domein Plein toegangsteam : WMO en Participatiewet CJG toegangsteam: Jeugdhulp Wijkteams: lichte hulp, multiproblemen,"

Verwante presentaties


Ads door Google