De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ALGEMENE VOORLICHTING VOORTGEZET ONDERWIJS Regio Roermond ALGEMENE VOORLICHTING VOORTGEZET ONDERWIJS Regio Roermond.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ALGEMENE VOORLICHTING VOORTGEZET ONDERWIJS Regio Roermond ALGEMENE VOORLICHTING VOORTGEZET ONDERWIJS Regio Roermond."— Transcript van de presentatie:

1 ALGEMENE VOORLICHTING VOORTGEZET ONDERWIJS Regio Roermond ALGEMENE VOORLICHTING VOORTGEZET ONDERWIJS Regio Roermond

2

3 STRUCTUUR VOORTGEZET ONDERWIJS VW O PR O HAV O 6 VMBO (B-K-G-T)5 4 3 2 BRUGKLAS (diverse mogelijkheden) 1 BASISSCHOOL

4 MBO NIVEAU 1-2 MBO NIVEAU 2-3-4 MBO NIVEAU 2-3-4 MBO NIVEAU 2-3-4 BEROEPSGERIC HT BASIS BEROEPSGERIC HT KADER GEMENGDTHEORETISCH 4 3 2 1 LEERWEGEN IN HET VMBO

5 Wat is anders?

6

7 Mentor Duits Wiskunde scheikunde Frans biologie Engels tekenen techniek verzorging maatschappijleer studieles geschiedenis muziek stage Wat is anders?

8 Aanpassingsproblemen? V OORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN kennismakingsdagen introductiedagen mentor ouderavonden vertrouwenspersoon leerlingbegeleiding studielessen

9 Grootte van de school Bereikbaarheid  afstand  verkeersveiligheid Leerlingbegeleiding  huiswerk  lesuitval  verzuim  keuzes  problemen CHECKLIST SCHOOLKEUZE

10 Financiën  boekenfonds  ouderbijdrage Onderwijs  groepsgrootte  onderwijsvorm  wel/niet zittenblijven  vervolgmogelijkheden  uitgangspunten Ouders/school  informatieverschaffing  bereikbaarheid  rapportage  ouderavonden

11 NOG EVEN DIT Basisonderwijs en voortgezet onderwijs hebben hetzelfde doel: Het beste uit een leerling halen. Maar…… Dit kan alleen als we, ouders, leerling en school, er eensgezind voor gaan! De samenwerking blijft belangrijk, al zal de verantwoordelijkheid langzaam naar de leerling verschuiven.

12 PLAATSINGSCRITERIA UITGANGSPUNT: → Het advies van de basisschool is bepalend.  advies wordt in een gesprek op de basisschool in januari-februari met u besproken HOE KOMT DIT ADVIES TOT STAND?  kenmerken leerling, verzameld gedurende 8 jaar  leerlingvolgsysteem, methode gebonden toetsen en niet-methode gebonden toetsen  gesprekken met ouders en leerling  De cito-eindtoets heeft geen invloed op het advies! → Voor toelating tot Agora en de Vrije School vindt een toelatingsgesprek plaats

13 PROCEDURE AANMELDING  Open dagen  Centrale aanmelding op school van uw keuze (passend bij advies): 14 en 15 maart 2016  Digitale overdracht PO – VO  Toelatingscommissie op iedere school bepaalt of aanmelding definitief kan worden  Bij afwijzing van school gaat de school, samen met de ouders, op zoek naar een passende school  Ouders krijgen bericht van definitieve plaatsing eind mei  Na 15 maart vindt de warme overdracht plaats

14 B.C. Broekhin…. Klein en veilig Duidelijk en met structuur Ondersteuning als het nodig is Hier kun je kansen waarmaken Wij kennen onze leerling persoonlijk

15 leerlingbespreking keuzebegeleider mentor leerlingbegeleiderorthopedagoog remedial teacher vakdocent

16 Communicatie -Persoonlijk contact -Ouderavonden -Mentorcontact -Magister Korte lijnen, o.a. door:

17 Groeperingsvormen Banduren (wat wil ik?) Basisgroepen 1 Niveaugroepen 2, 3, 4 Stamgroepen (wat leren we met elkaar?) Mentorgroepen (spel en viering)

18 Vakken basis- en niveaugroepen 1 en 2 Nederlands Engels Frans (niet in Swalmen) Duits economie* mens & natuur mens & maatschappij wiskunde

19 Vakken stamgroepen 1/2 informatiekunde verzorging = koken techniek lichamelijke oefening handvaardigheid tekenen muziek

20 Banduren 1 + 2 Extra rekenen audio/video Drama/Musical textiele werkvormen Handvaardigheid Tekenen Muziek

21 Leerwegen theoretisch gemengd basis- beroepsgericht kader- beroepsgericht

22 Sectoren Sector Techniek: “Techniek breed”: - bouw/metaal/elektro - procestechniek en maintenance Sector mens en Dienstverlenen: “Verzorging breed”: - kinderopvang/uiterlijke verzorging - verzorgende Sector Economie: “Handel en Verkoop”: - administratie - etaleren - kassa

23 Wat bieden we nog meer ? -Vakcollege techniek -Vakcollege zorg -Mavo/havo-klas in Reuver -Voor alle klassen en niveaus extra (nadruk op) Duits

24 Vakcollege techniek / mens en dienstverlenen - speciale leerroute, 6-jarig traject - samenwerking: vmbo, mbo en bedrijfsleven/ zorginstellingen - vmbo- en mbo-diploma (min. niveau 2) - nieuwe generatie vakmensen (jongens en meiden!) www.hetvakcollege.nl Vakcollege (Swalmen)!

25 Vakcollege techniek: “Ik ben graag technisch bezig” -10 tot 12 uur p.w. Techniek & Vakmanschap -theorie en praktijk sluiten op elkaar aan -eigen laptop Vakcollege zorg: “Ik werk graag met en voor mensen” -10 tot 12 uur Mens en Dienstverlenen -theorie en praktijk sluiten op elkaar aan -veel uitdagende opdrachten. Vakcollege

26 Impressie Vakcollege Vakcollege techniek: Vakcollege zorg: www.hetvakcollege.nl

27 Mavo/Havo-klas (Reuver): 2-jarige MH-klas kansen bieden in een kleine, veilige omgeving naadloze overstap naar Havo doelgroep(en): 1- twijfel over mavo(vmbo-t) of havo. 2- havo-advies, maar liever beginnen in een kleinere omgeving

28 Op weg naar de Greswarenfabriek! Wat blijft? Onze speerpunten! * klein en veilig * duidelijk en met structuur * hier kun je je kansen waarmaken * ondersteuning waar het nodig is * wij kennen onze leerlingen persoonlijk * vmbo in alle leerwegen en sectoren (m.u.v. groen) * Vakcollege zorg en Vakcollege techniek * Mavo/havo-klas (3 jaar) - En ons onderwijs:

29 Greswarenfabriek 2015-2017

30 Open dagen Swalmen: woensdag 20 januari 2016 18.30 – 20.30 uur Reuver: woensdag 27 januari 2016 18.30 – 20.30 uur Wees welkom!

31 Contact: 077 – 4741802 0475 – 502137 Contact: 077 – 4741802 0475 – 502137


Download ppt "ALGEMENE VOORLICHTING VOORTGEZET ONDERWIJS Regio Roermond ALGEMENE VOORLICHTING VOORTGEZET ONDERWIJS Regio Roermond."

Verwante presentaties


Ads door Google