De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

START JE BEDRIJF HOOFDSTUK 7 ONZE KOSTEN & BATEN.

Verwante presentaties


Presentatie over: "START JE BEDRIJF HOOFDSTUK 7 ONZE KOSTEN & BATEN."— Transcript van de presentatie:

1 START JE BEDRIJF HOOFDSTUK 7 ONZE KOSTEN & BATEN

2 HOE BLIJF EEN STUDENT COMPANY FINANCIEEL GEZOND EN TOPFIT? www.economische-begrippen.nl

3 MINDMAP, P. 114 DE WEG NAAR WINST DOOR TE LETTEN OP: INKOMSTEN UITGAVEN BREAK EVEN POINT RENDEMENT EEN FINANCIEEL DASHBORD VAN JE BEDRIJF…..ZIE HET SCHEMA 

4 Investeringsplan Welke investeringen zijn nodig? Financieringsplan Hoe worden noodzakelijke investeringen betaald? Beginbalans Investeringsplan + financieringsplan Omzetdoelstelling Bepalen van de verwachte omzet Exploitatiebegroting Inzicht in de financiële bedrijfsvoering Liquiditeitsbegroting Inzicht in de financiële levensvatbaarheid van het bedrijf Tussenbalans & Eindbalans Financiële verslaglegging Halfjaarverslag Jaarverslag Geldstromen Overzicht van inkomsten en uitgaven

5 HOE ZIET JULLIE INVESTERINGSPLAN ERUIT? LIQUIDE MIDDELEN AANLOOPKOSTEN, PRIVEGELD IN KAS VLOTTENDE ACTIVA STARTVOORRAAD VERPAKKING, INKOOP, ETC. VASTE ACTIVA LANGERE RESTWAARDE GEREEDSCHAP LEASEAUTO KANTOORMACHINES

6 HOE ZIET JULLIE FINANCIERINGSPLAN ERUIT? DEKKING VAN INVESTERINGEN & EXPLOITATIEKOSTEN eigen vermogen: aandelenkapitaal kort vreemd vermogen: voorgeschoten inkopen, nog te betalen leveringen OPENINGSBALANS, P. 119 Credit/PASSIVA: wat aan geld nodig is Debet/ACTIVA: waar dat geld vandaan komt

7 EEN GUNSTIGE SITUATIE VOOR EEN STUDENT COMPANY? www.ikgastarten.nl

8 WAT IS JULLIE VERWACHTE OMZET? relatie met verkoopplaning via diverse kanalen HOEVEEL LEVERT SALES OP? kostprijs-verkoopprijs-bruto winst BOUWSTENEN VOOR DE EXPLOITATIEBEGROTING, P. 123

9 www.starthoreca.nl encyclopedie.thiememeulenhoff.nl

10 FINANCIELE LEVENSVATBAARHEID EXPLOITATIE uitgaven MOET GEDEKT ZIJN DOOR KAPITAAL inkomsten  EXPLOITATIEBEGROTING MOET IN EVENWICHT ZIJN MET LIQUIDITEITSBEGROTING NIET ZO DUS 

11 www.rijksfinancien.nl

12 HULPMIDDEL:BEPALEN BREAK EVEN Hoeveel omzet moeten we hebben om alle kosten te dekken? Geen winst, geen verlies Uiterlijk op welk tijdstip? Niet gelukt? Actie!! FIGUUR VOLGENDE SLIDE 

13 ZIE OOK FIGUUR 7.1, P. 127 tijd geld vaste kosten variabele kosten totale kosten eenheden totale opbrengst breakeven in eenheden breakeven in geld winst verlies

14 MAANDELIJKSE LIQUIDITEITSBEGROTING ZIE P. 128  DE VINGER AAN DE POLS! TEN SLOTTE: EINDBALANS  schematisch gelijk aan beginbalans WINST- EN VERLIESREKENING  toename eigen vermogen of niet?  MET DE BESCHIKBARE CIJFERS EENVOUDIG OP TE STELLEN, ZIE P. 129


Download ppt "START JE BEDRIJF HOOFDSTUK 7 ONZE KOSTEN & BATEN."

Verwante presentaties


Ads door Google