De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Business Intelligence

Verwante presentaties


Presentatie over: "Business Intelligence"— Transcript van de presentatie:

1 Business Intelligence
Kennismanagement Business Intelligence Presentatie titel Instituut Management Opleidingen opleiding Vastgoed & makelaardij drs.ing. M.M.A.Scheepers Rotterdam, 00 januari 2007 Rotterdam, 20 december 2011

2 Inhoud: Inleiding Business Intelligence (BI)
Kennismanagement ↔ Business Intelligence Business Intelligence (BI) Nut en noodzaak van BI Instrumenten voor BI BI-cyclus: verzamelen → analyseren → toepassen Instrumenten voor “verzamelen” Instrumenten voor “analyseren” Instrumenten voor “toepassen”

3 Even voorstellen: Maurice Scheepers:
docent bij opleiding Vastgoed & makelaardij: Vakgebied: methoden & technieken, wiskunde, statistiek, en financiële rekenkunde (data-) analist bij enkele marktonderzoeksbureau’s Studieachtergrond: Bedrijfswiskunde (Fontys Hogeschool Sittard) Kennistechnologie (Universiteit Maastricht)

4 Inleiding Over deze colleges:
Allereerst om een aantal aanwezigen gerust te stellen: het wordt geen “technisch verhaal”!! We gaan kijken naar de concepten, gedachten in de Business Intelligence Aansluiting bij de vorige colleges Kennismanagement: In de vorige colleges (bij dhr. Van der Geest) is gekeken naar de kennisuitwisseling tussen landen en steden… In deze (2) colleges gaan we kijken naar de kennisuitwisseling binnen bedrijven!

5 Literatuur: Business Intelligence
2de herziene druk Pieter den Hamer ISBN

6 Business Intelligence:
“BI is het gerichte proces, met bijbehorende voorzieningen, om gegevens te verzamelen, te analyseren en de als resultaat daarvan verkregen informatie toe te passen” Gericht proces: BI is gericht op de voor de organisatie relevante zaken Continu proces!! Acties en beslissingen op basis van de verkregen informatie vinden op allerlei niveaus in de organisatie plaats! automatisch “toepassen” (zonder menselijke tussenkomst) bijvoorbeeld procesbesturing

7 BI-cyclus Toe-passen verzamelen BI analyseren
Om het proces cyclisch te houden, is het nodig alle activiteiten te adresseren en uit te voeren!!

8 Raakvlakken met Business Intelligence
Innovatie en kennis- manage-ment Verander-manage-ment Data-manage-ment Business Intelligence Planning en control Informatiemanage-ment ICT

9 Nut en noodzaak van BI Steeds groter wordende informatiekloof: spanning tussen beschikbare tijd om relevante informatie toe te passen en de benodigde tijd om relevante informatie te verkrijgen. Markt- en omgevingstrends Uitdagingen voor de organisatie ICT (on)mogelijkheden

10 Wat valt niet onder BI? Directe, operationeel gebruik van informatie om operationele taken uit te voeren domein van operationele bedrijfsvoering met bijbehorende bedrijfsapplicaties Hoe mensen hun kennis met elkaar delen Hoe een organisatie omgaat met vitale, al-dan-niet impliciete kennis in de hoofden van mensen Domein van Kennismanagement

11 Gegevens, informatie & metadata
BI-cyclus: gegevens informatie Metadata: “data van data” Belangrijke component in de infrastructuur van BI voorzieningen! Een juist gebruik van metadata wordt in het algemeen als kritieke succesfactor voor BI beschouwd!! Gegevens, informatie & metadata

12 Instrumenten voor de inrichting en uitvoering van BI
verzamelen analyseren Toe-passen BI Datawarehouse Documentwarehouse Datamarts ETL ODS EAI / EII Cockpits / dashboards (enterprice) portal Groupware collaboration Closed loop / write back Rapportage OLAP Visualisatie Datamining Textmining

13 Instrumenten bij Verzamelen
Gegevens: verzamelen uit interne / externe bronnen, combineren, structureren, toegankelijk maken kwaliteit van gegevens controleren Datawarehouse Hart van de infrastructuur voor BI! (realtionele) database Documentwarehouse Zwak gestructureerde bronnen Datamarts gebaseerd op een (deel van) een Datawarehouse (ETL: Extract, Transform, Load) (ODS: Operational Data Store) EAI / EII Enterprise Application Integration, Enterprice Information Integration (verzameling instrumenten om allerlei systemen en applicaties aan elkaar te koppelen

14 Instrumenten bij Analyseren
Interpretatie van de gegevens om te voorzien in de vastgestelde informatiebehoefte Rapportage OLAP (On Line Analytical Processing) Visualisatie Datamining Zoeken naar patronen en verbanden in data Textmining relevante informatie uit grote hoeveelheden tekstuele gegevens destileren

15 Instrumenten bij Toepassen
Cockpits / dashboards informatie presenteren a.d.h.v. visuele hulpmiddelen (stoplichtjes, snelheidsmetertjes) (Enterprice) portal één loket voor alle relevante informatie Groupware collaboration verzameltermen voor verschillende voorzieningen ter ondersteuning van de communicatie en samenwerking Closed loop / write back Het daadwerkelijk toepassen van de analyseresultaten in bedrijfsprocessen en bijbehorende applicaties (wat weer als bron dient voor een nieuwe BI-cyclus!)

16


Download ppt "Business Intelligence"

Verwante presentaties


Ads door Google