De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bij de informatieavond van groep 1/2

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bij de informatieavond van groep 1/2"— Transcript van de presentatie:

1 Bij de informatieavond van groep 1/2
Voorstellen, wie ben je, waar sta je voor, wat vind je belangrijk (kinderen gaan zo naar de volgende groep…) hoe besteed je daar aandacht aan, hoe bevorder je dat? Marieke komt zich ook in alle groepen even voorstellen Hanneke komt vanuit de oudervereniging vertellen wat de oudervereniging doet Bij de informatieavond van groep 1/2

2 Out of the box – denken Wij vinden het mooi dat kleuters nog een geheel eigen denkpatroon hebben, nog niet in hokjes denken. Dit motiveert ons.

3 Cirkel van basisontwikkeling Basiskenmerken
Brede ontwikkeling Specifieke kennis en vaardigheden Hier ziet u de cirkel van basisontwikkeling. Alle doelen die wij nastreven zijn in deze cirkel aangegeven. - Basiskenmerken - Brede ontwikkeling Specifieke kennis en vaardigheden Zo worden de 1e stappen gezet waar de verdere groepen op doorgaan. Op alle mensen van toepassing om tot leren te komen.

4 Manipulatief 1e cirkel Uiten en vormgeven 2e cirkel Specifieke leeractiviteiten 3e cirkel

5 Ontwikkeling van taal (verdieping)
Bij iedere (verf)tekening komen woordjes of een verhaal. Eerst door de leerkracht, daarna zelf. Zo ook bij bouwwerken. We kijken bij ieder werk of we de verdieping aan kunnen brengen naar taal of rekenen.

6 Verdieping rekenen Bekers sorteren Telefoonnummers natypen Baby meten Geld (cakejes zijn ongezond, dus die zijn duurder)

7 Dagindeling Start van de dag Kring Buiten spelen Fruit Speelwerkuur
Rekenactiviteiten Fonemisch bewustzijn (letter van de week) Woordenschat arceren, vergaderen, luisteractiviteiten Buiten spelen Fruit Speelwerkuur Kiesbord (eigen keuze betekenis, betrokkenheid, bedoelingen) Taak van de week Lunch Bewegingsonderwijs Didactisch (lesprogramma) Kring (welke lessen geven we?) Rekenactiviteiten Taal Woordenschat Fonemisch bewustzijn Arceer, vergaderen, luisteroefeningen Speelwerkuur (hoe gaat dat?) Kiesbord Taak van de week, om kinderen te laten ervaren dat er ook soms dingen moeten, en om te leren plannen, wanneer ga je dit doen, hoe veel tijd heb je nog? Excellente leerlingen, er zijn materialen in de klas voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben of vragen. Geen verplichting maar uitnodiging om de kinderen anders te laten denken. Doordat kinderen een eigen keuze maken is er sprake van betekenis en betrokkenheid, en de leerkracht voegt bedoeling (doelen) toe om leerwinst te behalen. Bewegingsonderwijs: in ondergoed, gymschoenen blijven op school. 2 keer in de week, tenzij het slecht weer is, dan vaker.

8 Dit vinden wij belangrijk:
Zelfstandig werken (omgaan met uitgestelde aandacht, vraagstoel, kiesbord, verkeerslicht, Beertjes-methode, taak van de week) Kritisch kijken naar eigen werk en handelingen Verantwoordelijk maken voor de groep (vergaderen) Reflectie: zelf nadenken Verantwoordelijkheid voor eigen spullen Respect voor de ander, ieder kind is belangrijk Conflicthantering stappenplan: Stop en koel af Praat met elkaar en luister naar elkaar Zoek uit wat de behoeften zijn Bedenk oplossingen Kies het idee dat iedereen het beste vindt Maak een plan en voer het uit Groepsvergaderingen Zelf jas ophangen ( anders kwijt) Boodschap of briefje zelf afgeven aan leerkracht Eigen materiaal opruimen Taak van de week (weektaak): 1 of 2 taken die moeten gedaan worden. Leren plannen, verantwoordelijkheid nemen voor je taak.

9 Uit de schoolgids: Een leerling die BS De Meerhoef na 8 jaar onderwijs verlaat…… heeft een cognitief niveau dat passend is bij zijn/haar mogelijkheden kan oplossingsgericht denken en handelen is zich bewust van eigen kwaliteiten en ontwikkelpunten heeft een positief en reëel zelfbeeld weet zich verantwoordelijk voor eigen gemaakte keuzes toont eigenheid, authenticiteit is weerbaar, kan voor zichzelf opkomen neemt initiatief is sociaal vaardig, op basis van zelfvertrouwen is communicatief vaardig is nieuwsgierig naar de ander en het andere, gericht op diversiteit heeft positieve ervaringen opgedaan op De Meerhoef en kijkt met een goed gevoel terug op een prettige tijd. Alles wat we nu hebben verteld, heeft als resultaat dat de volgende punten zullen worden behaald. Pedagogische doeloriëntatie: pedagogische aanpak van de school: accent op “positief omgaan met elkaar” waarbij ‘het gesprek’ belangrijk is. Aandacht voor pesten: (sociale veiligheid en eigen verantwoordelijkheid),bekijk de schoolbrede afspraken mbt het 6-stappenplan dat we hanteren. Probeer het verschil aan te geven in waardenoverdracht die gericht is op gedragsregulatie (= regels , afspraken) en groei naar waardenoriëntatie gericht op identiteitsontwikkeling waarin kinderen leren verantwoordelijk te worden voor hun eigen handelen en verantwoorde keuzes leren maken, zelfsturing (midden- bovenbouwleerlingen). Voorbeelden hiervan: contractjes met kinderen, afspraken met de groep om gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen voor de gehele groep dat er geen kinderen buiten gesloten worden en niet lijdzaam toezien (meeloop -groep), de kindermedezeggenschapsraad die gestart is, de groepsvergaderingen en projecten/thema’s /onderwerpen in het kader van maatschappelijke oriëntatie en burgerschap (bijv. kinderrechten). Uiteraard alles gekoppeld aan kenmerken behorende bij de ontwikkelingspsychologische leeftijdsfase en morele ontwikkelingsfase… (zie ook document ‘pedagogisch beleidsplan’).

10 Opbrengstgericht werken, zorg
Informatie avond dinsdag 5 januari 2016 CITO en groepsplannen Rapport: 3 x per jaar in ontwikkeling 2 x per jaar uitdraai CITO Rapport: we zijn bezig om een nieuw rapport te ontwikkelen.

11 schoolbreed Interne contactpersonen (Anja Scheerens en Minou de la
Rambelje) Luizencontrole (2 à 3 ouders) Korte vraag/afspraak/communicatie Verjaardag opa/oma/mama/papa Eten en drinken + drinkbekers Spullen van thuis Biebmoeder/vader Er wordt een korte uitleg gegeven over de rol van de contactpersonen Er hangt een poster waarop de foto’s van de contactpersonen staan in school opgehangen (mededelingenbord). Anja Scheerens (leerkracht) en Minou de la Rambelje (ouder MR) Bron: schoolgids Ouders bespreken problemen in eerste instantie met de leerkracht van hun kind. We gaan er vanuit dat elke leerkracht ouders en kinderen serieus neemt en samen met hen zoekt naar de beste oplossing. Mochten ouders het gevoel krijgen dat ze niet serieus genomen worden of dat er niet goed naar hun geluisterd wordt, dan kunnen ze in gesprek met de directie. Het kan echter voorkomen dat de ouders het idee hebben dat de zaak in het overleg met de directie niet optimaal kan worden aangepakt. Er kan dan een formele klacht ingediend worden. Daarvoor hebben we De Meerhoef contactpersonen die voor ouders het eerste aanspreekpunt zijn, als zij overwegen een klacht in te dienen. Zij zijn door het bestuur benoemd, om er zorg voor te dragen dat klachten van ouders en kinderen altijd serieus genomen worden en op een passende manier worden afgehandeld. In overleg met de interne contactpersonen wordt bekeken wat er gedaan moet worden of wie er moet worden ingeschakeld om tot de best mogelijke oplossing te komen. Liefst fruit meegeven tijdens fruiteten. Let op: niet teveel eten meegeven. Eten wat niet op is gaat mee naar huis. Geen speelgoed mee van thuis.

12 Vragen


Download ppt "Bij de informatieavond van groep 1/2"

Verwante presentaties


Ads door Google