De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

op de informatieavond over de middenbouw van Het Groene Hart.

Verwante presentaties


Presentatie over: "op de informatieavond over de middenbouw van Het Groene Hart."— Transcript van de presentatie:

1 op de informatieavond over de middenbouw van Het Groene Hart.
Welkom op de informatieavond over de middenbouw van Het Groene Hart. Informatieavond Middenbouw Montessori

2 Gedeelde taak in opvoeding én onderwijs
kind school ouders Informatieavond Middenbouw Montessori

3 “Help mij het zelf te doen”
Tegenwoordig: Inspectie en cito stellen eisen. Deze vorm van toetsen is eigenlijk niet compatibel met het gedachtegoed van Maria Montessori. Het kind wordt namelijk enerzijds vrijgelaten, anderzijds wordt er wel geacht een bepaald niveau te hebben bij de toetsen. Het is aan ons de kinderen zodanig te stimuleren dat zij ook werkjes die hen minder aanspreken, toch met voldoening te maken. Het ene kind heeft meer hulp nodig bij het opstarten, de ander bij het opschrijven. Het is juist heel fijn dat de kinderen erg veel leren van elkaar. Voorbeeld doet volgen en na een compliment zie je de kinderen met meer vertrouwen het volgende werk aanvangen. Soorten lessen: Individuele lesjes (3 traps) Groepslessen Klassikale lessen Drie perioden lessen, tbv stoel dragen, lopen door de klas, luisteren, omslaan bladzijden, beleefdheidsvormen etc. Hoofd Hart Handen Informatieavond Middenbouw Montessori

4 “Vrijheid in gebondenheid”
Gevleugelde uitspraak van Maria Montessori ( ) De methode is een combinatie van vrijheid en discipline. Maria Montessori noemde het "vrijheid in gebondenheid". Het houdt eigenlijk in dat de kinderen een aanbod krijgen aan materiaal en taken (op de basisschool bijv. rekenwerk, taalwerk, spellingswerk) en van deze taken een keuze maken vanuit hun persoonlijke belangstelling. Een kind is nieuwsgierig, en vanuit zichzelf al gemotiveerd om te leren. Diens ontwikkeling is een proces waarbij het kind zelf de belangrijkste bijdrage levert. Bij welk onderwerp de leergierigheid zit verschilt per kind en verandert . Dit houdt in dat een kind kortere of langere tijd ontvankelijk is voor bepaalde onderwerpen. Er wordt dus in de klas niet met zijn allen geluisterd naar de leerkracht die vertelt maar de kinderen werken alleen of in een groep aan eigen activiteiten onder toezicht van de leerkracht. Er zijn dan ook geen lesboeken die de hele klas tegelijkertijd gebruikt of regelmatige dagelijkse roosters en de kinderen hebben ieder een eigen niveau in de verschillende vakken. Bij de gegeven vrijheid horen dan wel bepaalde afspraken, zoals bijvoorbeeld hoe je met het materiaal omgaat. Als een kind niet goed (genoeg) met die vrijheid omgaat wordt hij wel bijgestuurd en gestimuleerd door de leerkracht. De leerkracht blijft wel zoveel mogelijk op de achtergrond want de bedoeling is wel dat een leerkracht in dit type onderwijs zo min mogelijk ingrijpt. Dit heeft, als het goed is, een positief effect op het verantwoordelijksheidsgevoel van het kind. Discipline groeit dan van binnenuit in plaats (of naast) van buitenaf. Een bekende uitspraak van Maria Montessori is "Help mij het zelf te doen" en dat vat eigenlijk de kern van de methode ook goed samen. Men helpt het kind de goede keuzes op een verantwoordelijke manier te maken. De kern van het Montessori onderwijs ligt in respect en verantwoordelijkheid. De kinderen leven op school in een soort van mini maatschappij waarbij ze samen leven en samen leren binnenin een bepaalde leeftijdsgroep. De leeftijdsgroepen zijn dan ook anders ingedeeld dan bij klassiek onderwijs. Het idee hierachter is dat ze elkaar dan kunnen helpen en geholpen worden. De kinderen hebben elkaar nodig. Als een kind uit groep 3 bijvoorbeeld moeite heeft met lezen, dan leest hij samen met een kind uit groep 5. Er worden ook vaak taken samen gemaakt, bijvoorbeeld door een 6e en een 8ste groeper. Informatieavond Middenbouw Montessori

5 Informatieavond Middenbouw Montessori
Schoolgedragsregels Ik accepteer en respecteer iedereen zoals hij/zij is. Ik gebruik nette woorden en ben aardig voor een ander. Ik ben eerlijk. Ik ga zuinig en respectvol om met mijn en andermans spullen. Ik ruim de spullen netjes op. Ik loop rustig op de gang. Ik raak anderen niet aan als hij/zij dat niet wil. Ik stop met… als dat aan me gevraagd wordt. Ik los problemen op met praten. Ik waarschuw de leerkracht als dat nodig is. Gedragsprotocol: goede punten voor een drie perioden lesje Hyperlink liefbeestje Informatieavond Middenbouw Montessori

6 Informatieavond Middenbouw Montessori
Een dagje in de klas 8.30 iedereen in de klas, start duo lezen 8.45 Zelfstandig werken en groepslesjes 10.00 eten en drinken 10.15 kleine pauze 10.30 Zelfstandig werken en groepslesjes 12.00 grote pauze 12.30 lunch 13.00 Zelfstandig werken en groepslesjes 14.45 in de rij naar huis en buiten een hand geven Graag briefjes met mededelingen. Ronde lopen Groepslessen; schrijven, Da Vinci, HV, tekenen etc. Informatieavond Middenbouw Montessori

7 Informatieavond Middenbouw Montessori
Een dagje Montessori Taal Veilig leren lezen Spelling in beeld Taalkaarten Leesdoosjes Oranje taalset Gekleurde taalset Veilig leren lezen: gedifferentieerde methode. Zon, maan raket, ster Hoofd hart handen: Taaldoosjes zie verwerking groep 4. groep 5 andere verwerking. (sorteer opnieuw, welke bij romp, ledematen hoofd?) Doel taaldoosjes o.a. : spelling, woordenschat, samenwerken, creatief schrijven Zelf nakijken> verantwoordelijkheid geven, zelfvertrouwen groeit Gekleurde taalset: Eerst proeven en opdrachten Lesje Verwerkingen Vierde trap Informatieavond Middenbouw Montessori

8 Informatieavond Middenbouw Montessori
Een dagje Montessori Begrijpend Lezen - Humpie Dumpie eind groep 3 - Nieuwsbegrip groep 4 en 5 Thuis oefenen! Informatieavond Middenbouw Montessori

9 Informatieavond Middenbouw Montessori
Een dagje Montessori Rekenen Materiaal in combinatie met rekenrijk Rekenrijk: de diepte in. Overzicht om te kijken wat de kinderen zouden moeten beheersen op welk moment. We kunnen dus goed in de gaten houden, wanneer sprake is van serieuze stagnatie. materiaal: verschillende verwerkingen en niveaus met één bepaald materiaal, bijvoorbeeld 100 bord. Niet alle kinderen krijgen evenveel aangeboden in de middenbouw, bijv. breuken. Informatieavond Middenbouw Montessori

10 Informatieavond Middenbouw Montessori
Een dagje Montessori Da Vinci 3 jaren cyclus. Dit jaar: Periode 1: Ontstaan van het heelal Periode 2: Het zonnestelsel Periode 3: Aarde en heelal Periode 4: Mens en heelal Informatieavond Middenbouw Montessori

11 Informatieavond Middenbouw Montessori
Een dagje Montessori Schrijven - groep 3 letters en aan elkaar - groep 4 Hoofdletters - groep 5 schriftverbetering Topografie Creatieve vorming Groep 3, gelijk met de aangeleerde letters van vll Informatieavond Middenbouw Montessori

12 Informatieavond Middenbouw Montessori
Een dagje Montessori Gym, op maandagochtend Gymschoenen, gymkleding Douchen of wassen met een washandje, tenzij anders met de leerkracht is overeengekomen Deo-roller in overleg met leerkracht Informatieavond Middenbouw Montessori

13 Informatieavond Middenbouw Montessori
Boekbesprekingen - Verplicht in groep 5 Boek op leesniveau Powerpoint mag Zoveel mogelijk vertellen en niet voorlezen Er komt een wijzer voor leerlingen en ouders Informatieavond Middenbouw Montessori

14 Informatieavond Middenbouw Montessori
Belangrijk voor: Groep 3 Groep 4 Sommen tot 20 automatiseren Vlot korte zinnetjes lezen Schrijven van de letters Woordenschat Inzet juf Lily Tafels t/m 10 Sommen tot 100 Leestempo verhogen Groep 5 Sommen boven 100 Boekbespreking Informatieavond Middenbouw Montessori

15 Informatieavond Middenbouw Montessori
Hulp en tips voor thuis Zelfstandigheid; geef het kind de verantwoordelijkheid die het aankan. Lezen; leeskilometers maken. Nieuwsbegrip; groep 4 wenselijk, groep 5 huiswerk! Hulp bij activiteiten. Tips om het lezen leuk te houden: Voorgelezen worden en meelezen (expres een foutje af en toe) Om de beurt een stukje Eerst voorlezen en daarna hetzelfde stukje nog een keer Voorlezen aan jonger gezinslid Activiteiten: Technieklessen, handvaardigheid, … Informatieavond Middenbouw Montessori

16 Bedankt voor uw aandacht, Gea, Tessa, Jolien, Leonie, Lily.
Heeft u nog vragen? Bedankt voor uw aandacht, Gea, Tessa, Jolien, Leonie, Lily. Informatieavond Middenbouw Montessori


Download ppt "op de informatieavond over de middenbouw van Het Groene Hart."

Verwante presentaties


Ads door Google