De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DE BERGREDE (3) WELKOM. Psalm 36: 3/2  Bij U, HEER, is de levensbron,  uw licht doet, klaarder dan de zon,  ons ‘t ware licht aanschouwen.  Bestendig.

Verwante presentaties


Presentatie over: "DE BERGREDE (3) WELKOM. Psalm 36: 3/2  Bij U, HEER, is de levensbron,  uw licht doet, klaarder dan de zon,  ons ‘t ware licht aanschouwen.  Bestendig."— Transcript van de presentatie:

1 DE BERGREDE (3) WELKOM

2 Psalm 36: 3/2  Bij U, HEER, is de levensbron,  uw licht doet, klaarder dan de zon,  ons ‘t ware licht aanschouwen.  Bestendig uw gerechtigheid,  uw gunst en goedertierenheid  voor wie op U vertrouwen.  Groot is uw goedheid, trouwe God!  Ja, mensenkindren vluchten tot  de schaduw van uw vleuglen.  Wie bij U woont, HEER, heeft het goed.  U laaft hem met uw overvloed:  een stroom van louter vreugden.

3 DE BERGREDE GEBED

4 DE BERGREDE Lezen: Matteüs 5:11-16 + 17-20 Matteüs 7:13-20 Vragen naar aanleiding vorige keer

5 DE BERGREDE Overzicht (p. 7)

6 DE BERGREDE Vraag die vorige keer gesteld werd: Hoe weet u dit allemaal? Tsja… Wat denkt u – hoe ik dit allemaal weet? – reacties

7 DE BERGREDE Hoe weet u dit allemaal? 1. Deels geleerd van anderen + vooral oog hebben voor opbouw van teksten 2. Lezen, lezen en nog eens lezen + en erover nadenken En dan geen korte stukjes – maar hele delen, brieven En dan telkens oog hebben voor de verbanden met andere delen van de Bijbel (Deuteronomium, Psalmen en Jesaja)

8 DE BERGREDE Hoe weet u dit allemaal? 1. Geleerd van anderen 2. Lezen, lezen en nog eens lezen 3. “Experimenteren met teksten” (= vorm van overdenken) Door: Sommige woorden te vervangen door tegenovergestelden vergelijkbare woorden 4. Eerst letterlijk, dan de beelden

9 DE BERGREDE Voorbeeld (Efeziërs 4:3): Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft. Nu ga ik één woord vervangen “vrede” door “onvrede” Span u in om door de samenbindende kracht van de onvrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft. Span u in om door de ontbindende kracht van de onvrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft.

10 DE BERGREDE Voorbeeld (Efeziërs 4:3): Span u in om door de samenbindende kracht van de onvrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft. Span u in om door de ontbindende kracht van de onvrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft. Span u in om door de ontbindende kracht van de onvrede de verdeeldheid te bewaren. De ontbindende kracht van de onvrede veroorzaakt verdeeldheid.

11 DE BERGREDE  Opdracht 4.6.1  5:3 > Psalm 1: 1; Psalm 119: 1; Jesaja 25: 8  5:4 > Psalm 32: 1, 2; Psalm 51: 6, 10; Jesaja 57:18; Jesaja 61: 1-3  5:5 > Psalm 37: 9, 11; Jesaja 57: 15  5:6 > Psalm 42: 1-3; Psalm 63: 1-2; Jesaja 55: 1-2  5:7 > Psalm 103: 8; Jesaja 57: 18  5:8 > Psalm 51: 12  5:9 > Psalm 34: 14-15  5:10 >

12 DE BERGREDE  De profeten (1) – blz. 17  De wet en de profeten – blz. 18  DE HEER leert ons anders denken(!)  Opdracht 6.2.1.  Opdracht 6.2.2 + 6.2.3 in tweetallen

13 Psalm 37: 2  Blijf aan de HEER uw wegen toevertrouwen,  verheug u in uw God, bewoon het land,  wees Hem getrouw, Hij zal uw toekomst bouwen.  Doe steeds wat goed is, want zijn trouw houdt stand!  Al wat uw hart begeert, zult u aanschouwen,  Hij zorgt voor u en leidt u door zijn hand.

14 Psalm 37: 5  Wie met zachtmoedigheid verdrukking dragen,  zien uit naar vrede en beërven ‘t land.  Het plan der goddelozen zal niet slagen,  hoe ook die vijand haat en knarsetandt.  God lacht om hen: Hij ziet zijn dag reeds dagen,  die dag van oordeel als zijn toorn ontbrandt.


Download ppt "DE BERGREDE (3) WELKOM. Psalm 36: 3/2  Bij U, HEER, is de levensbron,  uw licht doet, klaarder dan de zon,  ons ‘t ware licht aanschouwen.  Bestendig."

Verwante presentaties


Ads door Google