De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DE BERGREDE (3) WELKOM.

Verwante presentaties


Presentatie over: "DE BERGREDE (3) WELKOM."— Transcript van de presentatie:

1 DE BERGREDE (3) WELKOM

2 Psalm 36: 3/2 Bij U, HEER, is de levensbron,
uw licht doet, klaarder dan de zon, ons ‘t ware licht aanschouwen. Bestendig uw gerechtigheid, uw gunst en goedertierenheid voor wie op U vertrouwen. Groot is uw goedheid, trouwe God! Ja, mensenkindren vluchten tot de schaduw van uw vleuglen. Wie bij U woont, HEER, heeft het goed. U laaft hem met uw overvloed: een stroom van louter vreugden.

3 DE BERGREDE GEBED

4 Vragen naar aanleiding vorige keer
DE BERGREDE Lezen: Matteüs 5: Matteüs 7:13-20 Vragen naar aanleiding vorige keer

5 DE BERGREDE Overzicht (p. 7)

6 DE BERGREDE Vraag die vorige keer gesteld werd:
Hoe weet u dit allemaal? Tsja… Wat denkt u – hoe ik dit allemaal weet? – reacties

7 DE BERGREDE Hoe weet u dit allemaal?
1. Deels geleerd van anderen + vooral oog hebben voor opbouw van teksten 2. Lezen, lezen en nog eens lezen + en erover nadenken En dan geen korte stukjes – maar hele delen, brieven En dan telkens oog hebben voor de verbanden met andere delen van de Bijbel (Deuteronomium, Psalmen en Jesaja)

8 DE BERGREDE Hoe weet u dit allemaal? 1. Geleerd van anderen
2. Lezen, lezen en nog eens lezen 3. “Experimenteren met teksten” (= vorm van overdenken) Door: Sommige woorden te vervangen door tegenovergestelden vergelijkbare woorden 4. Eerst letterlijk, dan de beelden

9 DE BERGREDE Voorbeeld (Efeziërs 4:3):
Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft. Nu ga ik één woord vervangen “vrede” door “onvrede” Span u in om door de samenbindende kracht van de onvrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft. Span u in om door de ontbindende kracht van de onvrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft.

10 DE BERGREDE Voorbeeld (Efeziërs 4:3):
Span u in om door de samenbindende kracht van de onvrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft. Span u in om door de ontbindende kracht van de onvrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft. Span u in om door de ontbindende kracht van de onvrede de verdeeldheid te bewaren. De ontbindende kracht van de onvrede veroorzaakt verdeeldheid.

11 DE BERGREDE Opdracht 4.6.1 5:3 > Psalm 1: 1; Psalm 119: 1; Jesaja 25: 8 5:4 > Psalm 32: 1, 2; Psalm 51: 6, 10; Jesaja 57:18; Jesaja 61: 1-3 5:5 > Psalm 37: 9, 11; Jesaja 57: 15 5:6 > Psalm 42: 1-3; Psalm 63: 1-2; Jesaja 55: 1-2 5:7 > Psalm 103: 8; Jesaja 57: 18 5:8 > Psalm 51: 12 5:9 > Psalm 34: 14-15 5:10 >

12 DE BERGREDE De profeten (1) – blz. 17 De wet en de profeten – blz. 18
DE HEER leert ons anders denken(!) Opdracht Opdracht in tweetallen

13 Psalm 37: 2 Blijf aan de HEER uw wegen toevertrouwen,
verheug u in uw God, bewoon het land, wees Hem getrouw, Hij zal uw toekomst bouwen. Doe steeds wat goed is, want zijn trouw houdt stand! Al wat uw hart begeert, zult u aanschouwen, Hij zorgt voor u en leidt u door zijn hand.

14 Psalm 37: 5 Wie met zachtmoedigheid verdrukking dragen,
zien uit naar vrede en beërven ‘t land. Het plan der goddelozen zal niet slagen, hoe ook die vijand haat en knarsetandt. God lacht om hen: Hij ziet zijn dag reeds dagen, die dag van oordeel als zijn toorn ontbrandt.


Download ppt "DE BERGREDE (3) WELKOM."

Verwante presentaties


Ads door Google