De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

College 3: persoonlijkheid en waarden & idealen. Vandaag  Hoofdstuk 5 en 6  Video.

Verwante presentaties


Presentatie over: "College 3: persoonlijkheid en waarden & idealen. Vandaag  Hoofdstuk 5 en 6  Video."— Transcript van de presentatie:

1 College 3: persoonlijkheid en waarden & idealen

2 Vandaag  Hoofdstuk 5 en 6  Video

3 H5Een eigen persoonlijkheid 3 typeringen van temperament:  Houdt van vertrouwde situaties en houdt niet van nieuwe prikkels  Snel aanpassen aan nieuwe situaties en nieuwe prikkels zijn prettig.  Tijd nemen voor aanpassen en daar open voor staan.

4 Eysenck P-E-N Persoonlijkheid bestaat uit 3 factoren  Psychoticisme (en agressie) of geen psychoticisme; gevoelig voor psychische stoornissen  Extraversie of introversie;met anderen vs. alleen  Neuroticisme (labiel) of emotioneel stabiel

5 Big five - persoonlijkheid Vijffactormodel 1. Open (ideeenrijk-ideeenarm) intelligentie 2. Conscientieusheid (zorgvuldig- onzorgvuldig) endurance 3. Extraversie (extraversie-introversie) aanleg 4. Aardigheid (aangenaam-onaangenaam) zwart wit 5. Neuroticisme (labiel- stabiel) aanleg

6 Ontwikkeling van de persoonlijkheid  Wel subjectieve veranderingen  Weinig objectieve veranderingen  Welke veranderingen heb je zelf gehad.. Stabiele persoonlijkheid: Ego regelt afstand van jezelf.. 1. Regulerend Ego;beheersbaar maken emoties 2. Positief zelfbeeld (en Ik-ideaal) 3. Identiteitsgevoel

7 Super ego id ego  http://www.youtube.com/watch?v=NCXynjpF aKU

8 Copingstijlen Coping De manier waarop mensen met problemen omgaan. Bij adolescenten zijn copingmechanismen contextgevoelig. Verschillende copingstijlen:  actief aanpakken  sociale steun zoeken  vermijden en afwachten  afleiding zoeken  Vb. Kind kijkt enge tv..

9 Zelfverdedigingsstrategieën 6 zelfverdedigingsstrategieën/afweermechanismen in de puberteit beschreven door Sigmund & Anna Freud 1. Terugtrekken in emotioneel isolement en passiviteit; cynisme, onverschilligheid 2. Reactieformatie; tegenovergestelde reactie 3. Vluchten uit de werkelijkheid; ziek worden, fantasie 4. Rationaliseren; zonder emotie 5. Projectie; eigen gevoel toeschrijven aan ander 6. Overdracht; verplaatsing

10 Persoonlijkheidstypen; Ego  Overcontroleurs; kwetsbaar/prestatiegericht  Krampachtige beheersing ego  Ondercontroleurs; impulsief/antisociaal  Weinig beheersing ego  Veerkrachtigen; sociaal/autonoom  Ideaal??

11 Zelfbeeld ik ideaal  Zelfkennis;zelfreflectie;abstract;  Spiegelen aan leeftijdsgenoten  Ik ideaal wie wat wil je zijn…  Zelfwaardering eigenwaarde  Begrip dat jouw handelen er toe doet..  Zelfvertrouwen;  Zelfwaardering;specifiek,persoon; algemeen  Who am i!!!

12 Identiteitsvorming 4 statussen van identiteitsvorming bij adolescenten volgens Erikson en Marcia,  Commitment achievement (crisis en toewijding keuze)  Foreclosure (voorafbepaald pad, geen keuze)  (verlengde) moratorium (crisis en exploratie voor keuze en toewijding)  Diffusie (geen exploratie & geen commitment)

13 Internet; identiteitsvorming  Maakt experimenteren makkelijk  Digitale persoonlijkheid  Online games; strategie en samenwerking

14 H6 Waarden en idealen Stadia van ego-ontwikkeling van Jane Loevinger  Pre-sociaal, symbiotisch (0-6jr)  Impuls gedreven (6-9jr)  Opportunistisch - zelfbeschermend (10-13jr)  Conformistisch - erbij horen (13-17jr)  Zelfbewust - individueel - autonoom - eigen identiteit

15 Waarden en idealen 1. Zelfontplooiing 2. Luxe 3. Traditie 4. Zelfbepaling 5. Carriere 6. Gelijkheid

16 Ik-gevoel; Generation ME  Eigen identiteit is vanzelfsprekend  Technologie speelt hierop in EN versterkt het gevoel; IPod, IPhone, MySpace  Concurrentie-maatschappij  Klopt dit??

17 Vrije tijdsbesteding Verschil met vroeger:  Vooral bepaald door eigen idealen  Minder vrije uren door school  Gevarieerder aanbod; versnippering  Minder lezen  Computer  Minder radio, meer eigen muziek

18 Eigen standpunt Vooral door actief te zijn in:  Politiek  Vrijwilligerswerk  Religie Politiek is niet populair bij jongeren. Ongeveer 50% gaat stemmen. Wie stemt er…wie protesteert er

19 Video https://videotheek.surfnet.nl/asset-view/18729/ Welke theorieën worden er besproken? Wat wordt er gezegd over de puberteit?

20 Kunst en puberteit  Kunstenaars zijn vaak geïnspireerd door deze roerige periode http://www.youtube.com/watch?v=XLWPg3SCY H4 http://www.youtube.com/watch?v=zYxkezUr8MQ http://www.youtube.com/watch?v=kIuRG31DhWw

21 Gustav Klimt

22 Edvard Munch

23 Volgende keer  Hoorcollege 4: Lezen en bespreken Artikel ‘Blik van de yeti’  Werkcollege 3: Maak een gedicht/songtekst/tekening over de puberteit.


Download ppt "College 3: persoonlijkheid en waarden & idealen. Vandaag  Hoofdstuk 5 en 6  Video."

Verwante presentaties


Ads door Google