De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ontwikkeling in adolescentie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ontwikkeling in adolescentie"— Transcript van de presentatie:

1 Ontwikkeling in adolescentie
College 3: persoonlijkheid en waarden & idealen Ontwikkeling in adolescentie

2 Vandaag Hoofdstuk 5 en 6 Video

3 H5 Een eigen persoonlijkheid
3 typeringen van temperament: Houdt van vertrouwde situaties en houdt niet van nieuwe prikkels Snel aanpassen aan nieuwe situaties en nieuwe prikkels zijn prettig. Tijd nemen voor aanpassen en daar open voor staan.

4 Eysenck P-E-N Persoonlijkheid bestaat uit 3 factoren
Psychoticisme (en agressie) of geen psychoticisme; gevoelig voor psychische stoornissen Extraversie of introversie;met anderen vs. alleen Neuroticisme (labiel) of emotioneel stabiel

5 Big five - persoonlijkheid
Vijffactormodel Open (ideeenrijk-ideeenarm) intelligentie Conscientieusheid (zorgvuldig- onzorgvuldig) endurance Extraversie (extraversie-introversie) aanleg Aardigheid (aangenaam-onaangenaam) zwart wit Neuroticisme (labiel- stabiel) aanleg Bij de persoonlijkheidstheorie wordt naar de dimensie labiel-stabiel en introvert-extrovert nog 3 andere dimensies toegevoegd. Zelf in te vullen: zijn vragen over concreet gedrag: Ik mopper over dingen / Ik werk volgens een tijdschema. Het blijkt dat mensen onbewust dit soort beschrijvingen in de 5 genoemde groepen in delen. Staan niet voor concrete eigenschappen, abstracte termen, waar je specifieke eigenschappen onder kunt brengen. De uitersten hebben een negatieve kleuring.

6 Ontwikkeling van de persoonlijkheid
Wel subjectieve veranderingen Weinig objectieve veranderingen Welke veranderingen heb je zelf gehad.. Stabiele persoonlijkheid: Ego regelt afstand van jezelf.. Regulerend Ego;beheersbaar maken emoties Positief zelfbeeld (en Ik-ideaal) Identiteitsgevoel

7 Super ego id ego aKU

8 Copingstijlen Coping De manier waarop mensen met problemen omgaan.
Bij adolescenten zijn copingmechanismen contextgevoelig. Verschillende copingstijlen: actief aanpakken sociale steun zoeken vermijden en afwachten afleiding zoeken Vb. Kind kijkt enge tv..

9 Zelfverdedigingsstrategieën
6 zelfverdedigingsstrategieën/afweermechanismen in de puberteit beschreven door Sigmund & Anna Freud Terugtrekken in emotioneel isolement en passiviteit; cynisme, onverschilligheid Reactieformatie; tegenovergestelde reactie Vluchten uit de werkelijkheid; ziek worden, fantasie Rationaliseren; zonder emotie Projectie; eigen gevoel toeschrijven aan ander Overdracht; verplaatsing

10 Persoonlijkheidstypen; Ego
Overcontroleurs; kwetsbaar/prestatiegericht Krampachtige beheersing ego Ondercontroleurs; impulsief/antisociaal Weinig beheersing ego Veerkrachtigen; sociaal/autonoom Ideaal??

11 Zelfbeeld ik ideaal Zelfkennis;zelfreflectie;abstract;
Spiegelen aan leeftijdsgenoten Ik ideaal wie wat wil je zijn… Zelfwaardering eigenwaarde Begrip dat jouw handelen er toe doet.. Zelfvertrouwen; Zelfwaardering;specifiek,persoon; algemeen Who am i!!!

12 Identiteitsvorming 4 statussen van identiteitsvorming bij adolescenten volgens Erikson en Marcia, Commitment achievement (crisis en toewijding keuze) Foreclosure (voorafbepaald pad, geen keuze) (verlengde) moratorium (crisis en exploratie voor keuze en toewijding) Diffusie (geen exploratie & geen commitment)

13 Internet; identiteitsvorming
Maakt experimenteren makkelijk Digitale persoonlijkheid Online games; strategie en samenwerking

14 H6 Waarden en idealen Stadia van ego-ontwikkeling van Jane Loevinger
Pre-sociaal, symbiotisch (0-6jr) Impuls gedreven (6-9jr) Opportunistisch - zelfbeschermend (10-13jr) Conformistisch - erbij horen (13-17jr) Zelfbewust - individueel - autonoom - eigen identiteit

15 Waarden en idealen Zelfontplooiing Luxe Traditie Zelfbepaling Carriere
Gelijkheid

16 Ik-gevoel; Generation ME
Eigen identiteit is vanzelfsprekend Technologie speelt hierop in EN versterkt het gevoel; IPod, IPhone, MySpace Concurrentie-maatschappij Klopt dit??

17 Vrije tijdsbesteding Verschil met vroeger:
Vooral bepaald door eigen idealen Minder vrije uren door school Gevarieerder aanbod; versnippering Minder lezen Computer Minder radio, meer eigen muziek

18 Eigen standpunt Vooral door actief te zijn in: Politiek
Vrijwilligerswerk Religie Politiek is niet populair bij jongeren. Ongeveer 50% gaat stemmen. Wie stemt er…wie protesteert er

19 Video https://videotheek.surfnet.nl/asset-view/18729/ Welke theorieën worden er besproken? Wat wordt er gezegd over de puberteit?

20 Kunst en puberteit http://www.youtube.com/watch?v=XLWPg3SCY H4
Kunstenaars zijn vaak geïnspireerd door deze roerige periode H4

21 Gustav Klimt

22 Edvard Munch

23 Volgende keer Hoorcollege 4: Lezen en bespreken Artikel ‘Blik van de yeti’ Werkcollege 3: Maak een gedicht/songtekst/tekening over de puberteit.


Download ppt "Ontwikkeling in adolescentie"

Verwante presentaties


Ads door Google