De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Optocht 2016 Geej dut toch ok mej? Carnavalsoptocht in ut Tuuteriek dinsdaag 9 Februari um14.11 oor van oêt de voetbalkantine Interesse?? Vul ut opgaveformulier.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Optocht 2016 Geej dut toch ok mej? Carnavalsoptocht in ut Tuuteriek dinsdaag 9 Februari um14.11 oor van oêt de voetbalkantine Interesse?? Vul ut opgaveformulier."— Transcript van de presentatie:

1 Optocht 2016 Geej dut toch ok mej? Carnavalsoptocht in ut Tuuteriek dinsdaag 9 Februari um14.11 oor van oêt de voetbalkantine Interesse?? Vul ut opgaveformulier in wat hoês an hoês wuurt bezurgd, of got noa www.tuutekop.nl of www.jchegelsom.nl of www.facebook.com/optochthegelsom c.v. d’n tuutekop & jeugdcarnaval Hegelsom presenteren:

2 Optocht 2015 Geej dut toch ok mej? Carnavalsoptocht in ut Tuuteriek dinsdaag 17 Februari um14.11 oor van oêt de voetbalkantine Interesse?? Vul ut opgaveformulier in wat hoês an hoês wuurt bezurgd, of got noa www.tuutekop.nl of www.jchegelsom.nl of www.facebook.com/optochthegelsom c.v. d’n tuutekop & jeugdcarnaval Hegelsom presenteren:

3 Optocht 2015 Geej dut toch ok mej? Carnavalsoptocht in ut Tuuteriek dinsdaag 17 Februari um14.11 oor van oêt de voetbalkantine c.v. d’n tuutekop & jeugdcarnaval Hegelsom presenteren: Interesse?? Vul ut opgaveformulier in wat hoês an hoês wuurt bezurgd, of got noa www.tuutekop.nl of www.jchegelsom.nl of www.facebook.com/optochthegelsom

4 Optocht 2015 Geej dut toch ok mej? Carnavalsoptocht in ut Tuuteriek dinsdaag 17 Februari um14.11 oor van oêt de voetbalkantine c.v. d’n tuutekop & jeugdcarnaval Hegelsom presenteren: Interesse?? Vul ut opgaveformulier in wat hoês an hoês wuurt bezurgd, of got noa www.tuutekop.nl of www.jchegelsom.nl of www.facebook.com/optochthegelsom

5

6

7 Na enkele dagen stevig carnaval gevierd te hebben, zal het ook dit jaar weer op carnavalsdinsdag 4 Maart 2013 tijd zijn voor de grote bonte optocht van “het Tuuteriek” Heb je al goede ideeën? Of ben je wellicht al aan het bouwen? Geef je dan voor vrijdag 28 Februari a.s op door het inschrijfformulier in te vullen wat huis aan huis is bezorgd. Opgavenformulier kwijt?? Ga naar www.tuutekop.nl of www.jchegelsom.nl Of naar facebook: jeugdcarnaval Hegelsom Alle niet deelnemers zijn uitgenodigd om vanaf 14.11uur de optocht van het Tuuteriek te bewonderen langs de route. Na afloop zal de prijsuitreiking plaats vinden in “d’n Tuutetempel” Geej dut toch ok mej, of komt toch ok kieke? Optocht 2014

8 Inschrijfformulier Carnavalsoptocht Hegelsom 4 maart 2014 Naam contactpersoon: _____________________________________________ Adres: _____________________________________________ Telefoonnummer: _____________________________________________ E mailadres: _____________________________________________ Onderwerp : ______________________________________ Groepsnaam : ______________________________________ Open klasse / Jeugd klasse* Aantal personen: ……………….t/m 15 jaar ……………16 jaar of ouder. Wagen / Groep / Loslopende gek Muziek? Ja / Nee* Lengte van de groep/wagen 10/20/30 meter Evt. extra wensen: _________________________________________ Doorhalen wat niet van toepassing is. Ondergetekende verklaart hiermede dat het in de optocht gebruikte voertuig, indien wettelijk daartoe verplicht, voorzien is van een geldige A.P.K. keuring en minimaal W.A. verzekerd is en dat voor veiligheidsbegeleiding aan weerszijden zal worden gezorgd. Tevens dient een grote wagen voorzien te zijn van een gekeurde 6 kg ABC brandblusser. Naam : _________________________ Handtekening : __________________________ Ondergetekende verklaart hiermede dat het in de optocht gebruikte voertuig, indien wettelijk daartoe verplicht, voorzien is van een geldige A.P.K. keuring en minimaal W.A. verzekerd is en dat voor veiligheidsbegeleiding aan weerszijden zal worden gezorgd. Tevens dient een grote wagen voorzien te zijn van een gekeurde 6 kg ABC brandblusser. Naam : _________________________ Handtekening : __________________________ Uiterste datum van opgave: vrijdag 28 februari 2014. Inleveren formulier bakhuuske 18a, of opsturen naar optocht@jchegelsom.nl.optocht@jchegelsom.nl Voor het reglement en/of opgave formulier van de optocht kijk op internet: www.tuutekop.nl en www.jchegelsom.nl enwww.tuutekop.nlwww.jchegelsom.nl Kijk ook op facebook: jeugdcarnaval Hegelsom De Carnavalsoptocht van Hegelsom wordt georganiseerd door: C.V. d’n Tuutekop en Stichting Jeugdcarnaval Hegelsom

9 Reglement Carnavalsoptocht Hegelsom (versie 25-12-2010) Indeling Optocht. De optocht wordt ingedeeld in twee klassen: Klasse 1: Jeugd, Klasse 2: Open Deze klassen zijn verder onderverdeeld in drie onderdelen: loslopende gek, groepen, wagens Nadere omschrijving van de indeling: Klasse 1: Jeugd - loslopende gek: eenling, duo of trio met leeftijd tot en met 15 jaar. - groepen: aantal kinderen (leeftijd t/m 15 jaar) tijdens de optocht moet groter zijn dan het aantal volwassenen en de attributen moeten herkenbaar door de jeugd gemaakt zijn. Een groep bestaat uit minimaal 4 personen. - wagens: alles wat wielen heeft en herkenbaar door jeugd gebouwd en handmatig of door een klein voertuig wordt voortbewogen. Klasse 2: Open - loslopende gek: eenling, duo of trio met een leeftijd van 16 jaar of ouder. - groepen: groepen en kleine wagens die zelf voortbewogen of getrokken worden. De groep bestaat uit minimaal 4 personen. - wagens: Grote wagens welke al dan niet voortgetrokken worden door een voertuig. Bij deze grote wagens (b.v. tracktor met wagen of truck met oplegger) dient de inschrijver te zorgen voor de juiste verzekering en veiligheidsbegeleiding te voet. Minimaal 2 personen aan weerszijden van de wagen. De maten van de wagen dienen zodanig te zijn dat de route zonder problemen gereden kan worden. -Algemeen: Let op voorwaarden voor deelname van grote wagens. Opstelling optocht. Elke deelnemende loslopende gek, groep of wagen dient op de dag van de optocht tussen 11.00 en 12.00 uur zijn startnummer op te halen in de kantine van V.V. Hegelsom en dit duidelijk zichtbaar te dragen of te bevestigen. Het niet tijdig afhalen van het startnummer zal tot aftrekpunten bij de jurering leiden. Zonder startnummer kan niet aan de optocht worden deelgenomen. De deelnemers dienen er zelf op te letten dat men in de juiste volgorde aansluit en zich uiterlijk om 13.45 opstelt. Na de optocht dient het bordje met het startnummer weer ingeleverd te worden bij de ontbinding van de optocht. ●Onderlinge afstand tussen de groepen mag niet meer dan 20 meter bedragen. Deelnemers letten hier zelf op. Jurering optocht. De jury bestaat uit 3 personen, die elk zitting hebben voor een periode van max. 5 aaneengesloten jaren. Getracht wordt elk jaar max. één jurylid te vervangen. Getracht wordt minimaal één vrouwelijk jurylid in de jury te hebben. Voorzitter van de jury is het langst zittende jurylid tenzij binnen de jury op verzoek van de langstzittende anders wordt overeengekomen. De jury beoordeeld de volgende categorieën: Idee (m.b.t. carnaval, humor etc.) Actualiteit Verzorging Presentatie Het totaal aantal punten opgeteld is het eindtotaal waarop de einduitslag is gebaseerd. Algemeen. Deelnemers die met hun deelname andere mensen kunnen schaden of een bouwvallig voertuig hebben, kunnen door de optochtcommissie van deelname worden uitgesloten. (verantwoordelijkheid blijft in alle gevallen voor de deelnemers) Het onderwerp is vrij te kiezen. Overheersend geluid of obscene taal of beledigende teksten en uitbeeldingen worden van deelname uitgesloten. Alcohol gebruik door de deelnemers tijdens de optocht kan/zal tot aftrek van punten leiden. Omdat er veel kinderen langs de optocht staan te kijken, worden deelnemers met onzedelijke onderwerpen van deelname uitgesloten. De verantwoordelijkheid ligt bij de deelnemers en evt. uitsluiting is verder ter beoordeling aan de optochtcommissie. De optochtcommissie behoudt zich het recht voor om de onderstaande prijzen te herzien, naargelang de deelname per categorie en de categorie opgave bij de inschrijving te wijzigen waar en wanneer naar haar mening daartoe aanleiding is. ●Bestuurders en begeleiders van wagens nuttigen geen alcohol tijdens de optocht en dienen aan alle wettelijke eisen te voldoen. Grote wagens dienen een 6 kg ABC blusser aanboord te hebben.(waar vereist een WA verzekering en APK keuring) Eventuele generatoren mogen niet meer dan voor de optocht benodigde brandstof meedragen en bijvullen tijdens de rit is verboden. In alle gevallen van twijfel is de beslissing van de optochtcommissie bindend. Aantal te verdelen prijzen. Klasse 1: JeugdLoslopende gek:1 prijs Groepen:3 prijzen Wagens: 3 prijzen 1 aanmoedigingsprijs in een van de drie jeugdcategorieën. Klasse 2: OpenLoslopende gek: 2 prijzen Groepen: 3 prijzen Wagens: 3 prijzen Prijsuitreiking: De prijsuitreiking is in zaal Debije tussen 17.00 en 18.00 uur op de dag van de optoc ht.

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19


Download ppt "Optocht 2016 Geej dut toch ok mej? Carnavalsoptocht in ut Tuuteriek dinsdaag 9 Februari um14.11 oor van oêt de voetbalkantine Interesse?? Vul ut opgaveformulier."

Verwante presentaties


Ads door Google