De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie voor groepen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie voor groepen"— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie voor groepen
Avond-vierdaagse 2014 Deze presentatie is de tweede van Er zijn een paar nieuwe dingen verteld en een aantal oude zaken herhaald. Voor nieuwe groepen is het aan te raden de eerste presentatie (Januari 2014) ook te bekijken. Deze avond werd bezocht door 22 personen, die samen 14 scholen vertegenwoordigden. Vanuit het bestuur van de stichting Avondvierdaagse waren 4 personen aanwezig: Marijn Huijsmans (Verkeersregelaars), Jeanette Graman (Notuliste), Ruud Doezie (Penningmeester) en Fulbert Nijpels (Voorzitter en presentator van deze avond) Presentatie voor groepen

2 Planning van vanavond Extra info betreffende: Oude koek
Veranderingen 2014 t.o.v. 2013 Regie vanuit de organisatie Veiligheid voorop Oude koek Inschrijven, medailles etc. …. Een korte samenvatting van de te behandelen onderwerpen.

3 Verandering 1: Starttijden
Spaarndam en Heemstede: Geen veranderingen Haarlem: Dinsdag, woensdag en donderdag starten tussen en uur (alle afstanden) Vrijdag: 10 & 15 KM start tussen en vanaf Geel-wit (alle 10km wandelaars!) In Haarlem hebben we de starttijden gelijk getrokken met Heemstede en Spaarndam. Dit geeft onze vrijwilligers net dat half uurtje meer de tijd om op tijd aanwezig te zijn vanuit hun normale bezigheden. We verwachten dat het ook in de gezinnen van deelnemers een stukje meer rust geeft. Gebleken is dat de jongste deelnemers dit verder goed aankunnen. Ook verkeerstechnisch geeft het wat verlichting, daar de grootste drukte van de avondspits vaak tussen en uur is. Wij lopen daarna. De sluitingstijd van de startbureaus is ongewijzigd; uur voor Noord en Schalkwijk, uur voor West i.v.m. 15 km-wandelaars. Gezien de ervaringen van vele jaren moet het geen probleem zijn om deze eindtijd te halen.

4 Verandering 2: Inschrijfformulier
Extra bladzijde: Verzamelplaatsen en starttijden per dag Plaatsing limonadeposten Bij het groeps-inschrijfformulier treft u een derde pagina aan. Hierop dient u neer te zetten wat uw plannen zijn voor komende avondvierdaagse. Wij willen aan de hand van die plannen bekijken of er onderweg problemen ontstaan bij limonadeposten of bij de start als twee groepen bedacht hadden op dezelfde plaats te verzamelen. Ook kunnen we een beetje monitoren of de gemaakte keuze bij de groepsgrootte past. Uiteindelijk willen we komen tot een stukje regie-voering. Later in de presentatie vertellen we daar meer over. Voor dit jaar zal het zich vooral beperken tot supervisie. Een ander doel wat we graag nastreven is een stukje extra service naar de deelnemers. Zij die zich bij ons melden met vragen betreffende de plannen van de school, kunnen we zo daadwerkelijk helpen. Ook een verloren kind kan eventueel makkelijk doorgebracht worden naar de limonadepost, zodat het weer met zijn eigen groep verder kan. Ten behoeve van de gewenste plaatsing van de limonadeposten kunnen een week voor de start van de Avondvierdaagse de conceptroutes worden aangevraagd bij het secretariaat. ( Het eventueel beschikbaar maken via de website wordt overwogen maar is niet toegezegd. Voor de vrijdag in Haarlem: Er moet gerekend worden dat de 10km wandelaars er tenminste 5 kwartier over doen om hun rondje te lopen alvorens terug te zijn bij Geel-Wit. Dat is exclusief eventuele limonadepauze.

5 Regie vanuit de organisatie
Plaatsing limonadeposten Verzamelplaatsen Intocht Haarlem: Volgorde van binnenkomst Voordelen: Veiligheid, doorstroming en weten waar je aan toe bent Nadeel: Als er een groep niet mee doet…. Zoals we net al zeiden is een stukje regievoering mogelijk. Het is overigens een vraag die al vele malen aan ons is gesteld vanuit verschillende scholen, deelnemers en toeschouwers. Wij zijn eens gaan kijken waar we regie kunnen voeren, en dan zijn er een paar mogelijkheden: Plaatsing van de limonadeposten. (ter voorkoming van soms wel 6 posten bij elkaar!) Verzamelplaatsen en tijden En bij de intocht in Haarlem: de volgorde van binnenkomst. Wij kunnen aan de hand van de wensen en groepsformaten limonadeposten aanwijzen. Daarbij kunnen we ook rekening houden met de verwachtte aankomsttijd van de betreffende groep. Dat geldt natuurlijk ook voor de verzamelplaatsen nabij de startbureaus. Door met iedereen af te spreken wanneer ze aansluiten achter de bands ontstaat er vanzelf een line-up. Dat is handig voor iedereen. Jullie, de groepsleiders, weten hoe laat je jullie 5km-wandelaars bij elkaar moeten hebben. Bovendien kunnen jullie de starttijd van de 10km-wandelaars zo plannen dat er niet heel lang hoeft worden gewacht. De toeschouwers op en rond de Grote Markt weten ook wanneer “hun” school binnenkomt. Dat voorkomt weer onnodige stress in de zin van: “Is mijn kleinkind al binnen? Straks heb ik hem gemist!” Het is ook veiliger, want op deze wijze kunnen we de Van Oosten de Bruijnstraat beter indelen en leeg laten stromen. Het gaat alleen gruwelijk de mist in als een paar groepen besluiten dat ze boven de regels staan en maar gewoon hun eigen gang moeten gaan.

6 Ideale indeling limonade-posten
Bij de limonadeposten hebben we een idee over een ideaalplaatje. In dit tekeningetje ziet u dat schematisch. De rode pijl geeft de looprichting van het parkoers aan. De rode vlakken zijn groepen op hun limonadepost, met daarin hun vermoedelijke aankomsttijd. Wij zien de limonadeposten het liefst NAAST het parkoers in een zijstraatje of grasveld. De doorstroming van de overige deelnemers komt dan het minste in gedrang. Ook is dat het rustigste voor de eigen deelnemers. Er is opgemerkt dat groepen die dit wilden doen in het verleden door medewerkers van de A4D zijn tegengehouden. Wij (de A4D) zullen dit met onze medewerkers doorspreken. Idealiter loopt de eerste groep het verste door alvorens hun limonadepost te bereiken. Zij worden dan niet gehinderd door achterop komende groepen, die eerder hun post hebben. Overigens zullen de deelnemers weinig problemen hebben om een stukje van het parkoers af te gaan voor de limonade. De beloning is er voor een paar meter extra. Volgorde Plaatsing

7 Regie intocht Haarlem Opstellen op tijd Verzamel niet te vroeg
Aanvoer vanuit Pijlslaan Scholen Leidsebuurt Bij de intocht in Haarlem kunnen we op eenzelfde wijze plaatsen indelen. Door gebruik te maken van uw informatie en uw wensen plaatsen we de groepen in volgorde op de Westergracht en Van Oosten de Bruijnstraat. Uiteraard is het onmogelijk om alle groepen achter de eerste band aan te sturen. Ook onvolkomenheden kunnen plaatsvinden. Daarom zullen we de sluis op het plein voor de BAVO blijven gebruiken. De genoemde tijd is dus de vertrektijd vanaf de verzamelplaats. Zorg dat uw deelnemers tijdig aanwezig zijn. Verzamel echter niet te vroeg. Geen enkel kind of begeleider vind het prettig om lang te moeten wachten. Dat is dan ook nergens voor nodig. Wij bepalen in welke volgorde de scholen uiteindelijk binnen gaan komen, dus niemand hoeft te vechten voor een plek. Van belang is wel dat de vertrektijd ook wordt aangehouden. Niet meer wachten op meester Peter die nog moet plassen of Oma Franssen met een lekke band: Tijd is tijd. De 10km-wandelaars bereiken de Van Oosten de Bruijnstraat vanuit het zuiden (Pijlslaan). Het is aan te raden om de deelnemers ook aan te sporen om via die kant naar het startgebied toe te komen. Andere alternatieven zijn om te wandelen vanaf een parkeergarage bij de Grote Markt (dan kun je na binnenkomst lekker snel weg), of het parkeerterrein bij de nieuwe Albert Heijn. Het gebruiken van de Westergracht als “Kiss and Ride” raden we ten zeerste af. Deze weg is daar niet voor ingericht, en het levert vooral onveilige situaties op. En die willen we juist voorkomen! De scholen uit de Leidsebuurt verzamelen misschien op school. Ook zij krijgen een tijd waarop ze verwacht worden op de Westergracht om in te voegen. Zij lopen door de buurt naar de Voorzorgstraat en steken de Westergracht over bij het zebrapad richting Van Oosten de Bruijnstraat. Daarna voegen zij achter de groep in op de paralelweg van de Westergracht.

8 Veiligheid voorop Verantwoordelijkheid van …..??.....
IQ groep = X * 1 / formaat groep Groepsleiders moeten LEIDEN Ondersteun verkeersregelaars Extra aanwijzingen op routebeschrijving. Verkeersregels blijven geldig Uiteindelijk ligt de verantwoordelijkheid van de veiligheid vooral bij de groepsbegeleiders. Het is natuurlijk wel een gedeelde verantwoordelijkheid, maar de groepsbegeleiders zijn de gehele tijd bij de groep, en onze medewerkers maar gedeeltelijk. Wees erop beducht dat het denkvermogen van een groep daalt naarmate er meer groepsdeelnemers zijn. Hoe groter de groep, hoe meer er wordt verwacht dat “de ander” het wel oplost. Er wordt gewoon meer naar elkaar gekeken dan zelf initiatief te nemen. Ook zijn er mensen die niet acteren omdat het wellicht niet geaccepteerd wordt door de groep. In een voorbeschouwing met de groepsleiders is het daarom van belang daar op te wijzen. Acteren MOET. Het instellen van subgroepen, waarbij leiders de verantwoordelijkheid krijgen over een klein deel van de groep, kan een oplossing zijn. Hierdoor is het duidelijk wie er waarvoor verantwoordelijk is. Onze verkeersregelaars staan er niet voor niets. Wij verwachten van groepsleiders dat ze de aanwijzingen van verkeersregelaars opvolgen. Eigenlijk is iedereen dat wettelijk verplicht. Op de routebeschrijvingen staan soms meer aanwijzingen dan alleen Linksaf of Rechtsaf. Wij zetten die aanwijzingen erop omdat dit de veiligheid vergroot. Lees als groepsleider een paar aanwijzingen vooruit, dan weet u wat er gaat komen. De normale verkeersregels blijven geldig en worden alleen overruled door verkeersregelaars. Rood licht is Rood licht. Een overweg die zijn bel luidt moet vrijgemaakt worden. Ook als dat betekent dat de groep wordt opgesplitst.

9 Het verzamelen Hier een plaatje van een groep die verzamelt. De rode stipjes zijn deelnemers, de blauwe de leiders. Duidelijk is dat hier de leiders vooral met elkaar bezig zijn en geen aandacht hebben voor de deelnemers die op de straat rennen. Het laat zich raden dat dit bij geen enkele groep voorkomt….toch??? Helaas zien we het nog maar al te vaak gebeuren bij het startbureau of bij de limonadepost. Kinderen zijn erg speels. Zij hebben in het geheel geen benul van eventueel gevaar dat komt van andere weggebruikers (fietsers / automobilisten). Een grote groep kinderen heeft er al helemaal geen oog voor, want ook bij hen geldt: hoe groter de groep, hoe stommer de groep. In dit geval echter vooral omdat ze meer met elkaar bezig zijn dan met de omgeving. De groepsleiders moeten heel bewust de kinderen op de stoep / grasveld houden.

10 Verzamelen met toezicht
Deze groep heeft het beter voor elkaar. Van te voren hebben zijn de taken verdeeld over de groepsleiders. Drie groepsleiders hebben zich op de stoeprand opgesteld en houden in de gaten dat er geen deelnemers op- of over de straat rennen. Uiteraard geven ze daarbij het goede voorbeeld. De uitleg die gegeven wordt door de andere groepsleiders horen zij zo ook, of weten ze al. Als het gaat om de limonade post, dan wachten ze op hun beurt tot ze worden afgelost.

11 Wandelen met de groep Hier is de groep aan de wandel. We lopen richting de pijl. Veel groepsleiders klonteren samen achter in de groep, want dan kunnen ze het overzicht houden. Een paar loopt halverwege met hun eigen kinderen. Een paar deelnemers loopt over straat, en de snelle jongens rennen vooruit. Het liefst uit het zicht van de groepsleiders….. Wat ons betreft is hier sprake van te weinig leiding en toezicht.

12 Wandelen in controle Deze groep heeft de taken verdeeld. Eén leider loopt voorop (“de koploper”) en zorgt dat de deelnemers hem (of haar) niet voorbij gaan. Deze leider kan bij het naderen van een gevaarlijk punt de groep even stilzetten en verzamelen zodat er als groep kan worden overgestoken. De twee leiders in het midden houden tevens in de gaten dat er niemand de straat op rent. Daarom lopen zij zelf aan de zijkant. De leiders achterin sporen de achterblijvers aan om bij elkaar te blijven. Opgemerkt tijdens de presentatie wordt dat groepen soms door elkaar gaan lopen over de route. Dit wordt als zeer onprettig ervaren. De koploper kan dus ook als functie hebben om de scheiding tussen twee scholen in stand te houden door op bepaalde momenten iets langer stil te houden en zo de afstand te bewaren. Uiteindelijk zal spoedig blijken dat er weinig tot geen snelheidsverschil tussen de verschillende groepen zit.

13 Hoofdpijn en frustratie voor de A4D
Deze situatie bezorgt de organisatie al jaren hoofdpijn en frustratie. Het is de Westergracht, waarbij de deelnemers vanuit de Koppestokstraat aankomen. (pijl aan de linkerkant) De routebeschrijving zegt: Linksaf via de paralelweg en via het zebrapad naar de Van Oosten de Bruijnstraat. (groene route). Door het gebrek aan leiding, of door eigenwijsheid van de leiding, dat laten we in het midden, wordt vaak de rode lijn gevolgd; Schuin over de spoorbaan en langs de rechterzijde naar de finish. Tegen deze vorm van eigenwijsheid valt niet op te organiseren. Het is een minder veilig punt, hoewel de overweg beslist voldoende is beveiligd. Helaas moeten we soms dit soort punten in de route leggen, anders lopen we alle dagen hetzelfde. Extra verkeersregelaars moet niet nodig zijn, zolang iedereen zich aan de verkeersregels en de routebeschrijving houdt. De verkeersregelaars bij het zebrapad raken behoorlijk gefrustreerd……. Ze zien het voor hun ogen gebeuren, en dat elk jaar weer. De nieuwe Albert Heijn zorgt waarschijnlijk ook voor een andere verkeersstroom. Het zal nog drukker worden dan andere jaren. De A4D bekijkt of we meer verkeersregelaars in kunnen zetten. Anderzijds is het geen probleem indien de routebeschrijving netjes wordt opgevolgd en de paralelweg en het zebrapad worden gebruikt.

14 Oude koek: Stichting A4D
Vrijwilligers ! Vrijwilligers nodig Bereikbaarheid: Bij voorkeur Met de tijd mee: Website vernieuwd ( Facebook De organisatie van de avondvierdaagse is in handen van een groep vrijwilligers. In de uitvoering komen daar nog een groot aantal vrijwilligers bij. Alleen bij de intocht staan op een paar grote kruisingen beroeps-verkeersregelaars. Zij staan daar…. Vrijwillig(!) of als vorm van sponsoring door hun bedrijf. Wij kunnen altijd nieuwe en extra vrijwilligers gebruiken. Feitelijk kunnen we de avondvierdaagse het beste organiseren als alle groepen elke avond twee vrijwilligers zouden leveren ten behoeve van het algemeen… We weten en beseffen echter ook dat jullie vaak al moeite genoeg hebben om de eigen leiding rond te krijgen. De vertegenwoordigster van een school uit Spaarndam meldt dat hun school eigen verkeersregelaars heeft. Dat is natuurlijk prima, mits deze verkeersregelaars vooraf bij ons zijn aangemeld en gecertificeerd zijn voor dit evenement. Na de bijeenkomst worden verdere contactgegevens uitgewisseld. Omdat we bestaan bij de gratie van vrijwilligers is de telefoon niet altijd beschikbaar. Gebruik bij voorkeur de als contactwijze. We gaan wel met onze tijd mee. De website is volledig vernieuwd en wordt momenteel ingevuld met alle nuttige informatie. Zoek ons ook op op facebook. Dat is een mooi medium om snel nieuws te verspreiden. Tijdens de A4D zullen we facebook gebruiken om mededelingen te doen.

15 Oude koek: Inschrijven
Van 26 mei t/m 12 juni Inschrijfadressen Betaal contant en gepast Bedenk vooraf of subgroepen handig zijn Medaille uitreiking Beheersing tijdens wandelen Inschrijven kan van 26 mei t/m 12 juni Wederom hebben we verschillende inschrijf-adressen bereid gevonden om ons bij deze klus bij te staan. Daardoor is een inschrijfadres nooit ver weg. Een aantal adressen zijn winkels. Logischer wijze zijn deze alleen tijdens openingsuren aan-wezig. Een paar inschrijfadressen zijn van privé-personen. Dan kan het gebeuren dat er niet wordt open gedaan…. Het normale leven gaat immers gewoon door. Bedenk wel of de tijd waarop je langskomt een beetje sociaal is. Rond etenstijd is niet fijn en ‘s avonds na uur?? Betaal altijd gepast en contant. Winkeliers hebben wel een pin-mogelijkheid, maar die staat gekoppeld aan hun omzetregistratie. Ze moeten er dus omzetbelasting over gaan betalen, en dat willen we niet doen. Natuurlijk zorgt u ervoor dat het papierwerk volledig en netjes is ingevuld. Daarbij weer de vraag of subgroepen handig zijn. Op de achterzijde van het 1ste inschrijfformulier kunt u de subgroep-indeling kwijt. De voorzijde is voor het totaal. Vorige jaren werd gevraagd om de communicatie tussen scholen en deelnemers te delen met de A4D-organisatie. De informatie die we op die wijze hoopten te verkrijgen is wat nu op de 2de pagina van het inschrijfformulier gevraagd wordt. Subgroepen zijn vooral handig bij de organisatie van de beheersbaarheid tijdens het wandelen (Weinig leiding op een kleine groep maakt duidelijk dat ze verantwoordelijk zijn voor die groep) en bij het uitreiken van de medailles. In de medaillezak zullen per subgroep medaillezakken zitten.

16 Oude koek: onderweg Aanmelden voor start
Houd parcours en omgeving schoon Veranderingen in deelnemers & medailles: Di & wo bij afmelden Afmelden bij binnenkomst Veranderende routes Wandelboekjes: Di & wo inleveren, do retour Heel kort wat oud nieuws: Voor vertrek meldt u zich aan op het startbureau. Wij weten dan dat u onderweg gaat. Eventueel na komende deelnemers kunnen we dat dan mededelen. Ook de verkeersregelaars kunnen ingeseind worden als de laatste groep vertrokken is. We zijn te gast op het parkoers, en zo gedragen we ons ook. We houden het schoon en netjes, en veroorzaken geen overlast voor de omgeving en andere verkeersdeelnemers. Als je spullen meeneemt voor een limonadepost, dan kun je ook een vuilniszak meenemen. We laten het schoner achter dan we het aantroffen. Op dinsdag en woensdag kunnen nog veranderingen in medailles en deelnemers plaatsvinden. Wij kunnen dat dan nog verwerken in de medaillezakken. Indien u donderdag of vrijdag er achter komt dat een medaille verkeerd is, kunt u die ruilen op de medaillekraam na de intocht. Afmelden bij binnenkomst, zodat we weten dat iedereen weer binnen is, en we geen zoekoperaties hoeven te starten. Indien we op de dag zelf merken dat een route (gedeeltelijk) onmogelijk is, zult u dat aangemeld zien op het startbureau. Ook zullen de nieuwe routebeschrijvingen door ons op een andere kleur papier geprint worden. Er zal dan een groter aantal dan normaal beschikbaar zijn.

17 Oude koek: Intocht Laat 5km niet onnodig lang wachten
Aansluiten op tijd / op je beurt Herkenbare groep Blijf achter muziekkorps MAAK ER EEN FEEST VAN Niet blijven hangen bij de medaillekraam We hebben in het verleden al eens meegemaakt dat er wandelaars om uur al bij de start waren. Dat is echt niet nodig. Maak een planning van het vertrek en laat kinderen pas op dat moment opdraven. Zo hoeft niemand te lang te wachten. Laat ook je 10 km wandelaars niet lang wachten. Als je als latere groep bent ingedeeld, vertrek dan ook later. Het extra rondje voor de 10km lopers duurt ongeveer 5 kwartier, zonder limonaposttijd. Sluit op tijd aan. Dan loopt het op rolletjes. Zorg dat je groep herkenbaar is. Dat is voor omstanders leuk, maar ook handig als er kinderen achterblijven of verloren raken. Geef kinderen iets mee waardoor we kunnen achterhalen waar het bij hoort. Een button, polsbandje of een T-shirt…. De mogelijkheden zijn er. Een kind in paniek kan slecht vragen beantwoorden, maar een hulpdienst kan wel herkennen waar het kind bij hoort en via de organisatie de groep(sleiding) opsporen. De achterste rij van een muziekkorps dient gerespecteerd te worden. Loop niet tussen de muzikanten door. Zij zijn druk met muziek maken en in de maat lopen. Een overstekend kind hebben ze pas te laat door. Het herstellen van een dubbelgevouwen trombone kan snel vele honderden euro’s kosten en een sousafoon weegt 15kg! Na de finish gaat de groepsleider de medailles halen. De rest van de groep loopt naar een rustige plaats en wacht de komst van de medailles af. (regie nodig?)

18 Oude koek: Groepsmedaille
Per school / hoofdgroep Groep bestaat uit minimaal 10 personen Dit is de groepsmedaille, voor erkende groepen van minimaal 11 personen. Een groep die uit meerdere subgroepen bestaat, krijgt slechts 1 groepsmedaille.

19 Oude koek: Individuele medaille
Brons / zilver / goud Brons voor de keren 1 t/m 4, Zilver voor 5 t/m 24 en goud voor de hogere getallen. Een medaille voor alle ingeschreven deelnemers! Voor het verhaal achter het ontwerp verwijs ik graag naar elders op de website.

20 Oude koek: verloren….. Contact met startbureau
Kind / voorwerp meenemen Blijf bereikbaar (hebben wij het juiste nummer?) Onderweg kun je van alles tegenkomen en kwijtraken. Goederen die duidelijk bij de avondvierdaagse horen, kunnen meegenomen worden naar het startgebouw. Meestal kunnen we de eigenaar er weer mee verblijden. Goederen die niet zijn opgehaald gaan naar het secretariaat. Daar bewaren we ze nog twee maanden. Daarna gaan ze naar goede doelen, kringloop of vuilnisbak. Zodra je wat vindt van waarde of een kind treft: neem contact op met het startbureau; Het telefoonnummer staat op de routebeschrijving. Bij kinderen zullen we zo snel mogelijk contact proberen te maken met de begeleiding van het kind en een oplossing vinden. Normaliter zal gevraagd worden het kind mee te nemen over het parkoers, want de eigen groep loopt voor jullie. Eenmaal bijgehaald is het leed al geleden. In het ergste geval zal de hereniging pas bij het startbureau plaatsvinden. Met waardevolle spullen geldt dat ook. De eigenaar loopt waarschijnlijk eerder het startbureau binnen dan de vinder. Als we dan weten dat het voorwerp onderweg is, kan de eigenaar even wachten. Wij verwachten wel dat het telefoonnummer dat bij ons bekend is ook daadwerkelijk bereikbaar en op de route is. In de drukte deze telefoon in een rugzak vervoeren is een zekerheid dat hij niet wordt gehoord. Een telefoon bij iemand thuis lost niets op. Gevraagd wordt of de contacttelefoonnummers eerder bekend kunnen worden gemaakt. Deze nummers zijn de privé-nummers van bestuursleden / vrijwilligers. Het kan een onderzoekbare optie zijn om 5 simkaarten te regelen vanuit de stichting en deze nummers te koppelen aan het startbureau i.p.v. een privé-nummer. Wij gaan dit bekijken.

21 Oude koek: diversen EHBO inroepen via startbureau Calamiteiten
Uw eigen plan? Afgelasting Er zal EHBO op de startbureaus zijn. Ook zal er gepatrouilleerd worden over het parkoers. Bij kleine problemen, waar EHBO nodig is, kunt u die via het startbureau oproepen. Bij zwaardere problemen: eerst 112, en dan onze organisatie / EHBO dienst. Wij hebben een calamiteitenplan met daarin een aantal scenario’s uitgewerkt. Dat is handig om van te voren alvast voor een aantal problemen de mogelijke oplossingen en de besluitvorming vast te hebben liggen. Ook uw organisatie kan calamiteiten tegenkomen. Hoe gaat u daarop reageren? Wie neemt een besluit? Wij zullen de avondvierdaagse alleen afgelasten als het wandelen door (weers)omstandigheden onmogelijk of onveilig is. Graag communiceren we dat snel met de groepsleiders, die daarna, volgens hun eigen calamiteitenplan, hun groep thuishouden, of van het parkoers afhalen. De organisatie werd gecomplimenteerd met de wijze waarop in het verleden is gereageerd op verloren kinderen en inzet van EHBO. Er werd snel gehandeld en gecommuniceerd.

22 Tot slot Veel succes 18 juni 18.00 uur:
WK wedstrijd Australië – Nederland Veel succes Woensdag 18 juni speelt het Nederlands elftal een wedstrijd in het kader van de wereldkampioenschappen. Wij wensen ze veel succes, maar het heeft in het verleden nog nooit geleid tot verplaatsing van de avondvierdaagse, of dispensatie van groepen. Er zijn altijd mensen die wel willen wandelen. Heb niet de illusie dat u niet op de hoogte wordt gehouden van de uitslag. Met de huidige oranjegekte en snelle portable media zal het spelverloop net zo snel op het parkoers zijn als in de huiskamer. In de laatste ronde kwamen nog een paar zaken naar boven: Bij speeltuin de Eenhoorn (startgebouw Schalkwijk) wordt snoep verkocht. Is dat te rijmen met een sportieve activiteit? De A4D is te gast bij deze locatie en heeft geen invloed op het beleid aldaar. Wel kun je als groep de keuze maken om niet op de speeltuin te komen, maar je groep buiten het hek te verzamelen. In Spaardam wordt via de school een geluidswagen geregeld. De huidige schoolorganisatie is nieuw, en wil weten hoe dat in het verleden is gedaan. De A4D organisatie heeft deze geluidswagen reeds vastgelegd. Vorig jaar is er bij de start op vrijdagavond in Haarlem lang stil gestaan. Hoe kan dit en kan dit worden voorkomen? Er was een opstopping bij een kruising op de intochtroute, waardoor groepen langer werden vastgehouden. De regie die we dit jaar willen gaan voeren moet ook een hoop oplossen. Evengoed kan het gebeuren dat er later wordt gestart op last van Politie of andere veiligheidsdiensten. Tijdens de A4D vorig jaar werden s verzonden naar de groepsleiders. Deze waren vaak zeer uitgebreid en algemeen gesteld. Fulbert erkent dat hij soms lang van stof is. Indien er specifiek een groep aangesproken moet worden, dan gebeurt dat 1 op 1. Voor de rest houden we het breed, omdat het vaak meerdere groepen aangaat of omdat we niet weten welke groep verantwoordelijk was.


Download ppt "Presentatie voor groepen"

Verwante presentaties


Ads door Google