De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hervorming FFEU. Agenda 1. Welkom 2. Hervorming algemeen 3. Hervorming in de praktijk - stappenplan 4. Vragen en antwoorden │2│2.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hervorming FFEU. Agenda 1. Welkom 2. Hervorming algemeen 3. Hervorming in de praktijk - stappenplan 4. Vragen en antwoorden │2│2."— Transcript van de presentatie:

1 Hervorming FFEU

2 Agenda 1. Welkom 2. Hervorming algemeen 3. Hervorming in de praktijk - stappenplan 4. Vragen en antwoorden │2│2

3 1. Welkom

4 Waarom werd het FFEU opgericht? Toelichting decreet van 20 december 2000 Besparingen hadden de investeringen sterk teruggedrongen Jaarlijkse dreiging verlies van kredieten leidde tot eindejaar rush bij de vastleggingen wat geen echt behoorlijk bestuur was Saldi overdrachten met terugwerkende kracht Werking in de praktijk Boekhoudgewoontes van toen gekopieerd in FFEU Veel aparte financiële rekeningen met rekenplichtigen Eigen boekhoudpakket Protocollen met algemene en specifieke afspraken │4│4

5 1. Welkom Enkele resultaten tot op vandaag: Toekenningen/projecten: 2,02 miljard euro Vastleggingen: 1,84 miljard euro Betalingen: 1,62 miljard euro Voornamelijk wegeninfrastructuur (vnl. gevaarlijke punten : 850 miljoen euro) maar ook: Havens, waterwegen, dijken, … Cultuur Welzijn Scholenbouw Onroerend erfgoed Milieu en natuur … │5│5

6 2. Hervorming algemeen

7 2. Hervorming Waarom? Algemeen: Verbetering van de efficiëntie Kerntakenplan en beleidsnota: Afschaffing van overbodig geworden structuren In FB: 6 de staatshervorming: Vlaams Pensioenfonds en Vlaams Toekomstfonds Zonder voorwerp: DAB Emissierechten Extra: FFEU │7│7

8 2. Hervorming Waarom FFEU? Boekhouding (AXI) moest naar Orafin overgaan E-facturatie is in OraFin al opgevangen Dubbele invoer vermijden bij entiteiten (FFEU en eigen boekhouding) Eenduidige rapportering over investeringen Verantwoordelijkheid over begrotingsopmaak bij de inhoudelijke entiteiten leggen Tijdsbesteding aan rapporteringen specifiek voor rechtspersonen elimineren (begroting, tussentijdse rapporteringen allerhande, jaarrekeningen, monitoring…) │8│8

9 2. Hervorming Principes Verplichtingen uit het verleden worden blijvend gehonoreerd Behoud van de ‘FFEU-werking’ maar nu in de begroting van de Vlaamse Gemeenschap en entiteiten (andere rechtspersonen) en niet meer apart Jaarlijkse afroming begrotingssaldi van vorige begrotingsjaar Automatische overdracht van vastleggingskredieten (VAK) Jaarlijkse vereffeningskredieten (VEK) │9│9

10 2. Hervorming Juridisch Programmadecreet schaft FFEU af en installeert nieuw systeem Uitgavendecreet zorgt voor overgang tussen beide systemen Budgettair VEK ontwerpbegroting FFEU is overgenomen in begroting Vlaamse Gemeenschap op niveau artikel VEK ontwerpbegroting FFEU ook in begroting entiteiten met eigen begroting MAC voor entiteiten Indien niet OK => begrotingscontrole 2016 │10

11 2. Hervorming Budgettair (vervolg) Manuele overdracht voor niet vastgelegd deel van projecten Technisch VAK om nog niet volledig uitbetaalde vastleggingen terug in te kunnen voeren Meer details (zie hieronder) Nog te doen Programma/basisallocatie bepalen (taak entiteit) Overdrachten vanaf 2016 via bepalingen in uitgavendecreet op basisallocatieniveau │11

12 3. Hervorming in de praktijk - Stappenplan

13 Acties Iedereen Gebruikers die rechtstreeks de facturen van de uiteindelijke begunstigde in AXI invoeren FFEU Centraal │13

14 3. Stappenplan (2): tegen eind november/ iedereen Opruimen encours -> via vastleggingstabel appl. 1511 Lopende vastleggingen oplijsten │14

15 Stappenplan (3): december/ iedereen Laatste invoer facturen in AXI: 18 december 2015 Laatste betaling: 21 december 2015 Laatste bankverrichtingen invoeren in AXI: 22 december Rekeningen in positief: Saldo doorstorten naar FFEU Centraal ten laatste 23 december │15

16 Stappenplan (4): eind maart/ iedereen Opmaak jaarrekening 2015: binnen het FFEU/AXI Geen afsluiting boekhouding zonder akkoord FFEU Centraal Ter informatie AXI blijft nog beschikbaar tot 1 april 2017 In de zomervakantie 2016 zullen alle vastleggingstabellen en grootboekboekingen uit Axi gehaald worden over de jaren heen en centraal opgeslagen worden │16

17 Stappenplan (5): tegen eind november/gebruikers die rechtstreeks in AXI invoeren Openstaande vastleggingen Oplijsten en opkuisen van nog openstaande encours op vastleggingen Bepalen gegevens + opstellen conversietabel: Economische rekening ESR Begrotingsprogramma Celkrediet/ projectcode indien gewenst │17

18 Stappenplan (6): januari: gebruikers die rechtstreeks in AXI invoeren Vast activa Alle lopende projecten worden beschouwd als afgesloten Nooit geboekte vast activa moet geboekt worden bij de desbetreffende rechtspersoon (VG of andere) waarmee protocol werd afgesloten Voor VG Tegen 11 januari 2016 (mail naar Jim Vaes + FFEU in cc) met gegevens boeking vast activa (detail) Verantwoording (=vastleggingstabel appl. 1511) │18

19 Stappenplan (7): januari: gebruikers die rechtstreeks in AXI invoeren Oplijsten van nog openstaande encours op vastleggingen Bepalen van de resterende gegevens voor invoer in de boekhouding (OraFin of boekhoudpakket rechtspersoon) (zie voorbereiding november) Herinvoer inkooporders in de desbetreffende boekhouding In OraFin tegen eind januari 2016 onder begeleiding van Financiën en Begroting met conversie-user In OraFin voor BZ en DAR kan dit pas na overdracht 29 januari wegens fusie in KB │19

20 Stappenplan (8): januari: gebruikers die rechtstreeks in AXI invoeren Nieuwe procedure Boeking en dossierstroom volgen gewone regels VG en andere rechtspersonen In OraFin of eigen boekhoudomgeving Geen afwijkende boekingen meer zoals in AXI Facturen 2015 worden op budget 2016 geboekt. Correctie gebeurt door boeking TOF (zie verder) Uitzondering DAR en BZ wegens fusie in KB -> deze entiteiten kunnen pas facturen boeken in 2016 in OraFin na overdracht (19 januari 2015); │20

21 Stappenplan (9)– gebruikers die rechtstreeks in AXI invoeren - Te ontvangen facturen Betreffen: Facturen ingevoerd op 2016 m.b.t. 2015 Zowel deze met factuurdatum 2015 als 2016 aandachtspunten Boeking in AXI is verschillend van in OraFin Dus moet er een omzetting gebeuren van de gegevens geboekt in OraFin (zie conversietabel opgesteld in november) │21

22 3. Stappenplan (10)- gebruikers VG - TOF Boeking TOF in orafin Doorgeven van de TOF in OraFin ten laatste tegen eind februari 2016; De bedragen moeten overeenstemmen met de boeking uitgevoerd in AXI anders worden ze geweigerd. Aanrekening in AXI volgt regels FFEU │22

23 3. Stappenplan (11): FFEU Centraal Eind november Rekeningen aanzuiveren December Nagaan of alle facturen effectief betaald zijn: 23 december Aanzuiveren negatieve rekeningen: 23 december Doorstorting naar Vlaamse Overheid: 24 december Afsluiten financiële rekeningen: 24 december Januari 2016 Doorgeven van technisch VAK voor invoer reeds bestaande vastleggingen en niet vastgelegde bedragen │23

24 Aandachtspunten in OraFin Schrapping vastleggingen uit vorige jaren in OraFin Worden niet automatisch gerecupereerd Vraag richten aan OraFin helpdesk om middelen verloren door schrapping terug toe te voegen │24

25 4. Vragen en antwoorden


Download ppt "Hervorming FFEU. Agenda 1. Welkom 2. Hervorming algemeen 3. Hervorming in de praktijk - stappenplan 4. Vragen en antwoorden │2│2."

Verwante presentaties


Ads door Google