De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kwaliteit van digitaal lesmateriaal - herkennen en maken -

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kwaliteit van digitaal lesmateriaal - herkennen en maken -"— Transcript van de presentatie:

1 Kwaliteit van digitaal lesmateriaal - herkennen en maken -

2 Kwaliteit van digitaal lesmateriaal Leerdoelen: Na afronding van deze training kent u de belangrijkste kwaliteitscriteria; kunt u digitaal lesmateriaal beoordelen op basis van de kwaliteitscriteria; kunt u digitaal lesmateriaal ontwerpen en maken dat voldoet aan deze kwaliteitscriteria.

3 Programma Kennismaking, verwachtingen Inventariseren ervaring en vragen Beoordelingsoefening Kwaliteitskenmerken van digitaal lesmateriaal Een digitale les ontwerpen Een digitale les maken Auteursrecht Informatie en tips

4 Kennismaking Vertel kort: naam, organisatie, functie uw verwachtingen voor de workshop

5 Ervaring en vragen 1.Wie kijkt / zoekt in WWLMP om ideeën op te doen? 2.Wie heeft wel eens lesmateriaal uit WWLMP ‘gebruikt’ voor het eigen onderwijs (in de klas)? 3.Wie maakt regelmatig gebruik van materiaal in WWLMP? 4.Wie is tevreden over de kwaliteit van het materiaal in WWLMP? 5.Wie maakt zelf lesmateriaal in WWLMP of andere omgeving? 6.Wie heeft wel eens lesmateriaal ‘gedeeld’ in WWLMP? 7.Wie maakt lesmateriaal in teamverband? 8.Wie is trots op het zelfgemaakte materiaal? 9.Wie vindt dat er nog wel wat te verbeteren valt aan het (eigen gemaakte) digitale lesmateriaal?

6 Opdracht Digitaal lesmateriaal is..............? Bespreek in tweetallen kort wat u verstaat onder digitaal lesmateriaal.

7 Kwaliteit van digitaal lesmateriaal Digitaal lesmateriaal is : gedigitaliseerd materiaal interactief multimediaal

8 Digitaal lesmateriaal Gedigitaliseerd digitale afbeeldingen van papieren materiaal tekst pdf-bestanden Multimediaal video- / audioregistraties / animaties communicatie (discussiegroep, skype, chat, e-mail, sociale media,....) Interactieve tools vragen, quiz, test, toets, met feedback interactieve simulatie, games editor, tekenprogramma, hyperlinks

9 Opdracht Bekijk de voorbeelden van digitaal lesmateriaal. http://arrangeren.wikiwijs.nl/46105/Voorbeelden_digitaal _leermateriaal Hoe beoordeelt u de kwaliteit van dit materiaal ?

10 Kwaliteitskenmerken

11 Kwaliteitscriteria 1. Didactiek 2. Inhoud 3. Didactische structuur 4. Technische structuur 5. Navigatie 6. Middelen 7. Vormgeving 8. Taalgebruik 9. Ondersteuning van de gebruiker 10. Vindbaarheid 11. Auteursrechten 12. Herbruikbaarheid

12 Opdracht Bekijk nogmaals de voorbeelden van digitaal lesmateriaal Gebruik daarbij het beoordelingsformulier Wat zou u aan deze lessen verbeteren?

13 Kenmerken van kwaliteit van digitaal lesmateriaal Nabespreking beoordeling van materiaal: Wat was goed aan het materiaal ? Wat kan beter?

14 Zelf kwalitatief goed digitaal lesmateriaal maken

15 Digitaal lesmateriaal maken Begin altijd met het ontwerpen van een les. Een goed ontwerp is het halve werk! Stappen: 1.Analyseer de leerstof (inhoud) 2.Kies de leeractiviteiten, werkvormen en (digitale) leermiddelen (didactiek, middelen) 3.Maak een didactisch scenario of lesschema 4.Sluit aan bij afspraken met collega’s, team..

16 Ontwerpen van digitaal lesmateriaal Stap 1. Analyseer de leerstof doelgroep leerdoelen plaats in het onderwijsprogramma, de leerlijn didactische uitgangspunten beschikbare inhoud uitlevermedia (bijv. digibord) beschikbare middelen en materialen

17 Ontwerpen van digitaal lesmateriaal Stap 2. Kies de leeractiviteiten, werkvormen didactische functies? bijv. demonstreren, voordoen, uitleggen, experimenteren… docentgestuurd of leerlinggestuurd ? docenthandleiding; leerlingeninstructie welke middelen passen daarbij? afbeeldingen, video/audio, animatie, simulatie, game vragen, toets tool, FAQ communicatietools

18 Ontwerpen van digitaal lesmateriaal Stap 3. Maak een didactisch scenario of lesschema ordening in leeractiviteiten, materialen, middelen Stap 4. Sluit aan bij afspraken met collega’s, team.. huisstijl: vormgeving, sjabloon, header, structuur, symbolen inhoudsverdeling metadata

19 Opdracht Maak een ontwerp voor een digitale les een nieuwe les of een nieuw ontwerp voor een bestaande les

20 Ontwerpen van digitaal lesmateriaal Nabespreking ontwerpopdracht: Aanpak, oplossingen, knelpunten Tips ?

21 Digitaal lesmateriaal maken Maken is uitvoeren van het ontwerp tot in het kleinste detail Benut de mogelijkheden van ict Maak een goede structuur Schrijf voor het scherm

22 Van papier naar scherm http://maken.wikiwijs.nl/36186/Diffusie#tab_297049

23 Tekst op het scherm

24 Scherm versus papier: anders, maar hoe ? De lezer ‘scant’ de pagina op het scherm is visueel ingesteld en let op opvallende zaken ziet vooral het midden van het scherm leest niet graag lange teksten wil graag weten waar hij zich bevindt

25 Het F-patroon in het lezen van webteksten Copyright © 2006 by Jakob Nielsen. ISSN 1548-5552 http://www.useit.com/eyetracking/

26 Belangrijkste elementen van een beeldschermtekst

27 Formuleren van webteksten De kern van de boodschap bovenaan de pagina De kern van de boodschap bovenaan elk tekstblok Duidelijke koppen Korte teksten Korte zinnen Actief taalgebruik Opsommingen Spaarzaam met vette tekst, schuine tekst, kleur Spaarzaam met hyperlinks

28 Opdracht Maak een digitale les op basis van het ontwerp Houd daarbij de kwaliteitscriteria in het oog

29 Digitaal lesmateriaal maken Nabespreking maakopdracht: Aanpak, oplossingen, knelpunten Tips ?

30 Achtergrondinformatie

31 Auteursrecht Tekst © Behoudens uitzonderingen door de wet gesteld mag zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende(n) op het auteursrecht niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of anderszins, hetgeen ook van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking.

32 Auteursrechten Wees altijd alert op regelen van auteursrechten Raadpleeg websites over auteursrecht Zoek juridisch advies Leg contact met rechthebbende Gebruik sites met vrije rechten Voor digitaal materiaal: Verwijzen mag... Creative Commons

33 Auteursrechten Informatie http://www.prodocent.nl/file.php/1/digirechten/index.html http://www.21edingen.nl/eding-15-creative-commons/ http://www.creativecommons.nl

34 Auteursrechten Voorbeelden: copyrights geregeld http://www.academia.nl http://www.flickr.com/nationaalarchief http://www.flickr.com/commons

35 Opdracht Los in groepjes de casus(sen) over digirechten in het onderwijs op. Bespreek samen de antwoorden op de vragen. Wat heeft u geleerd over auteursrechten?

36 Informatie in Wikiwijs: Tips! pagina Kennisgebieden: Kwaliteit leermiddelen > Kwaliteit vinden en maken http://typo.content.wikiwijs.nl/index.php?id=15911 http://typo.content.wikiwijs.nl/index.php?id=15911

37 Kwaliteit vinden en maken Kwaliteitscriteria voor het PO / VO / MBO Voorbeelden kwalitatief goed lesmateriaal Literatuur Onderzoeksresultaten MeetInstrument LeermiddelenKwaliteit Checklists Hoe maak/herken ik…

38 Wilt u verder? Facultatieve eindopdracht (2 uur) Verder uitwerken van de les a.h.v. de kwaliteitscriteria.

39 Meer hulp nodig? Handleiding Werken met Wikiwijsleermiddelenplein Veelgestelde vragen Pagina Ondersteuning Nieuwsbrief

40 Bedankt voor uw aandacht! Meer informatie: info@wikiwijsleermiddelenplein.nl en www.wikiwijsleermiddelenplein.nlinfo@wikiwijsleermiddelenplein.nl www.wikiwijsleermiddelenplein.nl Blijf ook op de hoogte van actuele ontwikkelingen rondom WWLMP en het laatste nieuws via de WWMLP- nieuwsbrief of de sociale media: - Twitter: WWLMP - LinkedIn: http://www.linkedin.com/groups/Wikiwijsleermiddelenplei n-2329154? http://www.linkedin.com/groups/Wikiwijsleermiddelenplei n-2329154

41 Sheets met aanvullende informatie

42 Technische structuur Navigatiesysteem > sturing Is er samenhang in de onderdelen Hoe wordt de gebruiker door de pagina’s geleid Hoe ziet de gebruiker waar hij zich bevindt Heldere menustructuur Wat zijn de hoofdknoppen Wat zijn de vertakkingen Eenduidige naamgeving Hoe worden rubrieken, titels en kopjes en links genoemd

43 Benut de mogelijkheden van ict Interactiviteit: vragenlijsten, toetsen, quizzen Dynamiek: grafieken, Excelbestanden, simulatie, animatie.. Internet: actueel, authentiek materiaal uit verschillende bronnen Navigatie: menu, kruimelpad Zoekmogelijkheden Hyperlinks Communicatie: discussieforum, mail, virtuele klas

44 Valkuilen ‘Opleuken’ Gebruik tool om de tool, zonder doel Concurrerende aandachts trekkers Niet contrasterende kleuren Navigatie Hyperlinks (verdwalen) Structuur te diep – te veel klikken Digitale mogelijkheden Geen interactiviteit en mediagebruik Kopiëren van een boek Tekstbehandeling Te lange teksten (scrollen) Inconsequenties in tekst, namen, etc.

45


Download ppt "Kwaliteit van digitaal lesmateriaal - herkennen en maken -"

Verwante presentaties


Ads door Google