De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DE BERGREDE (4) WELKOM. Psalm 119: 1  Welzalig wie de rechte wegen gaan,  wie in de regels van Gods wijsheid treden.  Zalig wie zijn getuigenis verstaan,

Verwante presentaties


Presentatie over: "DE BERGREDE (4) WELKOM. Psalm 119: 1  Welzalig wie de rechte wegen gaan,  wie in de regels van Gods wijsheid treden.  Zalig wie zijn getuigenis verstaan,"— Transcript van de presentatie:

1 DE BERGREDE (4) WELKOM

2 Psalm 119: 1  Welzalig wie de rechte wegen gaan,  wie in de regels van Gods wijsheid treden.  Zalig wie zijn getuigenis verstaan,  van ganser harte zoeken naar zijn vrede.  Geen onrecht en geen dwaling lokt hen aan.  De weg der zondaars wordt door hen gemeden.

3 Psalm 119: 4  Waarmee bewaart de jeugd haar bloem, haar eer,  hoe vindt de mens reeds vroeg de rechte paden?  Hij houdt zijn leven onbesmet, wanneer  hij zich door God en zijn gebod laat raden.  Ik zoek U met mijn ganse hart, o HEER,  leid mij net af ter zijde en ten kwade.

4 DE BERGREDE GEBED

5 DE BERGREDE Lezen: Matteüs 5:21-48 Vragen naar aanleiding vorige keer

6 DE BERGREDE Overzicht (p. 7)

7 DE BERGREDE Opdracht 5.1.1 (blz.15) : Vervolging is een belangrijk thema in De Bergrede en in het hele Evangelie van Matteüs. In de Bergrede > 5:10 + 5:11-12 + 5:44 In het vervolg van Matteüs > vooral hfst. 10 en 24 Spreken over de hel: Jezus waarschuwt in de Bergrede vaak voor het oordeel van God! 5:20 + 5:22 + 5:26 + 5:29-30 + 7:13 + 7:19 + 7:23 + 7:26-27 Jezus is de vervulling: Van spraken de wet en de profeten De wet en de profeten zijn zichtbaar in Jezus

8 DE BERGREDE  Opdracht 6.2.4.  Verzoening met de naaste heeft hier prioriteit. Vergelijk dit met het onze Vader en de vergeving.

9 DE BERGREDE  Wetenswaardigheid: de dubbele streep (blz.22):  Dubbele streep wil zeggen: dit is heel belangrijk.

10 DE BERGREDE  Wetenswaardigheid: de scheidingsbrief (blz.22)  Geen toestemming om te scheiden  Maar bescherming van de vrouw  31 Er werd gezegd: “Wie zijn vrouw verstoot, moet haar een scheidingsbrief meegeven.” 32 En ik zeg jullie: ieder die zijn vrouw verstoot, drijft haar tot overspel – tenzij er sprake was van een ongeoorloofde verbintenis; en ook wie trouwt met een verstoten vrouw, pleegt overspel.

11 DE BERGREDE  31 Er werd gezegd: “Wie zijn vrouw verstoot, moet haar een scheidingsbrief meegeven.” 32 En ik zeg jullie: ieder die zijn vrouw verstoot, drijft haar tot overspel – tenzij er sprake was van een ongeoorloofde verbintenis; en ook wie trouwt met een verstoten vrouw, pleegt overspel.  Situatie  Er is geen overspel(!) > maar vrouw wordt weggezonden met brief.  Vrouw hertrouwt met tweede man > nu is er overspel.  Man trouwt met weggezonden vrouw > nu is er overspel.

12 DE BERGREDE  Opdracht 6.2.5  Ik ben benieuwd, hoe we dit praktisch kunnen maken?

13 DE BERGREDE  Opdracht 6.2.6  “Een oog voor een oog en een tand voor een tand.” Is een regel voor de rechtspraak, maar werd ook Daar buiten toegepast.  Wanneer de Romeinse bezetter een Jood wilde vernederen, dan sloeg hij hem, of dwong hij hem één mijl met hem mee te gaan. Christenen konden hier ook mee te maken krijgen.  Daar kom je achter als je naar de tweede uitdaging gaat kijken:

14 DE BERGREDE  Als iemand een proces tegen je wil voeren en je onderkleed van je wil afnemen, sta hem dan ook je bovenkleed af.  Proces: rechter ik eis van deze persoon zijn onderbroek (onderkleed). Rechter: sta je onderbroef af aan deze persoon.  Gevolg (1): uitkleden waar iedereen bij staat, eerst het bovenkleed, daarna het onderkleed.  Gevolg (2): je staat in je blootje en bent belachelijk.

15 DE BERGREDE  Als iemand een proces tegen je wil voeren en je onderkleed van je wil afnemen, sta hem dan ook je bovenkleed af.  Voorbeelden:  Hebben allereerst te maken met:  Oorlog (Joden – Tweede Wereldoorlog)  Vervolging (Christenen)

16 DE BERGREDE  Ook het laatste deel heeft te maken met vervolging en oorlog: heb uw vijanden lief en bidt voor wie u vervolgen  Een Christen reageert anders met:  Liefde en Gebed  Opdracht 6:3:1 > even overleggen met z’n tweeën

17 DE BERGREDE  Ook het laatste deel heeft te maken met vervolging en oorlog: heb uw vijanden lief en bidt voor wie u vervolgen  Een Christen reageert anders met:  Liefde en Gebed  Opdracht 6:3:1 > even overleggen met z’n tweeën

18 DE BERGREDE  De kruisstelling:  Volmaakt betekent niet perfect,  Maar ongedeeld hart – zuiver van hart, ongeacht de persoon.

19 DE BERGREDE  Oefening ter voorbereiding :  Opdracht 7.1.1. – samen of alleen  Opdracht 7.1.2.  Eventueel bespreken Opdracht 7.2.1. en 7.2.2.

20 Psalm 19: 3  Volkomen is Gods woord. / ‘t Verkwikt elk die het hoort en deze wet begeert,  daar Gods getuigenis / hem die nog inzicht mist de ware wijsheid leert.  Hoort naar het woord van God. / Volmaakt is zijn gebod, / betrouwbaar, rein en heilig.  Zijn woord, dat ons verlicht, / en onze voeten richt, geleidt ons vast en veilig.


Download ppt "DE BERGREDE (4) WELKOM. Psalm 119: 1  Welzalig wie de rechte wegen gaan,  wie in de regels van Gods wijsheid treden.  Zalig wie zijn getuigenis verstaan,"

Verwante presentaties


Ads door Google