De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gesteente Reliëf Klimaat Bodem Water Lucht Planten Dieren Mens Fysisch-geografische regio’s Landschappen van Nederland.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gesteente Reliëf Klimaat Bodem Water Lucht Planten Dieren Mens Fysisch-geografische regio’s Landschappen van Nederland."— Transcript van de presentatie:

1 Gesteente Reliëf Klimaat Bodem Water Lucht Planten Dieren Mens Fysisch-geografische regio’s Landschappen van Nederland

2 Fysisch-geografische regio’s Berendsen 2005

3 Fysisch-geografische regio’s

4 Gesteente Reliëf Klimaat Bodem Water Geologische Tijdschaal Geologische tijdschaal Holoceen

5 Geologische en archeologische perioden Berendsen 2005, Naar Van Es et al. 1988

6 Naar Rijks Geologische Dienst Gesteente Reliëf Klimaat Bodem Water Grondsoorten in Nederland

7 Gesteente Reliëf Klimaat Bodem Water

8 Naar Stiboka 1965 Gesteente Reliëf Klimaat Bodem Water

9 Stiboka 1965 Gesteente Reliëf Klimaat Bodem Water

10 K.Cohen Gesteente Reliëf Klimaat Bodem Water

11 naar De Bakker & Locher 1987 Asymmetrisch dal Gesteente Reliëf pleistoceen Klimaat Bodem Water

12 Foto: H.J.A. Berendsen Gesteente Reliëf pleistoceen Klimaat Bodem Water Horst en Slenk

13 naar Maarleveld 1981 Stuwwal en glaciale bekkens Gesteente Reliëf pleistoceen Klimaat Bodem Water

14 H.J.A. Berendsen De stuwwal bij Rhenen wordt aangesneden door de Rijn Stuwwal Gesteente Reliëf pleistoceen Klimaat Bodem Water

15 Dekzandruggen in de Gelderse Vallei Gesteente Reliëf pleistoceen Klimaat Bodem Water

16 Foto: H.J.A. Berendsen Rivierduin bij Dreumel Rivierduinen Gesteente Reliëf pleistoceen Klimaat Bodem Water

17 Naar Verbraeck 1970 Rivierduinen Gesteente Reliëf pleistoceen Klimaat Bodem Water

18 Naar Verbraeck 1984 Rivierduinen Gesteente Reliëf pleistoceen Klimaat Bodem Water

19 Naar Modderman 1955, uit Van de Ven 1993 Stroomruggen en kommen Gesteente Reliëf holoceen Klimaat Bodem Water

20 Afgesneden meanders van de Overijsselse Vecht H.J.A. Berendsen Gesteente Reliëf Klimaat Bodem Water

21 naar Stiboka 1965 Gesteente Reliëf holoceen Klimaat Bodem Water Hoogveen en laagveenvlaktes

22 Zakking van het maaiveld, verplaatsing van de bewoning en verandering van het landgebruik Naar Barends et al. 1986 Berendsen 2005 Gesteente Reliëf holoceen Klimaat Bodem Water Reliefinversie in laagveengebied

23 H.J.A. Berendsen Gesteente Reliëf holoceen Klimaat Bodem Water Stuifduinen

24 Foto: P. Hoekstra Berendsen 2005 Gesteente Reliëf Klimaat Bodem Water Kwelder, de Slufter op Texel

25 Foto: H.J.A. Berendsen Gesteente Reliëf Klimaat Bodem Water Kreek bij Tholen

26 fotoarchief Stichting voor Bodemkartering Gesteente Reliëf Klimaat Bodem Water Getijdevlakte en wadgeulen

27 H.J.A. Berendsen Gesteente Reliëf Klimaat Bodem Water Kustduinen

28 Gedeeltelijk naar Hageman 1969 Zeespiegelstijging en de vorming en ligging van strandwallen en duinen Gesteente Reliëf Klimaat Bodem Water Kustduinen

29 naar: Wetenschappelijke Atlas van Nederland Gesteente Reliëf Klimaat Bodem Water Actieve geomorfologische processen

30 Naar Klimaatatlas van Nederland Gesteente Reliëf Klimaat Bodem Water

31 Klimaatatlas van Nederland Neerslag (in mm) in Nederland, periode 1971-2000 Gesteente Reliëf Klimaat Bodem Water

32 Naar Wetenschappelijke Atlas van Nederland Gesteente Reliëf Klimaat Bodem Water

33 Foto: H.J.A. Berendsen Gesteente Reliëf Klimaat Bodem Water

34 De Bakker en Locher 1990 Bodemprofielen en horizonten Gesteente Reliëf Klimaat Bodem Water

35 Systeem van Bodemclassificatie voor Nederland 5 Orden en hun indelingscriterium –Veengronden (> 40 cm moerig materiaal binnen 80 cm-mv) –Podzolgronden (podzol-B horizont) –Brikgronden (briklaag, Bt-horizont) –Eerdgronden (A-horizont) –Vaaggronden (overig, vrijwel geen bodemvorming) Gesteente Reliëf Klimaat Bodem Water Naar De Bakker & Schelling 1966

36 Gesteente Reliëf Klimaat Bodem Water

37 Naar De Bakker & Schelling 1966 Gesteente Reliëf Klimaat Bodem Water

38 Gesteente Reliëf Klimaat Bodem Water

39 Fragment van de Bodemkaart 1: 250.000 Naar Stiboka 1985 Gesteente Reliëf Klimaat Bodem Water

40 Digitale bodems www.bodemdata.nlwww.bodemdata.nl: informatie over odemsoort, grondsoort, ect Gesteente Reliëf Klimaat Bodem Water

41 Naar: Van der Maarel & Dauvellier 1978 Gesteente Reliëf Klimaat Bodem Water

42 Hydrologische kringloop Gesteente Reliëf Klimaat Bodem Water

43 Naar Wetenschappelijke Atlas van Nederland Gesteente Reliëf Klimaat Bodem Water Grondwaterstromen in Nederland

44 Foto: H.J.A. Berendsen Kwelwater uit de stuwwal Gesteente Reliëf Klimaat Bodem Water

45 Gesteente Reliëf Klimaat Bodem Water Kwelwater van de Utrechtse Heuvelrug

46 naar Stiboka 1965 Gesteente Reliëf Klimaat Bodem Water Afwatering

47 naar Stiboka 1965 Gesteente Reliëf Klimaat Bodem Water Afwatering lang Peelrandbreuk

48 Naar Berendsen 1997 Gesteente Reliëf Klimaat Bodem Water Afwatering

49 naar Meijer 1985 Gesteente Reliëf Klimaat Bodem Water Afwatering

50 naar Meijer 1985 Gesteente Reliëf Klimaat Bodem Water Afwatering

51 Berendsen 2004, naar Verbraeck 1970 Wiel van Bassa Gesteente Reliëf Klimaat Bodem Water Wiel van Bassa

52 naar Wetenschappelijke Atlas van Nederland Gesteente Reliëf Klimaat Bodem Water Rivierdijk

53 Foto: Rijkswaterstaat Gesteente Reliëf Klimaat Bodem Water


Download ppt "Gesteente Reliëf Klimaat Bodem Water Lucht Planten Dieren Mens Fysisch-geografische regio’s Landschappen van Nederland."

Verwante presentaties


Ads door Google