De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het Meetjesland Situering. Situering in België Grenzen • N: Zeeuws- Vlaanderen • ZO: Gemeente Gent • W: Provincie West-Vlaanderen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het Meetjesland Situering. Situering in België Grenzen • N: Zeeuws- Vlaanderen • ZO: Gemeente Gent • W: Provincie West-Vlaanderen."— Transcript van de presentatie:

1 Het Meetjesland Situering

2 Situering in België Grenzen • N: Zeeuws- Vlaanderen • ZO: Gemeente Gent • W: Provincie West-Vlaanderen

3 Onder de loep Gemeenten • Assenede • Eeklo • Kaprijke • Maldegem • Sint Laureins • Aalter • Evergem • Knesselare • Lovendegem • Nevele • Waarschoot • Zomergem Arr. Eeklo Arr. Gent

4 Het Meetjesland Fysisch - Geografisch

5 Benelux-niveau Landschappen onder invloed van de zee Landschappen van de pleistocene zanden Grens: Graafjansdijk

6 Ferraris (18ee)LuchtfotoTopokaart 1:25 000

7 Landschappen onder invloed van de zee: ontstaan •Holoceen: na laatste ijstijd Wind en ijs ruimen plaats voor water •Dynamisch landschap Stabilisatie door de mens •Transgressies en regressies vs stormvloeden •Vorming Essentiële periodes: ontstaan van polders

8 Ontstaan van polders •Vorming van strandwallen –Ondiepe zee –Golf in aanraking met bodem (branding) Ontstaan van evenwijdige zandruggen + zwinnen •Zandrug + pioniersvegetatie Ontstaan van evenwijdige duinruggen en valleien

9 Ontstaan van polders •In valleien ontstaan kleipakketten Ontstaan van een dikke veenbodem •Aanval van de zee Gedeeltelijke opruiming van het veen + ontstaan van getijdegeulen Aanvoer zand (geulen + oevers) en klei (op veenpakket) Ontstaan schorrenlandschap

10 Ontstaan van polders •Aanvoer zand > aanvoer klei •Klei en veen klinken in door eigen gewicht Geulen (zand) hoger dan kleigronden = RELIEFINVERSIE •Invloed van de mens: dijken grote open percelen, grote kavels + KREKEN

11 Polders kreken Bodems: • alluviaal • matig tot zeer nat • zandleem en klei

12 Landschap van pleistocene zanden: ontstaan •Onderdeel van de Vlaamse vallei –Zandig Vlaanderen –Glaciaal en periglaciaal –Rivieren in quartair substraat Differentiële erosie

13 Ontstaan van de Vlaamse vallei •Einde tertiair: terugtrekking van de zee (N) Vlaanderen: droog Rivierdalen snijden in Verlaging III oppervlak Uitgesneden III dalen

14 Ontstaan van de Vlaamse vallei

15 Terugschrijdende erosie

16 Vlaamse vallei Bodems: • fijne zanden • licht lemige structuur • rivieren: klei en leem Gesloten landschap met hagen, boomrijen, houtkanten en enkele boscomplexen

17 Het Meetjesland Landschappen

18 4 verschillende landschappen •Het krekengebied •Het centrale of eigenlijke Meetjesland •Cuesta’s van –Zomergem-Oedelem –Lotenhulle – Hertsberge en veldgebieden •Kouter- en bulkenlandschap

19 Krekengebied •= landschap van de polders •Open landschap •Kalkhoudende bodem >> akkerland •Grootmazig patroon •Populierenrijen •Bewoning op zandruggen •Graafjansdijk

20 Centrale of eigenlijke Meetjesland •Dekzanden van laatste ijstijd •Grote dekzandrug + kleine donken + zeer grote vlakte Blokkeert afwatering Slechte afwatering Onvruchtbare gronden (te nat) Grachten en greppels Grote blokpercelen onderverdeeld in stroken (meten of maten)

21 Cuesta’s •Zomergem – Oedelem •Lotenhulle - Hertsberge

22 Cuesta’s en veldlandschappen •Cuestarug: eerste nederzettingen Lemige, goed gedraineerde gronden •Omliggende gebieden ontginnen onvruchtbaar door kleilaag door zure uitgeloogde stuwwatergronden zandgrond •Fasen ontginning: –10 – 13ee: bos >> houtwinning + begrazing woeste gronden = wastina’s of veldgebieden –13 – 14ee: veldgebieden >> akkerland door kapitaalkrachtingen mislukt –18 – 19ee: systematische herbebossing door tekort aan hout

23 Kouter- en bulkenlandschap •Aan rand van rivier- en beekvalleien: droge, zandige, lichtlemige kouterruggen, met ertussen lemige bulken betere gronden eerste akkerland intensief herverkaveld + perceelsranden (knotwilgen) uitgestrekte open kouters gesloten bulkenlandschap


Download ppt "Het Meetjesland Situering. Situering in België Grenzen • N: Zeeuws- Vlaanderen • ZO: Gemeente Gent • W: Provincie West-Vlaanderen."

Verwante presentaties


Ads door Google