De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

JAARVERSLAG STICHTING INTER ACT JAAR 2014. VOORWOORD “ veranderingen” dat typeerde het jaar 2014. Veranderingen door wisseling van bestuurleden als ook.

Verwante presentaties


Presentatie over: "JAARVERSLAG STICHTING INTER ACT JAAR 2014. VOORWOORD “ veranderingen” dat typeerde het jaar 2014. Veranderingen door wisseling van bestuurleden als ook."— Transcript van de presentatie:

1 JAARVERSLAG STICHTING INTER ACT JAAR 2014

2 VOORWOORD “ veranderingen” dat typeerde het jaar 2014. Veranderingen door wisseling van bestuurleden als ook herbezinning op het beleid. Een mooie uitdaging voor het jaar 2015!

3 BERICHT VAN HET BESTUUR 2014 was een jaar met veel wisselingen voor Stichting Inter Act. Doordat verschillende bestuurleden international werkzaam zijn moesten twee bestuursleden afscheid nemen vanwege verhuizing naar het buitenland. Anderen waren te druk met neven activiteiten. Om deze reden werden lopene activiteiten voortgezet, maar geen nieuwe initiatieven gestart met als eindresultaat een beperkte bijdrage op financieel gebied. Voor training van vrouwen in West Africa. Bestuursleden namen afscheid en nieuwe bestuursleden traden aan. Eind 2014 was het bestuur weer voltallig. Huidige bestuursleden zijn: mevr. Ellen van den Hil, mr Edith van Grondelle en mevr. Yvonne Verhallen. De penningmeester Jolien Bettonviel besloot uit het bestuur te gaan door haar drukke werkzaamheden maar blijft wel betrokken voor financiele afhandelingen, ook in 2015.. Het nieuwe bestuur besloot tijd te nemen voor bezinning op nieuw beleid en strategie als wel een bezoek te brengen aan TAK Foundation in Kenia. alvorens activiteiten op te pakken. Het jaar 2015 zal in het teken staan van beleidsontwikkeling en doorstart. Hartelijke groet, Ellen van den Hil Voorzitter

4 PROJECTEN TAK Foundation, de partner in Kenia, implementeerde 1 project van de organizatie, gericht op het trainen van vrouwen. In totaal werden 100 vrouwen getrained in het Zelf Help Group model waarbij vrouwen in groepen van 15 worden opgedeeld, regelmatig vergaderen en geld sparen wat uitgeleend wordt voor economische activiteiten. De vrouwen ontvingen een training van 10 dagen, gespreid over 10 weken. Deze training is een opstap naar micro kredieten en micro bedrijven. In de toekomst zal de stichting met TAK Foundation blijven werken.

5 FINANCIELE RAPPORTAGE

6

7

8 DONATIES Alle ontvangen donaties zijn van particuliere bronnen en komen volledig ten goede van de projecten in Afrika, TAK Foundation. Het bestuur van Stichting Inter Act wordt niet gecompenseerd voor haar tijd. TAK Foundation heeft een bedrag van Euro 775,- ontvangen in 2014. Indien u vragen heeft kunt u zicht wenden tot het bestuur via email: admin@takafrica.org of via het postadres op onze website: www.stichtinginteract.nladmin@takafrica.orgwww.stichtinginteract.nl


Download ppt "JAARVERSLAG STICHTING INTER ACT JAAR 2014. VOORWOORD “ veranderingen” dat typeerde het jaar 2014. Veranderingen door wisseling van bestuurleden als ook."

Verwante presentaties


Ads door Google