De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Praktische implementatie Europese verordening Geneesmiddelen onderzoek Dr. Joost Keers Hoofd Wetenschappelijk Instituut 050 524 5826

Verwante presentaties


Presentatie over: "Praktische implementatie Europese verordening Geneesmiddelen onderzoek Dr. Joost Keers Hoofd Wetenschappelijk Instituut 050 524 5826"— Transcript van de presentatie:

1 Praktische implementatie Europese verordening Geneesmiddelen onderzoek Dr. Joost Keers Hoofd Wetenschappelijk Instituut j.keers@mzh.nl 050 524 5826 j.keers@mzh.nl http://www.ccmo.nl/nl/europese-verordening

2 Belangrijke data: 2 april 2015, Europees parlement heeft verordening aangenomen 17 april 2015, werkconferentie n.a.v. verordening Ongeveer december 2015, aanpassing Nederlandse wettekst t.a.v. medisch-ethische toetsing 7 oktober, consultatie veld op DCTF jaarcongres Begin 2017, Verordening operationeel

3 Effecten voor Ziekenhuizen t.a.v.: Initiatiefnemer onderzoek/ projectleider Uitvoerend onderzoeker/ PI in deelnemend centrum METC

4 Effecten voor farmaceutisch bedrijf of CRO als indiener: Initiatiefnemer onderzoek/ projectleider Landelijke coördinator METC

5 Huidige situatie: Richtlijn 2001/20/EG WMO Richtlijn Externe Toetsing (RET)

6 Aanleiding EU richtlijn 2001/20/EG voldoet niet: –Grote verschillen in dossiereisen tussen landen –Lange doorlooptijd beoordeling –Herhaalde beoordeling Toenemende concurrentie vanuit o.a. Azië bij uitvoeren geneesmiddelen onderzoek Afname in aantal klinische trials in Europa (25% tussen 2007 en 2011)

7 EU Verordening Klinisch Geneesmiddelenonderzoek Doel: –De regels vereenvoudigen. –Betrouwbaarheid en kwaliteit waarborgen –Veiligheid en rechten van proefpersonen beschermen. Werkwijze: –(grotendeels) Centrale beoordeling –EU-portal voor indiening –Korte termijnen –Stilzwijgende goedkeuring op enkele aspecten (Deel 1, en dan vooral wie rapporterend lidstaat wordt) –Transparantie http://www.eerstekamer.nl/eu/edossier/e120027_voorstel_voor_een

8 Het praktische doel of gedachte achter de verordening Kwalitatief goede toetsing Efficiënte werkwijze –Snel (tijd tot eerste patiënt in studie) –Geen herhaling –Transparant en duidelijk Europa en Nederland aantrekkelijk als regio voor geneesmiddelen onderzoek

9 Gecentraliseerde beoordeling: Rapporterende Lidstaat beoordeelt de meest kritische aspecten, andere lokale aspecten worden parallel getoetst door betrokken lidstaten Centrale beoordeling Hele proces dient in 60 dagen te gebeuren: zie extra dia voor details. Reporting MS Part I Protocol, pt info, IB & IMPD Reporting MS Part II MS concerned Part II MS concerned Part II Decision I & II EU P o r t a l Decision pt I

10 Gevolgen voor eigen-geinitieerd geneesmiddelen onderzoek Aanmelden via portal Toetsing niet door alle METC’s mogelijk (ong. 10 in NL) Druk op organisatie door korte tijdslijnen, vooral voor geven reactie (zie schema). NB: deel 2 hoeft niet parallel aan deel 1! (oordeel deel is 1 jaar geldig) Laag-risico onderzoek wordt eenvoudiger (zie extra dia) Gemakkelijker samenwerken met andere landen Tarief voor toetsing (idee van subsidie aan VWS gegeven)

11 Risico differentatie –Definitie van “klinische proef met beperkte interventie” (low-intervention clinical trial) toegelaten geneesmiddel gebruik volgens registratie of gebruikelijk off-label door onderzoek hooguit minimale risico’s en belasting –Gevolg: vereenvoudigde regels omtrent goedkeuring veiligheidsrapportages monitoring labelling vervaardiging en import

12 Validation Assessment Part I Submit dossier, request repMS Initial assessment by repMS ** 3 10 3 4 Other willing repMS notify within 3 days repMS selected within 3 days Final valida- tion within 4 days Coordinated review Portal notif. 455 Notification 26127 All MSc assessment phase II ** Assessment Part II Portal notif. 5 ** Maximum time for sponsor to submit requested additional information is 12 days, followed by a review of 19 days Additional information Validation ** ** Maximum time for sponsor to submit requested additional information is 12 days, followed by coordinated review of 12 days and consolidation of 7 days Additional information Portal MSc submit comments to repMS ** Maximum time for sponsor to submit requested additional information is 10 days Followed by a review of 5 days questions Consol. ** ** Additional time possible for consulting experts for ATMPs / point 1 Annex 2004/726 + 50 days Draft report sent to all MSc Final report 45

13 Advies: Start pas als je goed voorbereid bent! ‘Ski- jumping is 90 per cent balls and 10 per cent technique.’


Download ppt "Praktische implementatie Europese verordening Geneesmiddelen onderzoek Dr. Joost Keers Hoofd Wetenschappelijk Instituut 050 524 5826"

Verwante presentaties


Ads door Google