De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Taal- en leerstoornissen, Aandachtstekortstoornis NAAM: MARTINE BINK MED.HRO.NL/BINMD KAMER: L 03.324 1 PSYCHIATRIE.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Taal- en leerstoornissen, Aandachtstekortstoornis NAAM: MARTINE BINK MED.HRO.NL/BINMD KAMER: L 03.324 1 PSYCHIATRIE."— Transcript van de presentatie:

1 Taal- en leerstoornissen, Aandachtstekortstoornis NAAM: MARTINE BINK E-MAIL: M.D.BINK@HR.NL MED.HRO.NL/BINMD KAMER: L 03.324 1 PSYCHIATRIE

2 Vandaag Presentatie ASS Taal- en leerstoornissen Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit 2

3 Hebben we dyslecten in de klas?

4 Taal - gevoelens uiten - kennis opdoen - gedachten ordenen - Sociale verbanden benoemen 4

5 Taalproblemen - Leerproblemen - Problemen met emotieregulatie - Problemen in sociale situaties - Samenhang met latere problemen (verslaving, criminaliteit) 5

6 Leerproblemen of leerstoornissen - Leerproblemen komen vaak voor bij kinderen in de onderwijsleeftijd. Het is belangrijk ze snel te herkennen om leerachterstanden en psychische problemen te voorkomen. Worden veroorzaakt door externe factoren (bijv. scheiding ouders, faalangst) - Leerstoornissen zijn aandoeningen (dyslexie, dyscalculie, dyspraxie, NLD). Elk van de verschillende aandoeningen zijn vaak het gevolg van éénzelfde basisprobleem, namelijk de onmogelijkheid om handelingen te automatiseren. Binnen de stoornissen worden primaire en secundaire stoornissen onderscheiden. 6 In het algemeen: de meeste problemen nemen af naarmate de kinderen ouder worden, een stoornis blijft levenslang!

7 Primair of Secundair Primaire leerstoornissen Zijn individueel en genetisch bepaald bijv. Specifieke taal-ontwikkelingsstoornis (SLI) Secundaire leerstoornissen Aanleg speelt in mindere mate een rol (kan wel). De achterstand in de ontwikkeling kan worden veroorzaakt door te weinig stimulans van ouders, slecht onderwijs, een andere taal spreken thuis, een anders psychiatrische stoornis (bijvoorbeeld ASS). 7

8 Communicatiestoornissen ↔ Leerstoornissen Communicatiestoornissen en Leerstoornissen - Taalbeperking- Dyslexie - Specifieke taalstoornis- Dyscalculie - Stotteren - Leerstoornis DSM-5: Leeftijdscriterium Interferentiecriterium discrepantiecriterium 8 Taalspraakstoornis Stotteren

9 Neurobiologische ontwikkelingsstoornissen LeerstoornisDSM-5 A.Moeite met het aanleren en gebruiken van schoolse vaardigheden, zoals blijkt uit de aanwezigheid van minstens één van de volgende symptomen gedurende tenminste 6 maanden, ondanks interventies gericht op deze moeilijkheden. 1. Onnauwkeurig of langzaam lezen van woorden 2. Moeite om de betekenis te begrijpen van wat wordt gelezen 3. Moeite met spelling 4. Moeite om zich schriftelijk uit te drukken 5. Moeite met het zich eigen maken van gevoel voor en feiten rond getallen of berekeningen. 6. Moeite met cijfermatig redeneren. B.De betreffende schoolse vaardigheden zijn meetbaar slechter ontwikkeld dan gezien de kalender leeftijd verwacht mag worden en hebben een significant negatieve invloed op de schoolresultaten. C.De leerproblemen beginnen tijdens de schooljaren, maar worden soms pas echt duidelijk op het moment dat de schoolse vaardigheden zwaarder belast worden. D.De leerproblemen kunnen niet beter worden verklaard door een verstandelijke beperking. 9

10 Communicatiestoornissen TaalstoornisDSM-5 A.Persisterende moeite met het verwerven en gebruiken van taal (gesproken, geschreven, gebarentaal of anders) door deficiënties in het begrijpen of produceren van taal, waaronder de volgende kenmerken: 1.verminderde woordenschat 2.beperkte zinsstructuur 3.beperkingen in het voeren van gesprekken 10 B. Het niveau van het taalvermogen ligt substantieel onder dat wat gezien de leeftijd verwacht mag worden. C.Het begin van de symptomen ligt in de vroege ontwikkeling. D.De moeilijkheden kunnen niet worden toegeschreven aan gehoor- of gezichtsproblemen of andere zintuiglijke beperkingen. En kunnen niet beter worden verklaard door een verstandelijke beperking of een globale ontwikkelingsachterstand.

11 Specifieke taalontwikkelings-stoornis (SLI) Uitval kan betrekking hebben op: 1.Fonologie 2.Morfologie 3.Semantiek 4.Syntaxis 5.Pragmatiek 11 Receptief = passief Expressief = actief

12 ADHD ADHD Attention Deficit Hyperactivity Disorder Gekenmerkt door: - Aandachtsproblemen - Impulsief gedrag - Hyperactief gedrag 12 Jochem Meijer

13 De ‘normale’ ontwikkeling Zelfregulatie Emotieregulatie Regulatie van aandacht en gedrag Executieve functies Denkvaardigheden Vaardigheden om gedrag te sturen of aan te passen 13

14 ADHD De laatste hypothese: Mensen met ADHD hebben een verlaagd activatieniveau in de hersenen. Het kost hen daarom (veel) moeite om alert te blijven. 14 MAAR: men is het niet eens over de omschrijving, de oorzaak, de behandeling en de preventie!

15 Prevalentie Kinderen t/m 14 jaar: 4-6% (rond 120.000) Adolescenten: 50% van de vorige groep Volwassenen: 30% van de eerste groep Er zijn diverse gradaties waarneembaar. 15

16 Erfelijkheid en ADHD Bij een ernstige vorm van ADHD wordt regelmatig gezien dat een ouder ‘vroeger ook zo was’ Kinderen van deze ouders hebben een veel hogere kans op ADHD 16

17 Typen ADHD Het gecombineerde type Het overwegend onoplettende type (ADD)ADD Het overwegend hyperactieve - impulsieve type 17

18 Gevolgen voor dagelijks functioneren Gebrekkig regelgeleid gedrag = Dus vaak chaos Vaak worden dingen niet afgemaakt Zien geen of weinig gevaar Veel sociale en relationele problemen Hoger gebruik van genotsgemiddelen Lijken niet of slecht te leren van fouten en eerder opgedane ervaringen Directe behoeftebevrediging 18

19 Symptomen per leeftijd Jong kind Schoolleeftijd Adolescent Volwassenen 19

20 ADHD heeft effect in alle levensfasen KleuterAdolescent Volwassenen SchoolgaandStudent Gedrags problemen Gedrags- en schoolproblemen leerproblemen Geen zelfvertrouwen Moeite met sociale interacties Slecht gevoel van eigenwaarde Toename typisch adolescenten gedrag: roken, drugs, alcohol Mislukken studie Problemen werk te vinden Meer kans op verslaving Weinig zelfvertrouwen Falen op het werk Relatieproblemen Ongevallen en ongelukken Verslaving

21 ADHD of gewoon druk en chaotisch?? De DSM heeft strenge en strikte voorwaarden. (tabel 11.3, blz 231 uit: J. Rigter) 21

22 Co-morbiditeit Gedragsstoornis Leerstoornissen Internaliserende stoornissen Slaapproblemen Middelenmisbruik Ticstoornissen Motorische problemen 22

23 Behandelvormen Bewezen: Medicatie Gedragstherapie Psycho-educatie Nieuw Neurofeedback Eliminatiedieet Training van executieve functies met computergames 23 Dieet voor mensen met ADHD Vakantiehuis

24 Negatieve spiraal doorbreken Nadruk op mogelijkheden ipv beperkingen Reëel haalbare opdrachten Positieve bekrachtiging Directe feedback Succeservaring Hulpmiddelen Psycho-educatie

25 Fragment ADHD vragenlijst (AVL) 25

26 26

27 Volgende week Presentatie: Taal en leerstoornissen en/of ADHD Gedragsstoornissen (H. 12, Rigter) 20 t/m 26 oktober herfstvakantie!


Download ppt "Taal- en leerstoornissen, Aandachtstekortstoornis NAAM: MARTINE BINK MED.HRO.NL/BINMD KAMER: L 03.324 1 PSYCHIATRIE."

Verwante presentaties


Ads door Google