De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ouders van onze vierdejaars leerlingen Donderdag 5 november 2015

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ouders van onze vierdejaars leerlingen Donderdag 5 november 2015"— Transcript van de presentatie:

1

2 Ouders van onze vierdejaars leerlingen Donderdag 5 november 2015
WELKOM Ouders van onze vierdejaars leerlingen Donderdag 5 november 2015

3 programma vanavond Welkomstwoord Het eindexamen (CSE + CSPE)
Het keuzeproces + de aanmeldings- procedure

4

5 Examensecretaris: Armand Stevens
Ouderavond 5 november 2015 Examensecretaris: Armand Stevens

6 Inhoud Verzamelen van SE-cijfer Controleren van SE-cijfer
CSPE (centraal praktijk examen) CSE (centraal examen) Slagingsnormen Uitslag Herkansingen

7 Verzamelen van SE-cijfer
SE-cijfer (School Examen)  alle proefwerken / SO’s / werkstukken van school. Proefwerkweek april is einde programma. Eventuele herkansingen / inhalers in toetsrooster. Alle niet ingehaalde werken krijgen het cijfer 1,0. Alleen SE-cijfers: LO, Maa, KV1, LO2 en SWS SWS: alleen voor GL / TL

8 Controleren van SE-cijfer
De leerling krijgt een rapport met alle behaalde cijfers van leerjaar 3 en 4. Het PTA is te vinden op onze site. Hier kun je bij iedere toets zien wat de stof was en welke weging deze had. Alles wat volgens de leerling niet juist is moet via de mail aan A.Stevens kenbaar worden gemaakt. Geen bericht wilt zeggen dat er geen opmerkingen waren.

9 CSPE (centraal praktijk examen)
Alleen voor BBL, KBL en GL. Opdrachten vinden op school plaats. * Praktijkopdrachten, * Theorietoets. Docenten maken apart rooster. Vanaf 1 april mogelijk.

10 CSE (centraal examen) BBL: digitaal  geen landelijk rooster
KBL / GL / TL: schriftelijk  landelijk rooster Vanaf 13 t/m 24 mei. Antwoorden examens iedere dag om 14.00/16.00 uur. Niet voor BBL-examens. (ook oude examens te vinden)

11 Slagingsnormen 1. LO, KV1 en SWS moeten voldoende/goed zijn.
2. Eindcijfer Nederlands minimaal 5. 3. Rekentoets gedaan. Telt voor de rest niet mee Wel cijfer op aparte cijferlijst. 4. Gemiddelde van CSE moet minimaal 5,5 zijn. 5. Eindcijfers (gemiddelde van SE en CS(P)E): * Alles 6 of hoger  Geslaagd * 1x 5 rest 6 of hoger  Geslaagd * 1x 4 of 2x 5 met minimaal 1x 7  Geslaagd Praktijkvak telt 2x mee.

12 2x 5 en geen 7 Niet geslaagd Gemiddelde van 5,483…. Niet geslaagd
6,4 6,2 6 Nederlands 6,1 5,3 6 Engels Duits 4,9 5,2 5 Wiskunde 4,8 4,5 5 Nask1 6,0 4,9 5,0 6 Landbouw-breed 6,1 6,8 6 Maatschappijleer 7 7 LO V KV1 V Werktuigbouwkunde Voldoende

13 Uitslag 16 juni 2016. * 16.00-17.00 uur niet geslaagden bellen.
* Na uur alle geslaagden op site. Niet geslaagden: * Herkansbaar / definitief. * Advies welk vak.

14 Herkansingen 20 juni 2016 voor 12.00 uur aangeven.
21, 22 en 23 juni vinden deze plaats (CSE). GL / TL: * Recht op 1x herkansing (CSE / CSPE). BBL / KBL: * Recht op 1x herkansing van CSE , * Recht op herkansing van gehele/gedeelte CSPE.

15 Tot slot Natuurlijk heel veel succes in deze belangrijke periode!
Natuurlijk heel veel succes in deze belangrijke periode!

16

17 Loopbaancoördinator: Hub Schwanen
Vervolg-opleiding Ouderavond 5 november 2015 Loopbaancoördinator: Hub Schwanen

18 Kiezen in een snel veranderende maatschappij:
* Op jonge leeftijd kiezen dwingt je te laten nadenken over jezelf en je eigen talenten! * Kiezen met een bepaald doel voor ogen verhoogt de motivatie! * Je maakt geen beroepskeuze meer voor het leven door de snel veranderende samenleving, waardoor scholing het hele leven noodzakelijk zal zijn!

19 Slim en verantwoord kiezen
Oriënteer je goed! Spits je oren! Volg je gevoel (instinct)! Ga je eigen weg!

20 Maak een keuze voor … … een opleiding, een school
waarin je de gelegenheid krijgt om vooral te werken aan je eigen talent(en) waardoor je een persoonlijkheidsontwikkeling stimuleert en passie krijgt voor je werk (bijvoorbeeld: sociaal, sportief, creatief, technisch, zakelijk talent)

21 WILG Wilskracht Intelligentie Lichamelijk sterk Gevoelsmatig sterk

22 Treurwilg en knotwilg Te veel keuzemogelijkheden
maakt je verdrietig Te weinig talentontwikkeling beperkt je keuzemogelijkheden

23 Belangrijk bij (zelf)sturing van de loopbaan:
1. Bewust zijn van kwaliteiten en verbeterpunten: wie ben ik? 2. Je motivatie: wat is belangrijk in mijn leven; waarom en wat wil ik bereiken? 3. Een goed beeld hebben van arbeid, beroep, functie-inhouden. 4. Een goed beeld hebben van opleidingen: de inhoud en manier van werken.

24 Factoren die bepalend zijn voor loopbaansturing
Belangrijkste waar je voor wil gaan: Je motivatie Je kwaliteiten Beeld van opleiding, beroepsdilemma’s beroep, functie

25 Loopbaanbegeleiding is een samenspel van
leerling verzorgers Ouders decaan docenten Mentor Kennissen media Vrienden Familie

26 l.o.b.-activiteiten 4e jrs
* Oriëntatie op leren en werken bij de verschillende (praktijk)vakken (WPS) * Voorlichtingsavond MBO-opleidingen op maandag 30 november bij locatie Sibemaweg (Leeuwenborgh, Arcus Citaverde, Rooi Pannen en Sint Lucas) * Handelingsdeel stage bbl/kbl * Oriëntatieweek MBO i.v.m. Sectorwerkstuk gl/tl * Een belangstellingstest: de talenten-GPS of andere testen * Bezoeken van open dagen, meeloopdagen bij het MBO/ bedrijven * Kennismaking HAVO * Informatie verwerven via websites/internet * Het maken van een LOB-dossier ter voorbereiding op het intakegesprek * Loopbaangesprek(ken) voeren We zijn reeds gestart met diverse begeleidingsactiviteiten!

27 Informatiebronnen * Boekje “Diploma, wat nu?”
* De voorlichtingen tijdens de informatie-avond op 30-11 * Open dagen-kalender advies:bezoek meerdere open dagen! * Mededelingenbord op school * Gesprek met mentor en/of decaan * Gesprekken met beroepsbeoefenaars, kennissen, MBO-studenten * Internetsites / krantjes / folders !!! In het portfolio bijhouden welke activiteiten je verricht !!!

28 Verplichting om een LOB-dossier samen te stellen
* De leerling is eigenaar van het LOB-dossier; de mentor beheert. * Het is een hulpmiddel voor de leerling om zichzelf te presenteren; maar hierin kan ook de mening van de school staan. * De leerling laat zien welke stappen hij/zij in het keuzeproces gezet heeft, hoe zijn/haar ontwikkeling is verlopen, waar hij/zij trots op is.

29 Aanmelding vervolgonderwijs
* MBO (alle niveaus): uiterlijk vóór 1 maart * HAVO: vóór 1 april * Defensie, CIOS en Uiterlijke Verzorging: in januari procedure opstarten

30 Aanmelding vervolgonderwijs
Stap 1: Oriënteren op… Stap 2: Aanmelden bij … Stap 3: Ontvangstbevestiging Stap 4: Gegevens doorsturen Decaan/mentor / invullen Intergrip Stap 5: Intake-procedure Stap 6: Voorlopige aanname Stap 7: Definitieve aanname, ondertekenen

31 Kwalificatieplicht * Tegenwoordig geldt een kwalificatieplicht i.p.v. leerplicht bij het recht op een uitkering. * Hieraan voldoet men door MBO niveau 2 of HAVO af te ronden. * Jongeren zijn verplicht om te studeren of te werken tot hun 27e levensjaar om in aanmerking te komen voor een uitkering. * Nieuwe regering zet focus op vakmanschap: mensen zonder diploma krijgen het moeilijk.

32 Focus op vakmanschap In het MBO zijn nieuwe ontwikkelingen gaande die gevolgen hebben voor uw kind: * De AKA (niveau 1) is vervangen door de Entreeopleiding, waar je als ongediplomeerde na 4 maanden een bindend studieadvies krijgt. * Afstroom van niveau 2 naar 1 is niet mogelijk; je kunt wel een andere opleiding kiezen! * Financiering ambulante begeleiding valt weg!

33 Focus op vakmanschap * Centrale examinering Nederlands en rekenen
op niveau 2, 3 en 4; hoge eisen bij aanname! * Verkorten niveau 4 opleiding naar 3 jaar + het belang van het vak Engels. * Uitbreiding onderwijstijd ten koste van BPV. * Nieuwe structuur MBO zorgt voor minder opleidingen. * Alle opleidingen werken met een kwalificatiestructuur en richten zich op de arbeidsmarkt. * Vergoeding reiskosten MBO’ers vanaf 1 jan. 2017

34 Consequenties voor toelating
*De warme overdracht van onze school naar het MBO is van groot belang! *Hoewel plaatsing verplicht is, wordt er goed bekeken of de gekozen opleiding wel geschikt is (screening). *Er zal een strengere selectie plaatsvinden, zodat een leerling, ondanks de hogere eisen, kan diplomeren. Screening en selectie zijn in het belang van alle partijen (leerling, ouders en opleiding). Als een leerling de opleiding na een paar weken verlaat, verliest iedereen! de opl

35 Tot slot Succes met het begeleiden van keuzeproces!
Diplomering is erg belangrijk voor de verdere loopbaanontwikkeling, maar een verantwoorde keuze is dat net zo goed!

36 Belangrijke voorwaarde voor succes:
Doorzettingsvermogen!!!

37 Geef me een baan die bij me past en ik hoef nooit meer te werken (Confusius)


Download ppt "Ouders van onze vierdejaars leerlingen Donderdag 5 november 2015"

Verwante presentaties


Ads door Google