De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inleiding.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inleiding."— Transcript van de presentatie:

0 Praktische aspecten van zorgplanning en wilsverklaringen
Christophe Lemmens Advocaat Dewallens & partners Gastprofessor UAntwerpen

1 Inleiding

2 Voorafgaande zorgplanning
Continu proces van overleg tussen zorgverleners, patiënt en naasten Toenemend belang Toekomstgericht Doel: gedeeld beslissingsproces + afstemmen (levenseinde)zorg op wensen en voorkeuren patiënt Mentaliteitswijziging Belang van schriftelijke rapportering Wilsverklaring als aanzet of kers op de taart

3 Begrippenkader Actuele v. voorafgaande wilsverklaringen
Negatieve v. positieve wilsverklaring Wilsverklaring bij leven v. post mortem Vertrouwenspersoon v. vertegenwoordiger

4 WILSVERKLARING OPSTELLEN

5 Hoe eraan beginnen? Informatie inwinnen (medisch + juridisch)
Modelformulieren ter inspiratie LEIF, FPZ, RWS, Wettelijke modellen (euthanasie, orgaandonatie, lijkbezorging) Bv. LEIF-blad als startpunt

6 Gouden regels Iedere persoon/wilsverklaring is anders!
-> opletten met modellen Een wilsverklaring zal nooit sluitend of perfect zijn!

7 Wilsbekwaam zijn Cruciaal v. aartsmoeilijk
Behandelende arts beoordeelt Criteria: Begripsvermogen Redeneervermogen Vrijheid van de wil Maken en uitdrukken keuze Nadruk op proces en niet beslissing

8 Wilsbekwaam zijn (vervolg)
Taakspecifiek Vaak struikelblok bij wilsverklaringen Oplossing? Vermoeden van wilsbekwaamheid (bv. ook dementerende en psychiatrische patiënten) Attestering door arts (bv. LEIF-model)

9 Keuze vorm Iedere mogelijke verschijningsvorm
Bv. mondeling, schriftelijk, audio-opname, video-opname, kaartje, hangertje, tatoeage, … Idealiter schriftelijk 1 of meer wilsverklaringen?

10 Inhoud van een wilsverklaring
Instructies of richtlijnen uitvaardigen (positief of negatief) Een vertegenwoordiger aanduiden Combinatie van beiden (aanbevolen) (bv. modellen LEIF en FPZ)

11 Goede wilsverklaring? Model Federale Commissie Rechten Patiënt – aanwijzing vertegenwoordiger

12 Schrijfwerk geschreven of getypt
Zelf schrijven of laten schrijven (cfr. euthanasie, modellen LEIF en FPZ) Vage bewoordingen vermijden Bv. “Indien ik een kasplantje ben, dan…” Bv. “Indien ik mijn naasten niet meer herken, dan…” Bv. “Indien mijn toestand uitzichtloos is, dan…” Bv. “Indien ik terminaal ben, dan…”

13 Toepassingsmodaliteiten
Bv. LEIF-model “Indien mijn lichamelijke of geestelijke toestand zo is aangetast dat er geen hoop meer is op genezing en ik niet langer wilsbekwaam ben” Bv. RWS-model

14 Toepassingsmodaliteiten
Bv. model FPZ: “1. enkel indien ik onomkeerbaar mijn wil niet meer kan uiten en binnen afzienbare tijd zal sterven 2. enkel indien ik onomkeerbaar mijn wil niet meer kan uiten omdat ik onomkeerbaar buiten bewustzijn ben 3. enkel indien ik onomkeerbaar mijn wil niet meer kan uiten 4. indien ik mijn wil niet meer kan uiten, om welke reden ook.” Wellicht moeilijkste oefening

15 Instructies Lijst van populaire behandelingen
-> Bv. reanimatie, operatie, beademing Algemeen: geen levensverlenging, values history Denk aan pijnbestrijding en comfortzorgen Mix specifieke en algemene instructies

16 Vertegenwoordiger Schriftelijk Vertegenwoordiger moet ook tekenen
Meer dan 1 vertegenwoordiger aanduiden? Instructies aan vertegenwoordiger geven

17 Tussenkomst arts? Niet verplicht Wel aangewezen -> zorgplanning
Medische vertaling wensen patiënt Vragen en antwoorden Attestering wilsbekwaamheid Attestering gezondheidstoestand (cfr. euthanasie) Niet sluitend Bv. tijdsgebrek, gebrek aan kennis, gewetensproblemen Onvoorziene situaties

18 Tussenkomst notaris/getuigen?
Tussenkomst notaris niet verplicht Wilsverklaring als plechtig document Wilsverklaring zal niet noodzakelijk beter zijn (bv. gebrek aan kennis, notarisformuleringen) Soms zal arts toch nog moeten tussenkomen Getuigen: anders naargelang wilsverklaring Doorgaans geen verplichte tussenkomst Wel 2 getuigen bij euthanasieverklaring

19 WAT DAARNA?

20 Publiciteit Vaak pijnpunt Verantwoordelijkheid declarant
Bv. patiëntendossier, op zak, verspreiden, registratie Bv. niet in kluis, niet enkel bij notaris

21 Registratie Niet voor alle wilsverklaringen Registratie euthanasie:
Wel: euthanasie, orgaandonatie, lijkbezorging Niet: alle andere, bv. negatieve Registratie euthanasie: Gemeente woonplaats Databank FOD Volksgezondheid

22 Continu denkproces Enkel euthanasieverklaring beperkt houdbaar
5 jaar geldig Daarna herbevestiging nodig Andere wilsverklaringen onbeperkt geldig in de tijd Toch is regelmatige herbevestiging altijd aangewezen, ongeacht de wilsverklaring!

23 Overzicht Informatie is belangrijk Gebruik modellen als inspiratiebron
Durf ook zelf een wilsverklaring te schrijven Doe een beroep op een arts of andere specialist Check op het einde alles Blijf nadenken en wees alert

24 Praktische aspecten van zorgplanning en wilsverklaringen
Christophe Lemmens Advocaat Dewallens & partners Gastprofessor UAntwerpen


Download ppt "Inleiding."

Verwante presentaties


Ads door Google