De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie titel Logistiek 1 College 7 Rotterdam, 00 januari 2007.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie titel Logistiek 1 College 7 Rotterdam, 00 januari 2007."— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie titel Logistiek 1 College 7 Rotterdam, 00 januari 2007

2 https://www.youtube.com/watch?v=MXYd7T3-BZQ

3 Bijeenkomst 7 te bespreken onderwerpen
Verbeter technieken Kaizen Lean Agile Six Sigma OPT Reverse logistics Vormen reverse logistics Cradle-to-cradle Integraal reverse logistics concept Verpakkingen en logistiek

4 Bijeenkomst 7 Leerdoelen
Hoe kan het kwaliteitsdenken bijdragen aan het beter presteren door organisaties? Wat houdt Kaizen in? Welke voorstellen doet “lean” om verspillingen tegen te gaan? Wat houdt “agile” in? Hoe kan “Six Sigma” worden in gezet? Wat biedt de “botlleneckbenadering? Hoe te kiezen uit verbetermetodieken Welke bijdrage kan logistiek leveren aan het hergebruik van producten en (verpakkings)materialen? Waarom staat Reverse logistics op de agenda? Waar gaat Reverse logistics over en welke retourstromen worden daarbij onderscheiden? Wat verstaat men onder Cradle-tot-Cradle? Hoe is het Logistiek Concept te gebruiken bij reverse logistics Hoe kan het hergebruik van verpakkingen bijdragen aan een duurzame wereld?

5 Werkopdracht n.a.v. bijeenkomst 6
Verzamel een paar voorbeelden van Fysieke integratie tussen partijen in een keten, Informatie integratie, Besturings integratie Grondvorm integratie Waarnemen; bevragen; bronnen/literatuur-onderzoek

6 Kwaliteitszorg en -management
Kwaliteitszorg is het zodanig afstemmen van de eigenschappen van het te leveren product of dienst en van de organisatie die deze voortbrengt, dat continu tegen acceptabele kosten aan deze eisen tegemoet kan worden gekomen. NEN-ISO 9000

7 Deming-cirkel

8 INK-managementmodel (EFQM)

9 Kaizen Betekent: “Verbeteren naar goed”
Van belang zijn: Teamwork Persoonlijke discipline Betere moreel Kwaliteitscirkels Suggesties voor verbetering Uitgangspunten: Mens centraal Belonen ipv straffen Kijk op de werkvloer Feiten (ipv meningen)

10 Kaizen Betekent: “Verbeteren naar goed”
Muda; voorkomen van 7 verspillingen: Overproductie Wachttijd Onnodig transport Gebrekkige procesinrichting Voorraden Onnodige bewegingen Gebrekkig of overdreven werk (+ Creativiteit onbenut laten)

11 5S-methode Selecteren en scheiden Schikken en sorteren
Schoonmaken en schrobben Systematisch leren, standaardiseren en structureren Stimuleren en stijlvol werken

12 Lean

13 Lean Eerste stap is vaak: Value Stream Map (VSM) Flow ontwerpen
5 stappen lean: Wat is de rol van waarde in de ogen van de klant Ga na waar die waarde wordt toegevoegd Bepaal verspillingen in het proces, en verwijder ze. Maak pull i.p.v. push Zorg ervoor dat verspillingen niet meer terugkomen Eerste stap is vaak: Value Stream Map (VSM) Doorlichten totale stroom in alle processtappen op: Doorlooptijd Bewerkingstijd Besteedde tijd Ook alle niet-waarde-toevoegende activiteiten worden hier ook in meegenomen (zoals stilliggen, in voorraad) Flow ontwerpen Pull invoeren Kanbans waar mogelijk

14 Agile

15 Six Sigma - 6σ Beperken variatie Streven naar “zero defects”
Methodiek, 5 fasen Define Measure Analyse Improve Control

16 Theory of Constraints, TOC
5 stappen Identificeer de constraint(s) van de organisatie. Beslis hoe je het knelpunt maximaal kunt exploiteren. Maak de rest van het systeem ondergeschikt aan de in stap 2 genomen beslissingen. Versterk de capaciteit, of doorbreek de constraint. Indien knelpunt opgeheven: ga dan terug naar stap 1.

17 Keuze verbetermethode

18 Keuze verbetermethode

19 Reverse logistics Vormen reverse logistics Cradle-to-cradle
Integraal reverse logistics concept Verpakkingen en logistiek

20 Achtergronden Reverse logistics
Bruntland-rapport: Our common future, uit 1987 Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen Vermoede, verwachte of dreigende schaarste van grondstoffen

21 Achtergronden Reverse logistics
“Afvalladder van Lansink” of “Waste Hierarchy”

22 Reverse Logistics Definition (European working group on reverse logistics): ‘The process of planning, implementing an controlling backward flows of raw materials, in-process inventory and finished goods, from a manufacturing, distribution or use point, to a point of recovery or point of proper disposal” (De Brito & Dekker, 2004)

23 Logistiek concept Reverse Logistics

24 Cradle-to-Cradle Composteerbare kantoorartikelen Accoya-hout
De Herman Miller Cradle to Cradle bureaustoel Cradle-to-Cradle Braungart & McDonough Remaking the Way We Make Things, 2002 Composteerbare kantoorartikelen Accoya-hout Het boek zelf

25 Downcycling – Upcycling
Closed Loop Supply Chains

26 Actoren en hun functies

27 Voorbeelden: ARN, Wecycle
Auto’s Van slopen naar demonteren Via verwijderingsbijdrage (€ 45) en opbrengst grond- stoffen

28 Verpakkingen en logistiek
Verpakken (NVC): De kunst, de wetenschap en de technologie om op de meest efficiënte wijze producten te conditioneren voor transport en verkoop; Het middel om op een rationele manier een product aan een eindgebruiker af te leveren, in optimale toestand, voorzien van de juiste informatie en tegen de laagste prijs. Een verpakking verkoopt wat ze beschermt en beschermt wat ze verkoopt Functies verpakking: inhoud beschermen tegen invloeden van buitenaf en vv., de inhoud een zichtbare en communiceerbare vorm geven, inhoud in hoeveelheden verhandelbaar maken, Inhoud verplaatsbaar maken Informatie verstrekken Verwerkbaar en bruikbaar in proces

29 Verpakkingen en .... Semi-bulk-verpakkingen Bulk-verpakkingen
Consumentenverpakkingen Eisen producent Opslagruimte Efficiënt verwerkbaar Product beschermen Merkbeeld Informatie kunnen bevatten Distributeur Maatvoering tbv transportmiddelen Ruimte voor code Consument Makkelijk te openen en hersluiten Passen in (koel)kast Weinig afval(ruimte) Ev. kinderveilig Wetgever Voldoen aan regels Verplichte informatie bevatten Ketenmoduul:

30 Proeftentamen N@tschool
Creëer tijd (1,5 uur) en ruimte (rust en werkplek) voor het maken. Beoordeel je tentamen (met boek/sheets) Maak het later af met het boek/sheets erbij. Neem je uitwerking mee naar de bijeenkomst in week 8


Download ppt "Presentatie titel Logistiek 1 College 7 Rotterdam, 00 januari 2007."

Verwante presentaties


Ads door Google