De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

NAH…. en wat daarna? Karin Huizing, Martine Sinnema,

Verwante presentaties


Presentatie over: "NAH…. en wat daarna? Karin Huizing, Martine Sinnema,"— Transcript van de presentatie:

1 NAH…. en wat daarna? Karin Huizing, Martine Sinnema,
Revalidatiearts GZ Psycholoog K&J

2 Vier fasen van herstel (Uit: “Ik hou nog steeds van appeltaart”, de Roos en Moonen) Acute Fase Spoedeisende zorg en (korte) ziekenhuisopname 2. Revalidatiefase Zorg in revalidatiecentrum of thuis 3. Re-integratiefase Chronische zorg, naar school, thuis of in een woonvoorziening 4. Stabilisatiefase Chronische zorg, levenslang, thuis of in een woonvoorziening

3 Kinderrevalidatie bij Revalidatie Friesland
Klinisch (Beetsterzwaag) Poliklinisch (Leeuwarden en Beetsterzwaag)

4 Misvatting over kinderen en jongeren met NAH:
Men denkt: “Kinderen herstellen makkelijker en sneller van hersenletsel dan volwassenen” Echter: de hersenen van kinderen zijn nog in ontwikkeling, schade belemmert die ontwikkeling kinderen hebben minder ontwikkelde vaardigheden om op terug te vallen beperkingen kunnen later alsnog manifest worden, bij overgangen (basisschool-middelbare school), puberteit ”Growing into deficit”

5 Lichamelijke klachten
Cognitief Aandacht- en geheugenproblemen Vertraagd tempo Moeite met planning en overzicht Waarnemingstoornissen Handelingsproblemen Visusproblemen Taalproblemen Gevolgen NAH Emotioneel Gedrag Moeite met initiatiefname Ontremming Impulsiviteit Moeite met afstemmen/ aanvoelen sociaal contact Angst Depressie Verminderde impulscontrole (agressie) Prikkelbaarheid Dwanglachen/dwanghuilen Beperkt ziekte-inzicht Vermoeidheid Lichamelijke klachten

6 Figuur 2: Nederlandse vertaling van het ‘ICF model’, (WHO, 2002).

7 ICF-CY model (2007) International Classification of Functioning, Disability and Health Children and Youth Functies en structuren Activiteiten: menselijk handelen Participatie: deelname maatschappelijk leven

8 Revalidatieteam Revalidatiearts Verpleging (Neuro)Psycholoog
Maatschappelijk werk/systeemtherapeut Fysiotherapeut Ergotherapeut Logopedist Muziektherapeut Psychomotorisch therapeut Leerkracht Diagnostiek én behandeling

9 Casus ernstig traumatisch hersenletsel

10 Leijpark Vroege Intensieve Neurorevalidatie (VIN): Gestructureerd aanbieden van zintuiglijke en/of cognitieve prikkels om steeds gerichtere reacties uit te lokken met als doel het bewustzijnsniveau naar een hoger niveau te krijgen

11 Revalidatie bij NAH algemeen-klinisch
Beginfase Structuur, dagschema, bevorderen oriëntatie in tijd/plaats/persoon Benadering zoveel mogelijk eenduidig Indien nodig een Interdisciplinair Cognitief Behandelplan (ICB),met name bij: - ongeremd/ongepast gedrag - initiatiefproblemen - beperkt ziekte-inzicht

12 Revalidatie bij NAH algemeen
(Her)leren vaardigheden Aanleren (compensatie)strategieën Gebruik hulpmiddelen Bevorderen inzicht in en handelen naar beperkingen

13 Diagnostiek Observatie Sociaal gedrag Taakgedrag Belastbaarheid Gestructureerde tests Neuropsychologisch Onderzoek (NPO), Taaltesten Motorische- en procesvaardigheden (AMPS) Informatie van ouders (en school) over premorbide functioneren is essentieel om het huidige functioneren in perspectief te kunnen zien.

14 Het bakken van een cake

15 Vier fasen van herstel (Uit: “Ik hou nog steeds van appeltaart”, de Roos en Moonen) Acute Fase Spoedeisende zorg en (korte) ziekenhuisopname 2. Revalidatiefase Zorg in revalidatiecentrum of thuis 3. Re-integratiefase Chronische zorg, naar school, thuis of in een woonvoorziening 4. Stabilisatiefase Chronische zorg, levenslang, thuis of in een woonvoorziening

16 Begeleiden ouders en kind/jongere bij de overgang naar huis:
(Verlengde) Weekenden thuis Langzaam reïntegreren/proefdraaien op de eigen of nieuwe school Aandacht voor emoties Bespreken problemen en oplossingen Onderzoeken hulpvragen en vervolghulp Volgend in het verwerkingsproces! Voortdurende educatie

17 Voorlichting en kennisoverdracht naar het systeem:
Leerkracht ‘kliniekklas’ heeft contact met eigen school en consulent SO Fryslân (voorheen ambulante begeleiding) Vertegenwoordiger eigen school aanwezig bij behandelteambespreking Voorlichtingsbijeenkomst voor familie, school, vrienden, etc. Aansluitende vervolghulp (bijvoorbeeld De Noorderbrug)

18 Vier fasen van herstel (Uit: “Ik hou nog steeds van appeltaart”, de Roos en Moonen) Acute Fase Spoedeisende zorg en (korte) ziekenhuisopname 2. Revalidatiefase Zorg in revalidatiecentrum of thuis 3. Re-integratiefase Chronische zorg, naar school, thuis of in een woonvoorziening 4. Stabilisatiefase Chronische zorg, levenslang, thuis of in een woonvoorziening

19 Lange termijn gevolgen NAH
Casuïstiek

20 Lichamelijke klachten
Cognitief Aandacht- en geheugenproblemen Vertraagd tempo Moeite met planning en overzicht Waarnemingstoornissen Handelingsproblemen Visusproblemen Taalproblemen Gevolgen NAH Emotioneel Gedrag Moeite met initiatiefname Ontremming Impulsiviteit Moeite met afstemmen/ aanvoelen sociaal contact Angst Depressie Verminderde impulscontrole (agressie) Prikkelbaarheid Dwanglachen/dwanghuilen Beperkt ziekte-inzicht Vermoeidheid Lichamelijke klachten

21 Wetenschappelijk onderzoek NAH
“Meedoen” landelijk onderzoek Beloop van participatie(problemen) en impact op het gezin over 2 jaar bij kinderen en jongeren die na NAH worden behandeld in een revalidatiecentrum en de factoren die op dit beloop van invloed zijn. 150 kinderen en jongeren (4-25 jaar) en hun gezin

22 VRAGEN??


Download ppt "NAH…. en wat daarna? Karin Huizing, Martine Sinnema,"

Verwante presentaties


Ads door Google