De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

21 oktober 2015 in samenwerking met Wijkteam Landweert

Verwante presentaties


Presentatie over: "21 oktober 2015 in samenwerking met Wijkteam Landweert"— Transcript van de presentatie:

1 21 oktober 2015 in samenwerking met Wijkteam Landweert
Bewonersavond 21 oktober 2015 in samenwerking met Wijkteam Landweert

2 Programma Wijkplatform en Wijkteam Wijkteam Landweert Informatietafels
Werkwijze Informatietafels Inloopspreekuur wijkverpleegkundige Resultaat nieuwe interviews: Quick Wins/ In behandeling Cijfer voor de wijk Opgehaalde wensen/ verbeterpunten Gekozen prioriteiten deze avond- Wie doet mee? Terugkoppeling prioriteiten laatste bewonersavond (10 juni 2015) Bereikbaarheid, vervolgafspraken en sluiting

3 Wijkplatform en Wijkteam
vertegenwoordiging van bewoners lange termijn visie en WOP Formele gesprekspartner van de gemeente Wijkteam: groep professionals gemeente voert de regie Wijkplatform= lange termijn plannen (WOP’s; 1-10 jaar) Wijkteam= korte termijn initiatieven (binnen een jaar) die de belangen behartigen van de wijkbewoners en individueel overstijgende problematiek. Formele gesprekspartner van de gemeente Venray. Houdt zich bezig met lange termijn visie. die samen met wijkbewoners werken aan thema’s die zij belangrijk vinden en de zorgvragen binnen de wijk

4 Wim Vievermanns voorzitter Cor van Dijk penningmeester Marja van Mil secretariaat Joop Linders Lid Math Goumans Lid Bas van de Woldenberg Lid die de belangen behartigen van de wijkbewoners en individueel overstijgende problematiek. Formele gesprekspartner van de gemeente Venray. Houdt zich bezig met lange termijn visie. die samen met wijkbewoners werken aan thema’s die zij belangrijk vinden en de zorgvragen binnen de wijk

5 Het Wijkteam Landweert

6 Het Wijkteam Landweert
Wijkverpleegkundige: Anita Janssen MEE: Manon Clarke Met GGZ: Annemarie Philipsen Synthese: Karlijn Versteegen Synthese: Karen Longstaff Wonen Limburg: Richard Jacobs Wonen Limburg: Jan Janssen Politie: Harold Jacobs Boa/Gemeente Venray: Wiel van Rengs Gemeente Venray: Figen Çaylak

7 Werkwijze en nieuwe ontwikkelingen
Aanwezig in de wijk ophalen punten m.b.t. veiligheid, openbare ruimte én zorg quick Wins/ in behandeling/ stickeren Koffietent: in straat op aanvraag bij buurtactiviteiten Huisbezoek/ Keukentafelgesprekken Zelfredzaamheid en eigen kracht bewoners Maatwerk indien nodig

8 Informatietafels Hondenspeelvelden Venray
Werkgroep Hondenpoepoverlast Landweert Preventieteam VVGI Informatiefolders Bibliotheek

9 Inloopspreekuur wijkverpleegkundige
2015: 27 oktober 24 november 22 december Anita Janssen Tijd: uur Plaats: ‘t Stekske die de belangen behartigen van de wijkbewoners en individueel overstijgende problematiek. Formele gesprekspartner van de gemeente Venray. Houdt zich bezig met lange termijn visie. die samen met wijkbewoners werken aan thema’s die zij belangrijk vinden en de zorgvragen binnen de wijk

10 Lopende zaken binnen de wijk
DEZE DIA KOMT TE VERVALLEN

11 DEZE DIA KOMT TE VERVALLEN
Hondenspeelvelden Venray www. hondenspeelveldvenray.nl

12 Landweert Leeft Ons Genot

13 Resultaat nieuwe interviews
Koffietent: 8 juni :Hoek Kruidenlaan/ Sleutelbloem 22 juni :BS Kruudwis 6 juli :Zevenblad 13 juli :Kruisdistel 16 juli :Vossestaart 23 aug :‘t Stekske (familiebrunch) 25 aug :‘t Stekske (Samen Aan Tafel) 7 sept : Akelei 22 sept : ‘t Stekske (Samen Aan Tafel) 28 sept :Smakterveldweg 12 okt :Zwanenbloem

14 Quick Wins/ In behandeling…
wijkagent heeft bemiddeld in discussie tussen 2 bewoners nav verkoop van een product via internet afval Aronskelk opgepakt door BOA overlast beplanting bij Bolderik wordt om de drie jaar gesnoeid illegaal afval achterkant Akelei t.h.v. het speelveldje. Opgepakt door de BOA’s overlast buurtbewoner ivm ongedierte en geluidsoverlast. Opgepakt door de wijkagent verkeerssituatie Montessorischool. In behandeling bij de werkgroep BS Kruudwis en Montessori gaan aan de slag met het project Toos (Trots Op Onze Straat); kinderen gaan 1x per maand zwerfvuil ophalen rondom de school i.o.v. Wonen Limburg ongeveer 10 achterpaden laten opruimen i.v.m. illegaal afval hardrijden Zwanenbloem. In behandeling bij Smile Landweert

15 Quick Wins/ In behandeling…
overlast hondenpoep Zilverschoon. In behandeling bij Werkgroep Hondenoverlast Landweert plaatsen prullenbak voor hondenpoep op kruising Zilverschoon/ Zwanenbloem. In behandeling bij Werkgroep Hondenoverlast Landweert putten op de Smakterveldweg lopen slecht af. Bewoner in contact gebracht met Gemeente onkruid bij Natuurbelevingstuin. Bewoner meldt dit zelf bij de Gemeente geluidsoverlast bewoner Wolfskers. In behandeling bij BOA en Politie Snelheid en sluiproute Zwanenbloem. In behandeling bij Smile Landweert, bewoners en Politie bewoners hebben rondom de Hoge Hoed alles opgeschoond (groen en afval) overlast van scooters op fietspad Zwanenbloem. In behandeling bij Smile Landweert

16 Quick Wins/ In behandeling…
overlast hondenpoep achterkant speelveldje Akelei. Opgepakt door Werkgroep Hondenpoep Landweert overlast grote aanloop in een woning en achterlaten van afval. Opgepakt door de wijkagent Kruisdistel stankoverlast van rioolputje. Bewoner meldt dit zelf bij de gemeente hardrijden Vossestaart thv nr 1 en 24 (gedurende de gehele dag). In behandeling bij Smile Landweert en Politie hardrijden in de Kruisdistel. In behandeling bij Smile Landweert en Politie plaatsen lantaarnpaal speelveldje bij Pastinaak. In behandeling bij BOA overlast jeugd bij bankje Lathyrus. In behandeling bij jongerenwerk/ straatcoach en Politie bebording snelheid Zwanenbloem slecht zichtbaar. Struiken worden gesnoeid Straatnaambord Zwanenbloem wordt geplaatst. In behandeling bij gemeente

17 Quick Wins/ In behandeling…
kruising Morgenster- Kroonkruid; Groenstrook wordt verwijderd i.v.m. het slechte zicht onveilige oversteek Morgenster-Kroonkruid; struik wordt verwijderd en vervangen door trottoirtegels zodat recht oversteken mogelijk wordt

18 Quick Wins/ In behandeling…(ZORG)
bewoner doorverwezen naar gezinscoach preventieve signaalfunctie wijkteamlid bij een MET GGZ cliënt om crisissituatie te voorkomen jonge bewoner doorverwezen naar ‘jongeren coaching project’ van Wonen Limburg voormalig zorgmijder is maatwerkvoorziening verleend door WMO oriënterend gesprek aangegaan met enkele jongeren uit de wijk om hulpvragen helder te krijgen. In behandeling bij wijkteam twee bewoners doorverwezen naar MEE en Synthese voor ondersteuning naar werk en wonen individuele begeleiding door MET GGZ ingezet voor bewoner drie zorgvragen uit de wijk in behandeling genomen door zorginstanties verwaarlozing tuin Kamgras opgepakt door bewoner en Wonen Limburg verwaarlozing voortuin bewoner Bolderik opgepakt door bewoner en Wonen Limburg verschillende tuinen aangepakt. Bewoner in samenwerking met Wonen Limburg en MET GGZ bij ongeveer 10 bewoners problemen rondom meerdere leefdomeinen opgepakt hulp ingezet voor jonge bewoner met geestelijke beperking

19 Positieve punten Gezellig en fijn wonen in een rustige wijk
Leuk contact met buren De Brunch van Landweert Leeft

20 Cijfer voor de wijk 8

21 Opgehaalde wensen en verbeterpunten:
Groen Verkeer Parkeren Afval Openbare Ruimte Jeugd

22 Opgehaalde wensen en verbeterpunten
Groen: veel groenafval op de stoepen bomen kappen en herplanten Smakterveldweg (inritten komen omhoog) Verkeer/ Veiligheid extra verlichting aan achterkant huizen Akelei t.h.v. speelveld ivm onveilig gevoel bordje ‘fietspad’ plaatsen t.h.v. Akelei bij de ingang tunneltje groenstrook achter Vossestaart is open toegankelijk voor iedereen én er worden vaak honden uitgelaten. Geeft een onveilig gevoel voor de bewoners. Dit stukje aanpakken overlast verkeer op de Pastinaak. Evt. eenrichtingsweg maken

23 Opgehaalde wensen en verbeterpunten
Parkeren: meer parkeerplaatsen Kruisdistel (thv nr 13) parkeeroverlast Pastinaak Afval: overlast zwerfafval in het tunneltje t.h.v. Akelei overlast illegaal huisvuil naast de terminals t.h.v. de appartementen Bolderik veel afval bij ondergrondse containers Plusmarkt glascontainer bij Plusmarkt geeft veel lawaai overlast kattenpoep Zwanenbloem

24 Opgehaalde wensen en verbeterpunten
Openbare ruimte: fietspad van Smakterveldweg t/m Rosmolenbaan verharden én verlichten Jeugd: overlast jeugd bij bankje Lathyrus vaak agressief gedrag bij aanspreken jeugd

25 Gekozen prioriteiten deze avond!
Prioriteit 1 Prioriteit 2 Prioriteit 3 Wie doet mee? Een veilige, leefbare en zorgzame wijk… creëren we samen!

26 Terugkoppeling prioriteiten 10 juni
Een stoere speeltuin/ speeltoestellen in de wijk Een zebrapad; Vingerhoedskruid- Montessorischool Aanpak overlast afval, diverse plekken in de wijk Aanpak overlast (parkeren, afval, trapveld) bij en rondom de Lelie Hardrijden Kroonkruid

27 stoere speeltuin/ speeltoestellen in de wijk
Prioriteit 1 stoere speeltuin/ speeltoestellen in de wijk Spreker: Jan

28 een zebrapad: Vingerhoedskruid- Montessorischool
Prioriteit 2 een zebrapad: Vingerhoedskruid- Montessorischool Spreker: Jan

29 aanpak overlast afval op diverse plekken in de wijk
Prioriteit 3 aanpak overlast afval op diverse plekken in de wijk Spreker: Jan

30 (parkeren, afval, trapveld)
Prioriteit 4 aanpak overlast (parkeren, afval, trapveld) bij en rondom de Lelie Spreker: Jan

31 hardrijden Kroonkruid
Prioriteit 5 hardrijden Kroonkruid Spreker: Jan

32 verlichting voetpad bij A73/ hondenspeelveld
Prioriteit 11 febr. 2015 verlichting voetpad bij A73/ hondenspeelveld Spreker: Jan

33 extra afvalbakken voor hondenpoep
Prioriteit 11 febr. 2015 extra afvalbakken voor hondenpoep hoek Bolderik 1x Akelei 2x Spreker: Jan

34 Werkgroep Hondenpoepoverlast

35 Bereikbaarheid Wijkplatform: * www.landweert.nl Wijkteam:
* * Koffietent: 1 tot 2 maal per maand in de wijk (2 november uur Plusmarkt) Op aanvraag in uw straat of bij een buurtactiviteit

36 Vervolgafspraken Interview? - na afloop van deze avond (10 min)
- later tijdstip: wij noteren uw gegevens Koffietent in uw straat? mail het wijkplatform óf het wijkteam Volgende bewonersavond: 2016

37 Volg ons

38

39 RESULTAAT! Aantal Quick wins/ zaken in behandeling in totaal deze periode: ??


Download ppt "21 oktober 2015 in samenwerking met Wijkteam Landweert"

Verwante presentaties


Ads door Google