De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bewonersavond Centrum/ Centrum-West 7 juli 2014 WELKOM

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bewonersavond Centrum/ Centrum-West 7 juli 2014 WELKOM"— Transcript van de presentatie:

1 Bewonersavond Centrum/ Centrum-West 7 juli 2014 WELKOM
Zaken die meteen zijn opgepakt en opgelost

2 Programma Het Wijkteam
Verschil tussen wijkteam en wijkraad of wijkplatform Toelichting werkwijze wijkteam Koffietent locaties afgelopen periode Quick Wins Opgehaalde wensen en verbeterpunten U kiest! Wie doet mee (minimaal 2 bewoners) Hoe herkent en bereikt u ons? Vervolgafspraken en sluiting Zaken die meteen zijn opgepakt en opgelost

3 Het Wijkteam Gemeente Venray:
Hans Coenders / Peter Gommans / Figen Caylak Wonen Limburg: Twan Heeren / Richard Jacobs Synthese: Charlotte Kupers Politie: Frans Coumans / Anthony van Baal Wijkverpleegkundige: Annemie Coenders Zaken die meteen zijn opgepakt en opgelost

4 Verschil Wijkraden en Wijkteam
Wijkraden= groep bewoners die de belangen behartigen van de wijkbewoners en individueel overstijgende problematiek Formele gesprekspartner van de gemeente Wijkteam= groep professionals die samen met wijkbewoners werken aan thema’s die zij belangrijk vinden t.a.v. leefbaarheid, veiligheid en welbevinden Team wat onder de gemeente valt Wijkraden= langere termijn plannen (Wop’s) (5- 10 jaar) Wijkteam= korte termijn initiatieven (binnen een jaar) Wij werken heel nauw samen!!! Zaken die meteen zijn opgepakt en opgelost

5 Toelichting werkwijze
Ophalen verbeterpunten en wensen (interviewen) Cyclus nu: 22 april t/m 24 juni Bewoner vraagt andere bewoners (draagvlak) Prioriteren verbeterpunten en wensen bewonersavond Aan de slag (min 2 bewoners) Terugkoppeling resultaten (nieuwe cyclus) Opzoeken grenzen beleid Zelfsturing Samenwerking Draagvlak Zaken die meteen zijn opgepakt en opgelost

6 Koffietent locaties 22 april De Clockert 13 mei Plein De Vendel
23 mei Schouwburgplein 11 juni vergeten Driehoek 11 juni Gouden Leeuwplein 24 juni Hoek Frans Michelstraat/ Burg. Jansenplein 24 juni Speeltuin Deken Berdenstraat Zaken die meteen zijn opgepakt en opgelost

7 Quick Wins Zorgen rondom bewoner doorgegeven aan wijkverpleegkundige
Deuren aan de Keizershof openen te snel en is doorgegeven aan verhuurder. Wordt opgepakt Toegangsdeur fietsenstalling Keizershof slecht sluiten wordt opgelost door verhuurder Bewoner geïnformeerd over hoe brandweer en ambulance in Keizershof kan komen Zaken waar we mee bezig zijn maar nog niet af zijn

8 Quick Wins Zwaar overlast gevend pand Doormanstraat gesloten
Burger waar de 2e lijns hulpverlening van af liep, in overleg met hulpverlenende instantie passende oplossing gezocht en doorverwezen naar algemene voorziening namelijk maatschappelijk werk. Bewoners met wensen voor vrijwilligerswerk doorgegeven aan Papierkroam Synthese Zorgen rondom bewoner doorgegeven en is in beeld bij juiste instantie Bewoner geadviseerd om WMO aanvraag inzake elektrische deur Gouden Leeuwplein 73, ivm scootmobielgebruik van bewoners, die problemen hadden om pand in/uit te gaan vanwege huidige entree. Zaken waar we mee bezig zijn maar nog niet af zijn

9 In behandeling Wijkteam
Geuroverlast rokende drugsgebruikers bij coffeeshop doorgegeven aan straatcoaches. Is bij hen in beeld Opruimen en voorkomen van het afval in de 10 cm steeg tussen Langstraat 4 en Langstraat 10 mogelijke oplossing wordt bekeken met bewoners Wens van bewoonster om andere bewoonster te helpen met de tuin, wordt samen met hen opgepakt. Wijkteam begeleidt in contactlegging Signaal dat ouderen van de achterzijde Bevrijdingsweg te ver moeten lopen met afval, wordt bekeken. Zaken waar we mee bezig zijn maar nog niet af zijn

10 In behandeling Wijkteam
Slecht tv signaal Hoge Beek wordt door Wonen Limburg bekeken Verloederde tuinen omgeving Bevrijdingsweg in beeld bij Wonen Limburg Jongerenoverlast schoolplein Focus is gemeld bij straatcoaches en is bij hen in beeld Geuroverlast rokende drugsgebruikers Gouden Leeuw Plein doorgegeven aan straatcoaches. Is bij hen in beeld Zaken waar we mee bezig zijn maar nog niet af zijn

11 In behandeling Wijkraad
Wijkraad Noord- West: wens tot broodbak is in behandeling bij Wijkraad Wijkraad Noord- West: Inrichting 30km zone Deken Berdenstraat/ Scheperstraat Wijkraad Noord- West: Hard rijden Sint Ursulastraat Zaken waar we mee bezig zijn maar nog niet af zijn

12 Cijfer voor de Wijk 7,9 Coplimenten aan de wijkraad cijfer voor de wijk aan

13 Opgehaalde wensen en verbeterpunten
Groen Pimpen Gouden Leeuwplein met kleurige langdurige wintervaste planten Wens tot gevelbeplanting aan de Bevrijdingsweg t.h.v. nummers 31-39 Afval/hondenpoep Hondenpoep op het parkeerdek Gouden Leeuw Afval naast het milieuperron Gouden Leeuwplein Afvalzakken naast grijze container Henseniusstraat Dumpen van afval in struiken of op straat bij Schuttersveld flat Parkeren Parkeeroverlast van bezoekers shoarmatent en coffeeshop Parkeerproblemen Tellerstraat/ Doormanstraat. Parkeerprobleem achterzijde woningen St Ursulastraat t.h.v. F. Michelstr. Wild parkeren op vrijdag tussen en bij parkeerboxen wegens volle parkeerplaats Clockert Afsluitbaar paaltje voor pleintje Houten Hoek/ Bergweg wegens parkeren “vreemden”

14 Opgehaalde wensen en verbeterpunten
Openbare Ruimte algemeen Verzoek om versneld afsluiten van Gouden Leeuwplein i.v.m. wandelgebied Verplaatsen coffeeshop naar buiten centrum Speelvoorzieningen voor kinderen op het grasveld bij het Y (Henseniusstraat) Verpaupering van witte woning aan de Langstraat/ Langeweg Wens tot hondenspeelweide- uitlaatplek Sint Joris park Upgrade van trottoir en straat vergeten driehoek langstr-henseniusstr- Paterslaan Vernielingen aan auto’s tegen gaan Houten Hoek Pleintje achter woningen, bij parkeerboxen Houten Hoek opknappen Sociaal Meer speelgelegenheid in de wijk (bv. achter de oude gymzaal bij Omroep Venray) Toezicht bij speeltuin Hoenderstraat

15 Opgehaalde wensen en verbeterpunten
Verkeer Overlast van fietsers in het centrum (Schoolstraat en Grotestraat) Over trottoir fietsen Kempweg Handhaving van fietsverbod Gouden Leeuwpad Onveilige situatie Hoenderstraat: veel fietsverkeer vanuit Bonte Koe straat die plotseling de weg op komen (spiegel plaatsen) Hard rijdende fietsers/ scooters Keizershof (paaltjes plaatsen) Hard rijdende scooters en brommers Langeweg Te hard rijden Henseniusstraat Te hard rijden Langstraat Stopverbod terug en handhaving daarop tegenover casino Hard rijden Kempweg Autoverkeer op gouden leeuwplein met piepende banden. Graag inrichting van wandelzone versnellen Autoverbod vanaf de oldtimer (Henseniusstraat in het Y)

16 Opgehaalde wensen en verbeterpunten
Veiligheid Vermoeden van dealen parkeerplaats Gouden Leeuwplein Verzoek om cameratoezicht wegens onveilig gevoel in centrum Leeftijdsgrens beter handhaven bij coffeeshops Dealen parkeerplaats Langeweg (cameratoezicht?) Samenscholingsverbod voor jongeren in Centrum binnenring Verlichting Gouden Leeuwplein defect en te weinig verlichting Verlichting houten hoek uit tussen en 6.00 uur Geluidsoverlast Geluidsoverlast tussen 3.00 en 6.00 uur bij café Venray 555 (Gouden Leeuw) Geluidoverlast bij Millie’s in de avonduren s weekends, peuken op de grond Geluidsoverlast van bezoekers coffeeshop Geluidsoverlast van draaiende motoren koelwagens centrum Jongerenoverlast Jongeren bij Keizershof tussen 1.00 en 2.30 uur (geluid en onveiligheidsgevoelens)

17 Prioriteit huisartsenpraktijk centrum
Gesprekken gevoerd met betrokkenen Draagvlaktoetsing najaar 2014

18 Overkapping Emté Overkapping wordt helaas niet verwijderd door de ondernemer Schoon maken gebeurd eens per 3 jaar. Verzocht om dit in ieder geval dit jaar nog te uitvoeren Dak tussen Emté en ‘t Liene wordt dit jaar nog gepoetst door Wonen Limburg

19 Gelaserd door wijkagent met bewoners
Snelheid Langeweg Gelaserd door wijkagent met bewoners Meneer Martens

20 U kiest! Met welke thema’s gaan wij samen met u de komende periode aan de slag? U heeft drie stickers ontvangen. Plak deze op de sheets met de thema’s U mag meerdere stickers op dezelfde sheet plakken! Keuze 1 Keuze 2 Keuze 3 Geef hier het gemiddelde cijfer voor de wijk aan

21 Wie doet mee? Aan welke prioriteit levert u uw bijdrage?
(minimaal 2 bewoners) Een veilige, leefbare en zorgzame wijk… …creëren we samen! Geef hier het gemiddelde cijfer voor de wijk aan

22 Wist u dat… U heel veel klachten zelf kunt melden?
(lijst met telnummers achterin de zaal) Bij evenementen altijd de diepte van de bassen wordt gecontroleerd? Geef hier het gemiddelde cijfer voor de wijk aan

23 Bereikbaarheid Website: www.wijkteamvenray.nl
(tot ½ mei) Koffietent: 4 sept uur Hoenderstr. 24 19.00 uur Muziekschool Geef hier het gemiddelde cijfer voor de wijk aan

24 Volgende bewonersavond: 25 november 2014
Vervolgafspraken Interview? Na afloop van deze avond (10 min) Later tijdstip? Uw gegevens worden genoteerd Volgende bewonersavond: 25 november 2014 De Hoender Geef hier het gemiddelde cijfer voor de wijk aan

25 Uw wijk nu ook op www.wijkteamvenray.nl
Geef hier het gemiddelde cijfer voor de wijk aan

26 Bedankt voor uw inbreng!
Afsluiting Bedankt voor uw inbreng! Geef hier het gemiddelde cijfer voor de wijk aan


Download ppt "Bewonersavond Centrum/ Centrum-West 7 juli 2014 WELKOM"

Verwante presentaties


Ads door Google