De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bewonersavond Centrum/ Centrum-West 23 april 2014 WELKOM.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bewonersavond Centrum/ Centrum-West 23 april 2014 WELKOM."— Transcript van de presentatie:

1 Bewonersavond Centrum/ Centrum-West 23 april 2014 WELKOM

2 Programma Het Wijkteam Verschil tussen wijkteam en wijkraad- platform Toelichting werkwijze wijkteam Quick Wins Opgehaalde wensen en verbeterpunten U kiest! Wie doet mee (minimaal 2 bewoners) Hoe herkent en bereikt u ons? Vervolgafspraken en sluiting

3 Het Wijkteam Gemeente Venray: Hans Coenders / Peter Gommans / Figen Caylak Wonen Limburg: Twan Heeren / Richard Jacobs Synthese: Charlotte Kupers Politie: Frans Coumans / Anthony van Baal Wijkverpleegkundige: Annemie Coenders

4 Verschil Wijkraden en Wijkteam Wijkraden= groep bewoners die de belangen behartigen van de wijkbewoners Wijkteam= groep professionals die samen met wijkbewoners werken aan thema’s die zij belangrijk vinden t.a.v. leefbaarheid, veiligheid en welbevinden Wijkraden= langere termijn plannen (Wop’s) (5- 10 jaar) Wijkteam= korte termijn initiatieven (binnen een jaar)

5 Toelichting werkwijze Ophalen verbeterpunten en wensen (interviewen) Bewoner vraagt andere bewoners (draagvlak) Prioriteren verbeterpunten en wensen bewonersavond Aan de slag (min 2 bewoners) Terugkoppeling resultaten (nieuwe cyclus) Opzoeken grenzen beleid Zelfsturing Samenwerking Draagvlak

6 Quick Wins Incontinentiecontainer bij Ambachtskwartier op verzoek van bewoners geplaatst Kapotte lampen gemaakt achterpad Past vd Gaetstraat N.a.v. signalen bewoners drugsoverlast aangepakt in diverse panden Hangende takken op vraag van bewoner Antoniusstraat verwijderd Losse takken op verzoek bewoner bij Hoge Beek weggehaald Door afsluiten stopcontact Ambachtskwartier is er geen gelegenheid meer voor jeugd om telefoons op te laden waardoor de jongerenoverlast verminderd is Bomen die veel overlast bezorgen voor bewoners en school de Toverbal verwijderd Planken fietsenstalling Kemphaan verwijderd waardoor geen gelegenheid meer is om anonieme te hangen

7 Quick Wins De plattegrond aan de muur bij supermarkt de Emté is weggehaald op verzoek van een ondernemer waardoor het kunstwerk beter zichtbaar is Friture Anytime wordt afgebroken i.v.m. de ervaren overlast van afval en verpaupering

8 In behandeling Overdag en ‘s avonds dealen parkeerterrein Wetteling. Straatcoach ingeschakeld en bekend bij de Politie Hangjeugd aan de achterkant St. Antoniusstraat is doorlopend in beeld en onder de aandacht bij school, politie, wijkraad en straatcoaches Wens voor meer activiteiten voor andere doelgroepen bij Wijkraad neer gelegd. Is daar in behandeling Hangjongeren bij Kemphaan zijn in beeld gebracht bij de straatcoaches en politie. Heeft aandacht. Verzoek om verlichting plein Emté ook ‘s nachts te laten branden is neergelegd bij desbetreffende persoon gemeente Wens voor zorgalarmering voor alleenstaande is in behandeling bij wijkverpleegkundige

9 Opgehaalde wensen en verbeterpunten Groen Stukken groen verwijderen en betegelen. Bij bomen kransen plaatsen, op de hoek bij Kennedyplein en Arkstraat Er ligt veel afval in de struiken rondom de Past. Van de Gaetstraat Afval/hondenpoep Veel overlast van hondenpoep in Kennedyplein/Arkstraat op speelveld Veel hondenpoep in de struiken en op gras rond de school Toverbal Speelveldje aan de Vendel afvaloverlast overdag door jeugd Raayland Hondenpoep grasveld voor pastoor Ruttenstraat Zwerfafval rondom Raayland

10 Opgehaalde wensen en verbeterpunten Verkeer/veiligheid Er wordt in tegengestelde rijrichting de straat ingereden. Inrijverbod van de Arkstraat vanaf Kennedyplein Snelheid van de Langeweg is te hoog. Plaatsen van smiley ter hoogte van Langeweg / Keyzershof Foutparkeerders voor uitritten op zaterdag en zondag rondom het Kennedyplein Verspringingen en/ of 15 km zone in de wijk i.v.m. te hard rijden Antoniusstraat-Franciscuslaan

11 Opgehaalde wensen en verbeterpunten Verkeer/veiligheid Franciscuslaan gevaarlijke bochten Te hard rijdende scootmobiels in het centrum. Geen fietsen stallen buiten de stallingen bij supermarkt Emté, Poststraat en Grotestraat Het tegengaan van fietsen en scooters door de Schoolstraat en Grotestraat Tijdens marktdagen zijn er veel fietsers, vooral scholieren, die binnen het voetgangersgebied fietsen. Meer zichtbare politie en BOA’s tijdens marktdagen

12 Opgehaalde wensen en verbeterpunten Openbare Ruimte ‘Bloembak’ op het pleintje voor supermarkt Emté vervangen door bv speeltoestellen want nu lopen er kinderen in Minder uitstallingen of eenduidigheid in uitstallingen per winkel Meer toezicht in het centrum Verkleinen openingen afvalbakken i.v.m. grote zakken afval die erin worden gestopt Verminderen geluidsoverlast van koelingsventilatoren winkels Opknappen/ schoonmaken overkapping van de Emté ”Plas”hoeken Omloop en hoek Emte (bij kunstwerk) schoonmaken Parkeren Betaald parkeren speelveld Arkstraat afschaffen Meer parkeerplaatsen St. Antoniusstraat- Franciscuslaan

13 Opgehaalde wensen en verbeterpunten Activiteiten: Buurtfeest bijvoorbeeld bbq in De Bleek Zorg: Huisartsenpost in het centrum

14 U kiest! Met welke thema’s gaan wij samen met u de komende periode aan de slag? U heeft drie stickers ontvangen. Plak deze op de sheets met de thema’s U mag meerdere stickers op dezelfde sheet plakken! Keuze 1 Keuze 2 Keuze 3

15 Wie doet mee? Aan welke prioriteit levert u uw bijdrage? (minimaal 2 bewoners) Een veilige, leefbare en zorgzame wijk… …creëren we samen!

16 Bereikbaarheid Website: www.wijkteamvenray.nlwww.wijkteamvenray.nl Email: info@wijkteamvenray.nl Koffietent: - (13 mei Plein De Vendel) - op aanvraag in uw straat!!!

17 Vervolgafspraken Interview? Na afloop van deze avond (10 min) Later tijdstip? Uw gegevens worden genoteerd Volgende bewonersavond: 7 juli 2014 De Reden

18 Cijfer voor de Wijk 8

19 Medio mei ook uw wijk op: www.wijkteamvenray.nl

20 Afsluiting Bedankt voor uw inbreng!


Download ppt "Bewonersavond Centrum/ Centrum-West 23 april 2014 WELKOM."

Verwante presentaties


Ads door Google