De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie Wijkontwikkelingsplan Landweert

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie Wijkontwikkelingsplan Landweert"— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie Wijkontwikkelingsplan Landweert
‘t Stekske 27 augustus 2008 Vanaf uur tot ± uur

2 Wijk Landweert Presentatie WOP Landweert

3 Presentatie Gebiedspanel
Programma Welkom door Joop Linders, voorzitter van het wijkplatform Opening door Elly van Dijck, wethouder bestuurlijke vernieuwing en leefbaarheid. Toelichting functie van een wijkpanel door Han Verkuijlen, gemeente Venray. Presentatie Wijkontwikkelingsplan (WOP) door Trinus Dijkstra, voorzitter gebiedspanel. Discussie en vragen. Afsluiting Presentatie WOP Landweert

4 Wijkplatform Het wijkplatform is opgericht op en op officieel gepresenteerd aan de wijk. Doelstelling: In samenwerking met gemeente, politie, synthese en andere sociale partners de leefbaarheid verbeteren. Bewoners kunnen met allerlei zaken terecht bij het wijkplatform. Presentatie WOP Landweert

5 Leden gebiedspanel: 1. Wijkplatform
Leden gebiedspanel: 1. Wijkplatform : Trinus Dijkstra en Joop Linders 2. Synthese : Léon van Dijck 3. Wonen Venray : Marty van Dam 4. Politie : Roel Coppus 5. Gemeente : Han Verkuijlen Presentatie WOP Landweert

6 Gebiedsgericht werken Gepresenteerd door Han Verkuijlen
Wat is gebiedsgericht werken? “Een proces van structurele samenwerking tussen gemeente en haar partners in een bepaald gebied, voor die producten en/of diensten die het individuele belang overstijgen en waarvoor een gebiedsgerichte aanpak meerwaarde heeft.” Op wijk- en dorpsniveau 10 wijken en 10 dorpen Gebiedsbrede onderwerpen Presentatie WOP Landweert

7 Gebiedsgericht werken
In samenwerking met: Belangenbehartigers: dorps- en wijkraden Professionele partners: - Wonen Venray - Politie Noord-Limburg - Synthese - Gebiedsspecifieke partners ( bijv. Ondernemers, een zorgaanbieder) Presentatie WOP Landweert

8 Gebiedsgericht werken
Maandelijks overleg met wijk- en dorpsraden Opstellen Wijk- en Dorpsontwikkelingsplannen Streven in 2010 zijn de 20 wijk- en dorpsontwikkelingsplannen gereed Presentatie WOP Landweert

9 Gebiedsgericht werken
Opbouw van een wijkontwikkelingsplan: Deel 0 = vastgesteld beleid (zowel van de gemeente als van de professionele partners) Deel 1 = integrale gebiedsvisie (analyse & visie komende 10 jaar) Deel 2 = uitvoeringsprogramma (om visie te realiseren) Presentatie WOP Landweert

10 Gebiedsgericht werken
Deze manier van werken heeft geresulteerd in: Het wijkontwikkelingsplan Landweert Gepresenteerd door Trinus Dijkstra Presentatie WOP Landweert

11 Analyse De grootste wijk van Venray
2.500 woningen en circa bewoners Relatief veel jonge gezinnen Presentatie WOP Landweert

12 Presentatie WOP Landweert 27-08-2008

13 Analyse (vervolg) Ligt tussen de A73, Nieuwe Maasheseweg, Stationsweg en Keizersveld Dienstverlening: beperkt aan de Stationsweg Werk/bedrijvigheid: “Keizersveld” in de buurt “Smakterheide” Horeca: cafetaria bij de sporthal, café aan de Stationsweg Presentatie WOP Landweert

14 Analyse→Maatschappelijke functies
Aanwezig: Drie basisscholen Peuterspeelzaal Kleinschalig winkelcentrum Sporthal De Weert Tennispark Afwezig: Gezondeheidscentrum Kerk Zorgsteunpunt Presentatie WOP Landweert

15 Analyse→Verkeer De wijk wordt ontsloten via:
Nieuwe Maasheseweg & Stationsweg Hoofdverkeerswegen in de wijk zijn: Klaproos Kruidenlaan Sleutelbloem Christoffelkruid Presentatie WOP Landweert

16 Analyse→ parkeren Parkeren in de wijk is geen probleem
In de wijk is geen betaald parkeren Parkeren winkelcentrum: is bij piektijden soms een probleem Presentatie WOP Landweert

17 Presentatie WOP Landweert 27-08-2008

18 Analyse→Ruimtelijke structuur
Aan de noord-oost zijde van het centrum Heeft geen markante toegangswegen Op verscheidene plaatsen is veel groen aanwezig. Presentatie WOP Landweert

19 Presentatie WOP Landweert 27-08-2008

20 Analyse→Groenstructuur
Rijk aan groen maar… versnipperd, een grote soortenrijkdom aan bomen en struiken en bomen die te dicht op elkaar zijn geplant, ingeklemd tussen achtertuinen. Presentatie WOP Landweert

21 Presentatie WOP Landweert 27-08-2008

22 Analyse→Sociaal klimaat
Aanwezig: Wijkplatform Wijkcentrum (beheer ‘t Stekske) Een actieve ouderenvereniging Buurt- en belangenverenigingen Presentatie WOP Landweert

23 Analyse Er zijn 2497 huishoudens 60% → gezinshuishoudens
10% → alleenstaande mannen 10% → alleenstaande vrouwen 0,5%→ twee samenwonende mannen 0,6%→ twee samenwonende vrouwen 10% → samenwonende man en vrouw 0,6%→ meerdere alleenstaanden 8% → gezinnen & inwonenden Presentatie WOP Landweert

24 Analyse→Sociale Veiligheid
Sociale veiligheid is niet echt een probleem Aandachtspunten: Enkele onveilige plekken in de wijk Hangjongeren Overlast van brommers Presentatie WOP Landweert

25 Analyse → tevredenheid:
Voorzieningen Afvalinzameling Speelvoorzieningen Hulpdienst Presentatie WOP Landweert

26 Geringe betrokkenheid bewoners Gemis pinautomaat
Analyse→ knelpunten Geringe betrokkenheid bewoners Gemis pinautomaat Gebrek aan sociale controle Onoverzichtelijk groen Gemis postagentschap Presentatie WOP Landweert

27 Visie→Landweert is over 10 jaar een wijk:
Waar het goed wonen en verblijven is Met een sterke sociale binding Een bruisende wijk Waar bewoners trots op zijn Presentatie WOP Landweert

28 Visie→ Hoe gaan we dat aanpakken?
Verbeteren groenstructuur Verbeteren van de hoofdwegen in de wijk Meer sociale controle Invoering 30 km/h zone Ontwikkeling circusterrein en tennispark Presentatie WOP Landweert

29 Visie → Hoe gaan we dat aanpakken? (Vervolg)
Verbeteren van de identiteit Behoud maatschappelijke functies & voorzieningen Vergroten van de betrokkenheid bewoners Meer woonmogelijkheden in de wijk voor senioren Verbetering van contacten met zorgaanbieders Veiligheidsgevoel verbeteren Presentatie WOP Landweert

30 UITVOERINGSPROGRAMMA
Vergroten van de betrokkenheid Aanpak zwerfvuil Betrekken van jongeren Aanpakken groenstructuur Verkeersmaatregelen Toevoegen seniorenwoningen Aanpak overlast situaties Presentatie WOP Landweert

31 Planning 2008 Week : 2e gebiedspanel-bijeenkomst, presentatie WOP aan de wijk Week 39 : Aanleveren stukken Week 40/41 : B&W: vaststellen WOP Landweert Week 48 : Commissie Week nov. : Raad: vaststellen WOP Landweert Presentatie WOP Landweert

32 EINDE PRESENTATIE Vragen en opmerkingen
Presentatie WOP Landweert

33 “Als het leven in Landweert
u lief is, werk dan mee aan een veilig, leefbaar, schoon, groen en verzorgd Landweert. In het belang van ons allemaal!” Presentatie WOP Landweert


Download ppt "Presentatie Wijkontwikkelingsplan Landweert"

Verwante presentaties


Ads door Google