De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

‘t Stekske 27 augustus 2008 Vanaf 20.00 uur tot ± 21.30 uur Presentatie Wijkontwikkelingsplan Landweert.

Verwante presentaties


Presentatie over: "‘t Stekske 27 augustus 2008 Vanaf 20.00 uur tot ± 21.30 uur Presentatie Wijkontwikkelingsplan Landweert."— Transcript van de presentatie:

1 ‘t Stekske 27 augustus 2008 Vanaf 20.00 uur tot ± 21.30 uur Presentatie Wijkontwikkelingsplan Landweert

2 Presentatie WOP Landweert 27-08-20082 Wijk Landweert

3 Presentatie WOP Landweert 27-08-20083 Programma 1.Welkom door Joop Linders, voorzitter van het wijkplatform 2.Opening door Elly van Dijck, wethouder bestuurlijke vernieuwing en leefbaarheid. 3.Toelichting functie van een wijkpanel door Han Verkuijlen, gemeente Venray. 4.Presentatie Wijkontwikkelingsplan (WOP) door Trinus Dijkstra, voorzitter gebiedspanel. 5.Discussie en vragen. 6.Afsluiting Presentatie Gebiedspanel

4 Presentatie WOP Landweert 27-08-20084 Wijkplatform Het wijkplatform is opgericht op 24-5-2007 en op 22-8-2007 officieel gepresenteerd aan de wijk. Doelstelling: In samenwerking met gemeente, politie, synthese en andere sociale partners de leefbaarheid verbeteren. Bewoners kunnen met allerlei zaken terecht bij het wijkplatform.

5 Presentatie WOP Landweert 27-08-20085 Leden gebiedspanel: 1. Wijkplatform: Trinus Dijkstra en Joop Linders 2. Synthese: Léon van Dijck 3. Wonen Venray: Marty van Dam 4. Politie: Roel Coppus 5. Gemeente: Han Verkuijlen

6 Presentatie WOP Landweert 27-08-20086 Wat is gebiedsgericht werken? “Een proces van structurele samenwerking tussen gemeente en haar partners in een bepaald gebied, voor die producten en/of diensten die het individuele belang overstijgen en waarvoor een gebiedsgerichte aanpak meerwaarde heeft.” Op wijk- en dorpsniveau 10 wijken en 10 dorpen Gebiedsbrede onderwerpen Gebiedsgericht werken Gepresenteerd door Han Verkuijlen

7 Presentatie WOP Landweert 27-08-20087 Gebiedsgericht werken In samenwerking met: Belangenbehartigers: dorps- en wijkraden Professionele partners: - Wonen Venray - Politie Noord-Limburg - Synthese - Gebiedsspecifieke partners ( bijv. Ondernemers, een zorgaanbieder)

8 Presentatie WOP Landweert 27-08-20088 Gebiedsgericht werken Maandelijks overleg met wijk- en dorpsraden Opstellen Wijk- en Dorpsontwikkelingsplannen Streven in 2010 zijn de 20 wijk- en dorpsontwikkelingsplannen gereed

9 Presentatie WOP Landweert 27-08-20089 Gebiedsgericht werken Opbouw van een wijkontwikkelingsplan: Deel 0 = vastgesteld beleid (zowel van de gemeente als van de professionele partners) Deel 1 = integrale gebiedsvisie (analyse & visie komende 10 jaar) Deel 2 = uitvoeringsprogramma (om visie te realiseren)

10 Presentatie WOP Landweert 27-08-200810 Gebiedsgericht werken Deze manier van werken heeft geresulteerd in: Het wijkontwikkelingsplan Landweert Gepresenteerd door Trinus Dijkstra

11 Presentatie WOP Landweert 27-08-200811 Analyse De grootste wijk van Venray 2.500 woningen en circa 6.500 bewoners Relatief veel jonge gezinnen

12 Presentatie WOP Landweert 27-08-200812

13 Presentatie WOP Landweert 27-08-200813 Analyse (vervolg) Ligt tussen de A73, Nieuwe Maasheseweg, Stationsweg en Keizersveld Dienstverlening: beperkt aan de Stationsweg Werk/bedrijvigheid: “Keizersveld” in de buurt “Smakterheide” Horeca: cafetaria bij de sporthal, café aan de Stationsweg

14 Presentatie WOP Landweert 27-08-200814 Analyse → Maatschappelijke functies Aanwezig: Drie basisscholen Peuterspeelzaal Kleinschalig winkelcentrum Sporthal De Weert Tennispark Afwezig: Gezondeheidscentrum Kerk Zorgsteunpunt

15 Presentatie WOP Landweert 27-08-200815 Analyse → Verkeer De wijk wordt ontsloten via: –Nieuwe Maasheseweg & Stationsweg Hoofdverkeerswegen in de wijk zijn: –Klaproos –Kruidenlaan –Sleutelbloem –Christoffelkruid

16 Presentatie WOP Landweert 27-08-200816 Analyse → parkeren Parkeren in de wijk is geen probleem In de wijk is geen betaald parkeren Parkeren winkelcentrum: is bij piektijden soms een probleem

17 Presentatie WOP Landweert 27-08-200817

18 Presentatie WOP Landweert 27-08-200818 Analyse → Ruimtelijke structuur Aan de noord-oost zijde van het centrum Heeft geen markante toegangswegen Op verscheidene plaatsen is veel groen aanwezig.

19 Presentatie WOP Landweert 27-08-200819

20 Presentatie WOP Landweert 27-08-200820 Analyse → Groenstructuur Rijk aan groen maar… versnipperd, een grote soortenrijkdom aan bomen en struiken en bomen die te dicht op elkaar zijn geplant, ingeklemd tussen achtertuinen.

21 Presentatie WOP Landweert 27-08-200821

22 Presentatie WOP Landweert 27-08-200822 Analyse → Sociaal klimaat Aanwezig: Wijkplatform Wijkcentrum (beheer ‘t Stekske) Een actieve ouderenvereniging Buurt- en belangenverenigingen

23 Presentatie WOP Landweert 27-08-200823 Analyse Er zijn 2497 huishoudens 60% → gezinshuishoudens 10% → alleenstaande mannen 10% → alleenstaande vrouwen 0,5% → twee samenwonende mannen 0,6% → twee samenwonende vrouwen 10% → samenwonende man en vrouw 0,6% → meerdere alleenstaanden 8% → gezinnen & inwonenden

24 Presentatie WOP Landweert 27-08-200824 Analyse → Sociale Veiligheid Sociale veiligheid is niet echt een probleem Aandachtspunten: Enkele onveilige plekken in de wijk Hangjongeren Overlast van brommers

25 Presentatie WOP Landweert 27-08-200825 Analyse → tevredenheid: Voorzieningen Afvalinzameling Speelvoorzieningen Hulpdienst

26 Presentatie WOP Landweert 27-08-200826 Analyse → knelpunten Geringe betrokkenheid bewoners Gemis pinautomaat Gebrek aan sociale controle Onoverzichtelijk groen Gemis postagentschap

27 Presentatie WOP Landweert 27-08-200827 Visie → Landweert is over 10 jaar een wijk: Waar het goed wonen en verblijven is Met een sterke sociale binding Een bruisende wijk Waar bewoners trots op zijn

28 Presentatie WOP Landweert 27-08-200828 Visie → Hoe gaan we dat aanpakken ? Verbeteren groenstructuur Verbeteren van de hoofdwegen in de wijk Meer sociale controle Invoering 30 km/h zone Ontwikkeling circusterrein en tennispark

29 Presentatie WOP Landweert 27-08-200829 Visie → Hoe gaan we dat aanpakken? (Vervolg) Verbeteren van de identiteit Behoud maatschappelijke functies & voorzieningen Vergroten van de betrokkenheid bewoners Meer woonmogelijkheden in de wijk voor senioren Verbetering van contacten met zorgaanbieders Veiligheidsgevoel verbeteren

30 Presentatie WOP Landweert 27-08-200830 UITVOERINGSPROGRAMMA 1.Vergroten van de betrokkenheid 2.Aanpak zwerfvuil 3.Betrekken van jongeren Aanpakken groenstructuur Verkeersmaatregelen Toevoegen seniorenwoningen Aanpak overlast situaties

31 Presentatie WOP Landweert 27-08-200831 Planning 2008 Week 35-36: 2e gebiedspanel-bijeenkomst, presentatie WOP aan de wijk Week 39: Aanleveren stukken Week 40/41: B&W: vaststellen WOP Landweert Week 48: Commissie Week 49 4 nov.: Raad: vaststellen WOP Landweert

32 Presentatie WOP Landweert 27-08-200832 EINDE PRESENTATIE Vragen en opmerkingen

33 Presentatie WOP Landweert 27-08-200833 “Als het leven in Landweert u lief is, werk dan mee aan een veilig, leefbaar, schoon, groen en verzorgd Landweert. In het belang van ons allemaal!”


Download ppt "‘t Stekske 27 augustus 2008 Vanaf 20.00 uur tot ± 21.30 uur Presentatie Wijkontwikkelingsplan Landweert."

Verwante presentaties


Ads door Google